Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sokneråd Arkiv

Vi fann 425 artiklar i dette arkivet.


Lysmesse og nytt kyrkjeår

Lysmesse og nytt kyrkjeår

Elinor Bolme Sundag 2. desember 2012

Årets konfirmantar hadde forberdt seg godt til dagens lysmesse då dei saman med sokneråd og prest Dag Øivind Østereng ringte inn til nytt kjyrkjeår og lysmesse på 1. søndag i advent. Her var det stilfull inngangsprosesjon saman med dagens dåpsbarn, foreldre og prest, etterfulgt av lystenning og bokutdelinger.

Les heile saka

Konfirmantane lagar lysmesse

Konfirmantane lagar lysmesse

Bernt G. Bøe Laurdag 1. desember 2012

Lysmesser i adventstida er ein fin tradisjon. Søndag helsar konfirmantar og andre det nye kyrkjeåret velkome i Todalen og Stangvik. Torsdag var todals- og stangvikkonfirmantane samla til øving i Todalen kyrkje. Dei har mange tenesteoppgåver gjennom store deler av gudstenesta – litt ulikt i dei to kyrkjene. Vi kan røpe litt av søndagens program.

Les heile saka

Frå Peru til Todalen på gudsteneste

Frå Peru til Todalen på gudsteneste

Jon Olav Ørsal Onsdag 24. oktober 2012

Til gudstenesta søndag kveld fekk Todalskyrkja «stor-framund»: Gruppa Allpa Yuraq frå Peru! Med trommer, fløyte og gitarar opna kvelden med eit litt «annsleis» preludium etter at klokkar Ildri Øyen, vikarprest Dag Øivind Østereng og folkemusikkgruppa hadde kome inn i korsprosesjon. Utover i gudstenesta skifta det mellom dei faste ledda – som i den nyinnførte liturgien ikkje skil seg mykje frå den gamle – og friske Allpa Yuraq-tonar knytt opp til teakstene: Eit utvida lovsongsledd (Gloria) med livlege rytmer, ei fyldig avdeling etter Truvedkjenninga og ein mini-konsert som Postludium.

Les heile saka

Kveldsgudsteneste med latinamerikanske rytmer og lovsong

Kveldsgudsteneste med latinamerikanske rytmer og lovsong

Jon Olav Ørsal Fredag 19. oktober 2012

Gruppa Allpa Yuraq frå Peru deltek på gudstenesta i Todalen kyrkje søndag kveld 21. oktober kl. 19.30. Her blir det latinamerikanske rytmer og lovsong til eksotiske instrument. Sist onsdag innførte Todalen si nye lokale «Grunnordning for hovudgudstenesta». Den er nokså lik den «gamle» liturgien som alle kjenner.

Les heile saka

Kveldsmesse med ny liturgi

Kveldsmesse med ny liturgi

Jon Olav Ørsal Torsdag 18. oktober 2012

Onsdag kveld var det kveldsmesse i Todalenen kyrkje, der soknerådet prøva den nye liturgien som deira forslag med litt modernisering. Det er ikkje så store forandringar i den nye liturgien, men den er modernisert og tilpassa lokale tilhøve. Samtidig fikk vi også helse på den nye vikarpresten, Dag Øivind Østereng. Han skal skal tjene her, medan sokneprest Bernt Venås har permisjon utover hausten.

Les heile saka

Kveldsmesser og soknemøte

Kveldsmesser og soknemøte

Jon Olav Ørsal Sundag 14. oktober 2012

Stangvik og Todalen arrangerer viktige kyrkjekveldar denne veka. Tysdag 16. oktober er det kveldsmesse og soknemøte i Stangvik kyrkje – onsdag 17. like eins i Todalen. Sokneråda i begge desse kyrkjelydane har no vedteke si «Lokale grunnordning for hovudgudstenesta». Denne blir presentert som tilnærma ekte gudsteneste i kvar si kyrkje desse kveldane. Rett etter messa er det enkel servering og soknemøte der den nye gudstenesta blir drøfta og vurdert. Fråsegn frå desse soknemøta kan om ønskeleg sendast biskopen – som endeleg skal godkjenne ordninga.

