Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for februar, 2019

Vi fann 68 artiklar i dette arkivet.


Todalsfjordprosjektet – kva alternativ bør ein velge?

Jon Olav Ørsal Laurdag 9. februar 2019

I veka som gjekk var Vegvesenet rundt på ein informasjonsrunde, der aktuelle grunneigarar og grendelag samt kommunestyra i Surnadal og Sunndal vart orientert om korleis Vegvesenet no jobbar med planane for Todalsfjordprosjektet. På det eine møtet møtte representantar for Todalen grendalag og Nordvik grendalag, samt grunneigarane og andre som kan bli berørt av prosjektet på nordsida av Todalsfjorden.Strikkekaffe

Dordi Jorunn Halle Fredag 8. februar 2019

Todalen sanitetsforening inviterer til Strikkekaffe i Sanitetshuset laurdag 9. februar i tidsrommet 13.00 – 16.00. Her er alle velkomne til sosialt samver med eller utan handarbeid!


Lei av bakglatte ski? Prøv felleski!

Elinor Bolme Fredag 8. februar 2019

Førstkommande måndag kjem Jo Kvande Hansen på Intersport Olaf Moen Eftf. As til Tjønnmyra for å tilby todalingar og andre intereserte til felleskidemo. Jo fortel at han vil ta med seg felleski i forskjellige lengder og spenn, og alle som ønsker, skal få prøve. Han tek blant annet med seg testvinnareane fra Rossignol og Fischer. 


Ny plan for forsterkning av fylkesvegar i 2019 og 2020 – FV671 kjem med?

Jon Olav Ørsal Torsdag 7. februar 2019

Statens vegvesen har utarbeidet ei ny plan for utbetring av nokre fylkesvegar i Møre og Romsdal. Noko av arbeidet er planlagt utført i 2019 og noko i 2020. I møte i samferdselsutvalet 6. februar i år vart det gjort samrøystes vedtak om å gjennomføre plana for 2019, som har ei ramme på 30,0 mill. Av dette er FV671 og strekninga Åsbøen – Svinvik tilgodesett med i overkant av 5,7 mill. på den 4886 m lange strekninga.


Får du varsel om vannavstenging, feiing eller stengte vegar?

Elinor Bolme Torsdag 7. februar 2019

Surnadal kommune varsler sine innbyggjarar om stenging av vatn og brudd på kommunalt ledningsnettet via SMS eller telefon. Det samme systemet blir bruka til å sende ut varsel om feiing av eineboligar og fritidsboligar, og vil kunne bli brukt i ulike beredskapssamanhengar. Eksempel på dette kan vere varsel om stengte vegar under flaum, ras eller liknande.


No blir det lettvint å pante flasker og boksar!

Jon Olav Ørsal Onsdag 6. februar 2019

I dag vart det montert ein ny og moderne panteautomat for mottak av pantbare tomflasker og -bokar på Matkroken. – Endeleg er det kome små og kompakte pantautomatar som og små butikkar har plass til og ikkje minst råd til, seier Terje Nordvik hos Matkroken Todalen som har investert over 100.000 i den nye panteautomaten.


Todalen oppvekstsenter markerte Samisk folkedag

Dordi Jorunn Halle Onsdag 6. februar 2019

Ved Todalen oppvekstsenter er det lang tradisjon for å feire Samefolkets nasjonaldag 6. februar og flagget blir heist til topps. I år vart det ein topp dag både med lassokasting, lunsj og film frå «reinsrace» i Tromsø.


6. februar – Samefolkets dag

Jon Olav Ørsal Onsdag 6. februar 2019

I dag blir samefolkets dag feira som ein felles dag for alle samar i Noreg, Sverige, Finland og Russland – og markeres over heile landet som flaggdag på offentlege bygningar. Dagen vart feira for første gong i 1993, samstundes med at FN offisielt opna det internasjonale året for urfolk. Dagen vert feira på ulike vis i ulike lokalsamfunn, skriv Wikipedia


Godt årsmøte i Todalen sanitetsforening

Dordi Jorunn Halle Onsdag 6. februar 2019

Under årsmøtet i Sanitetsforeninga tysdag 5. februar vart kunstlotteriet for 2018 avslutta, og biletet vart trekt under nøye oppsikt av årsmøteforsamlinga. Det var seld 545 lodd, og den heldige vinnaren vart Per Reiten, og han var ikkje sein om å møte opp for å ta i mot måleriet. Per var gledeleg overraska, han synest biletet var riktig så fint og skulle nok finne ein høveleg plass til kunstverket av Sissel Storslett heime i Ørsalgeilen.


Hallingane var tidleg ute

Jon Olav Ørsal Tysdag 5. februar 2019

I byrjinga av november pågikk det arkeologiske utgravingar i Hallagrenda, og Todalen.no lova å kome attende med info om dei funna som vart gjort der. For ei tid attende kom det ein foreløpig rapport om funna. Under utgravinga vart det funne 4 kokegroper og eit stolpehol, og dei eldste funna er dater heilt attende til folkevandringstida (400-545 e.Kr).


Stem på månadens bilete

Mari B. Redalen Tysdag 5. februar 2019

Vi er klare med den fyrste kåringa i 2019. Og er treng hjelp til å kåre ein vinnar. Med stabilt ver og meir dagslys gleder vi oss på ferske bidrag til dagens bilete.