Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for februar, 2022

Vi fann 91 artiklar i dette arkivet.


Nypreparerte løyper

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 23. februar 2022

Driftsstyret vinteranlegg og Trimgruppa i Todalen Idrettslag kan no tilby nypreparerte løyper og fine forhold i Toåa tursti og på Kvennset. Toåa tursti er eit av turmåla i «På tur i Todalen» og i «Stikk UT!-vinter». Ein registrerer seg ved å laste ned appane trimpoeng og Stikk UT! i appstore (Ipone) eller playbutikk (android).Nødvendige tiltak grunna korona-smitte i Heimetenesta

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 22. februar 2022

Fleire tilbod i Heimetenesta blir no stengde eller reduserte i to veker framover. Dette skuldast mykje koronasmitte hos dei tilsette i heimetenesta, og som i sin tur fører til sjukefråvær. Dette får vi opplyst frå heimetenesta i Surnadal kommune no i ettermiddag. 
I meldinga frå kommunen heiter det: – Heimetenesta har no høgt og aukande sjukefråvær grunna smitte hos tilsette og/eller barn av tilsette. Fleire får symptom og blir sjuke, noko som medfører fråvær utover dei anbefalte 4 dagane i isolasjon. Vi har også fleire pasientar med påvist smitte som no krev meir fagleg oppfølging, sjølv om ingen så langt er alvorleg sjuke. 


Nypreparert skeiseis på Bordholmen

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 22. februar 2022

Barne- og ungdomsgruppa i Todalen Idrettslag har dei siste dagane lagt is på skeisebanen på Bordholmen stadion. No er skeiseisen nypreparert og klar til bruk. Barne- og ungdomsgruppa ønsker difor alle velkomne for å gå på skeiser. 


Royalsaka tek ein ny vending

Jon Olav Ørsal Måndag 21. februar 2022

Royalsaka som har versert det siste året og vel så det, har fått stor merksemd både i pressa og i byggesektoren – både i byggvarebutikkane og hos ferdighusprodusentane.  No tek faktisk denne saka ei ny vendig, og likestiller trepanel som er royalbehandla og trepanel som er overflatebehandla med vanleg olje- eller alkydmåling.


«Bøy og tøy» i Trudvang

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 21. februar 2022

Torsdag 24. februar klokka 11:00 inviterer Surnadal Pensjonistlag igjen til «Bøy og tøy». VIKTIG! På grunn av at det framleis foregår ombygging i Meierisalen, blir torsdagens «Bøy og tøy», også denne gongen i Trudvang! Surnadal Pensjonistlag har tidlegare hatt med seg Oda fysioterapeut som instruktør for trimmen, men no blir det fysioterapeut Lage som overtek som instruktør for trimmen.


Surnadal kommune – oppdatert smittestatus

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 21. februar 2022

I si vekentlege oppdatering av smittesituasjonen i Surnadal kommune, kjem kommuneoverlege Bjørn Buan, også med ei oppdatering på eit pågåande smitteutbrot ved Surnadal sjukeheim. Utbrotet ved sjukeheimen gjeld både for bebuarar og tilsette.  


300 pasientar får brev om ny fastlege

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 21. februar 2022

Frå 1. mars vil 300 pasientar ved Surnadal legesenter få endra fastlege. Dette skuldast at fleire av fastlegane reduserer pasientlistene sine. Det er Helfo som føretek sjølve reduksjonen ved å gjere et tilfeldig uttrekk av pasientar.Gudsteneste i Todalen kyrkje søndag

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 21. februar 2022

Søndag 27. februar klokka 11:00, inviterer Todalen Sokneråd til gudsteneste i Todalen kyrkje. Liturg denne søndagen er Cathrine Grutle, medan Bern Bøe er organist. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet på Vipps: 506908. 


Felles middag onsdag 23. februar

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 21. februar 2022

Siste onsdagane i februar, mars, april og mai, inviterer kyrkja i Surnadal alle til felles middag på kyrkjelydshuset på Skei. Da blir det servert middag og ettermiddagskaffi/te til alle i alle aldrar. Serveringa er i tidsrommet frå klokka 16:00 – 16:45, men dørene opnar klokka 15:30. Det heile blir avslutta med ei kort samling klokka 17:00. 


Kløvertur rundt om Husby

Dordi Jorunn Halle Sundag 20. februar 2022

Todalen sanitetsforening inviterer til kløvertur måndag 21. februar. Start frå Matkroken Hals kl. 11:00. Blir du med?