Les heile saka

Treffkveld for konfirmantane – utsatt inntil vidare!

Treffkveld for konfirmantane – utsatt inntil vidare!

Jon Olav Ørsal Sundag 7. oktober 2012

Treffkvelden som  Todalen sokneråd skulle arrangere for konfirmantane er utsett inntil vidare. Konfirmantane i 2013 har no starta førebuinga til konfirmasjonen, og denne treffkvelden skulle være eit ledd i dette arbeidet, og for å bli kjent med eiga kyrkje. Info kjem seinare om ny dato og tidspunkt.


Lovnadsordet – ei meiningsytring frå organisten

Lovnadsordet – ei meiningsytring frå organisten

Jon Olav Ørsal Fredag 28. september 2012

Kyrkja har lenge jobba med den nye gudstenestereformen. Dei tre sokna i Stangvik prestegjeld er ikkje noko unntak, og Bernt G. Bøe har som organist delteke i dette arbeidet både i Stangvik, Åsskard og Todalen sokneråd. No ligg det an til at biskopen ikkje godkjenner det resultatet dei er komne fram til. I det høve kjem Bernt G. Bøe med ei meiningytring til «dei kyrkjelege mynde» som han gjerne vil ha svar på. Nedafor finn du heile innlegget til Bernt G. Bøe:

Les heile saka

1962-konfirmantane jubilerte

1962-konfirmantane jubilerte

Jon Olav Ørsal Sundag 23. september 2012

50 år er gått sidan dei åtte todalingane stod som konfirmantar ved Todalen kyrkje. Laurdag kveld hadde soknerådet invitert 62-konfirmantane til jubileumsfest i Ungdomshuset og til hausttakkefest i Todalen kyrkje på søndag. Alle dei 8 jubilantane kom på festa, der også bygdafolket og neste års konfirmantar var invitert. Eit førtitals gjestar vart servert middag og kaffe, og det var fleire underhaldningsinnslag på festa i Todalen Ungdomshus.

Les heile saka

Inviterer til konfirmantjubileum

Inviterer til konfirmantjubileum

Jon Olav Ørsal Måndag 17. september 2012

Laurdag kveld inviterer soknerådet til konfirmantfest i Todalen ungdomshus. Dei skal feire 50-års konfirmantane, altså dei som vart konfirmert i 1962. Det var i 1962 8 konfirmantar i Todalen kyrkje, og alle har takka ja til invitasjon til jubileumsfesta, fortel Terje Nordvik i soknerådet. Årets komfirmantar vil også ta del i jubileumsfesta, og i tillegg inviterer dei alle todalingar til Ungdomshuset denne kveld.

Les heile saka

Fiskum Quartet & Sigrid i kyrkja

Fiskum Quartet & Sigrid i kyrkja

Jon Olav Ørsal Sundag 26. august 2012

Laurdag ettermiddag hadde Fiskum Quartet konsert i Todalen kyrkja. Det var ei flott førestilling, der vi fikk servert både Haydn, Pergulesi, Handel og Shostakovich av strukekvartetten til Bjarne Fiskum. Han er rekna for å være Trondheimssolistanes far, og med seg i Todalen kyrkje hadde han surnadalingen Anders Larsen (fiolin), Kristoffer Bjerke Gjærde (bratsj), Anne Lise Fagerli (cello) og sopransolisten Sigrid Elisabeth Vetlesæter Bøe.

Les heile saka

Konsert med TrondheimSolistenes far…

Konsert med TrondheimSolistenes far…

Jon Olav Ørsal Tysdag 21. august 2012

Det blir «Kvartett og song» i Todalen kyrkje laurdag 25 august kl 17. Da gjestar TrondheimSolistenes far, fiolinisten Bjarne Fiskum, Todalen kyrkje med sin strykekvartett. Med seg i kvartetten har Fiskum mellom anna Surnadals eigen Anders Larsen. Dei spelar musikk av Haydn og Shostakovich. Sopranen Sigrid Bøe frå Bøfjorden deltek også – med utdrag frå Pergolesis «Stabat mater» og Handels «Julius Cesar».

Les heile saka