Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for april, 2020

Vi fann 68 artiklar i dette arkivet.


Den stille veka – ordførar Margrethe Svinvik helsar

Ordførar Margrete Svinvik Tysdag 7. april 2020

Vi er no inne i det som blir kalla den stille veka. I år er det ikkje berre ettertanken som utgjer stillheita. Den stille veka har fått ei dobbel betydning ved at heile samfunnet er stille, dei normale aktivitetane inn mot påskehelga er avlyste i kampen mot koronaviruset. Dette er krevjande for kvar og ein av oss. Vi må finne oss i å leve med usikkerheit, vi veit ikkje korleis dette går. Vi veit ikkje når dette endar.


Lader opp til påske med vedarbeid

Jon Olav Ørsal Tysdag 7. april 2020

Lars Kvendset har nytta påskdagane så langt til vedarbeid både til seg sjølv og andre. – Ein held seg varmen fleire gong av veden, skjemtar Lars som er god og svett av vedarbeid.  Lars er snekkar til dageleg med i desse koronatider er det greit å ha litt vedarbeid og fylle på med. 


Trimgruppa må avlyse, men ynskjer alle god påske.

Mari B. Redalen Tysdag 7. april 2020

Todalen idrettslag med trimgruppa i spissen har alltid hatt arrangement i påsken som i år naturlegvis er avlyst. Men vi ønsker å seia god påske til alle som pleiar og delta på kjerringdilt og gudsteneste. Heldigvis bur vi tett på naturen og friluft  som har døgnåpent,og har unike moglegheiter for å få trimma oss så lenge […]


Vinteravslutning med skitur

Jon Olav Ørsal Måndag 6. april 2020

Todalen Bodybyggarlag er sjølvsagt hardt ramma av koronakrisa som herjar landet. Vanlegvis har dei aktivitetane sine enten på Hett& Svett eller på Tjønnmyran på måndagskveldar. I kveld hadde dei avslutning på vintersesongen, og det var planlagt tur til Talgøsetra etter den oppkøyrte traseen. Men slik gikk det ikkje, for løypa gikk ikkje forbi Talgøsetra.


Skiløyper til fjells

Jon Olav Ørsal Måndag 6. april 2020

Skutergruppa i Todalen I.L. melder om oppkøyrte løype både via Kleivhaugan og Huslia til Talgøsetra og vidare opp til Tristeinan.  På same måte er det påkøyrt spor opp Øyalia og vidare opp til Skihytta.  Det rapporteres fønvind og varmegrader i fjellet, og det tærer nok på skiføret som er kram nysnø og «sygande» føre.  Folk […]


Nytt smittetilfelle påvist i Surnadal

Jon Olav Ørsal Måndag 6. april 2020

06 04 2020 Statusrapport frå kriseleiinga.  Det er påvist eit nytt smittetilfelle i Surnadal kommune. Personen er isolert. Smittesporingsteamet har god oversikt og berørte personar er sett i karantene. Dei som har mistanke om at dei kan vere smitta kan be om testing ved å kontakte den lokale korona-telefonen på 913 79 001 mellom kl. 09.00-15.00. Frå onsdag kl. 11:30 skal henvendelsar om testing gå via legevakttelefon 116117.


Mitt sløyd/handarbeidsprosjekt

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 6. april 2020

«Mitt sløyd-/handarbeidsprosjekt» I samband med at skulebygninga ved Todalen Oppvekstsenter er 100 år i 2020 hadde FAU plana klar for ei jubileumsfest 6.juni. På grunn av Koronaviruset som no «herjar» vil dette ikkje la seg gjennomføre. Om det blir utsett eller avlyst er litt tidleg å seie, men det må vi kome attende til seinare. […]


Ørsalleigmålet, setre og hytter

Ingri og Ragnhild i scannarpatrulja Måndag 6. april 2020

Her kjem tredje artikkel om setrene på forskjellige leigmål. Denne gongen Ørsalleigmålet med setre og hytter.


Mykje snø og rasfare i fjellet – utvis stor forsiktigheit!

Jon Olav Ørsal Sundag 5. april 2020

Det er betydeleg rasfare i Trollheimen, og varsom.no oppfordrar folk til å være forsiktige. Dei melder om litt snøfall og deretter temperaturstigning. – Vær oppmerksam på våte laussnøskred i låglandet, fersk fokksnø i høgda og store ustabile skavlar, er budskapet derfra.  Lokalt har skutergruppa i Todalen I.L. vore ute og jobba i dag, men mykje nysnø og tungt føre har laga mykje trøbbel for løypekøyringa. 


Held ope som vanleg i påska

Jon Olav Ørsal Sundag 5. april 2020

Vi står på og held ope som vanleg i påska, seier handelsmann Nordvik til Todalen.no.  Det vil seie at det er vanleg opningstid måndag – onsdag før påskehelga og kioskope skjærtorsdag og 2. påskedag og stengt langfredag og 1. påskedag. Påskeaftan er butikken open frå 9-15.  Bla om så finn du oversikten for heile påska….


Media si rolle i krisetid – meir aktuell enn nokon gong

Jon Olav Ørsal Laurdag 4. april 2020

Det starta med ein e-post og eit innskanna avisutkløpp frå avisa Norsk Tidend nr 2/2020.  – Og dette var jammen god lesnad – det var nemleg nyvalt leiar i Kringkastingsringen, Inger Johanne Ruset, som hadde skrive om medias rolle i krisetid. Det må være topp aktuelt stoff no, når alle kriseteam i kommunane skal ut med info til sine bebuarar og bruker lokale media til å nå ut.  Problemet er berre at de fleste lokale media har permittert deler av mannskapet på grunn av reduserte annonseinntekter og dermed dårleg økonomi. Dei går på sparebluss! Spesielt interessant lesnad vart denne artikkelen på grunn av at den omtalar krisa i Todalen i 2013 – krisa da raset tok vegen og kraftlina inn til Todalen – og bygda vart isolert.  Da vart det gjort ei viktig erfaring.


Ei påskehelsing utan krim

Guro Redalen Laurdag 4. april 2020

Her om dagen minte facebook meg på påska i 2018. Ei påske som ifølge min eigen skrytepost med bildedokumentasjon inneheld «Bakels og boinning. Kaffe på Kloppa og dei gamle fjell i syningom.» Og påska 2020 skulle nok òg å ha inneheld desse personlege favorittane, men slik blir det ikkje.