Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Får du varsel om vannavstenging, feiing eller stengte vegar?

Elinor Bolme Torsdag 7. februar 2019

Surnadal kommune varsler sine innbyggjarar om stenging av vatn og brudd på kommunalt ledningsnettet via SMS eller telefon. Det samme systemet blir bruka til å sende ut varsel om feiing av eineboligar og fritidsboligar, og vil kunne bli brukt i ulike beredskapssamanhengar. Eksempel på dette kan vere varsel om stengte vegar under flaum, ras eller liknande.

 

Fritidsbygg i andre kommuner kan også registreres, eller du kan få registrert varsel om ditt bygg i Surnadal, om du ikkje er busett i kommunen. Ein kan også registrere adresser til andre ein vil ha varsel for, som for eksempel gamle foreldre som bor heime. Har du ansvar for eit firma, forretning eller ein organisasjon, kan du også etablere varsel om desse på dit telefonnummer. Dette gjelder også borettslag.

Surnadal kommune oppfordrar derfor alle om å gå inn på nettsida www.servicevarsling.no og sjekk om du får varsel. Gå også inn til Surnadal kommune sine hjemmesider https://www.surnadal.kommune.no/tenester/veg-vatn-og-avlop/telefonvarsling/ for utvida informasjon og linkar til enda meir informasjon.

Publisert: 7. februar 2019, 18:06