Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for februar, 2020

Vi fann 69 artiklar i dette arkivet.


«Ka om» – premiere for storprosjektet i kulturhuset!

Jon Olav Ørsal Onsdag 5. februar 2020

9. klasse ved Surnadal ungdomsskule har i haust og i vinter lagt ned ein stor jobb med det såkalla «storprosjektet». Forleden var det generalprøve i kulturhuset og onsdag og torsdag kveld inviteres det til førestilling for publikum. Vi var ikkje til stades på generalprøven, men vi har vore på plass i salen under tidlegare arrangement, og ser at både Driva og Trollheimsporten borgar for kvaliteten også i år. Dersom du ikkje allereie har sikra deg billett så er det enno i skrivande stund ledige plassar.


Arne takkar av og blir pensjonist etter 28 år i Talgø

Jon Olav Ørsal Tysdag 4. februar 2020

Arne starta egentlig så tidleg som 1979, da han vart produksjonssjef i Krogenæs Møbelfabrikk og den jobben hadde han til han var dagleg leiar i Vågå Bruk i 1994. Seinare har Arne hatt fleire leiarjobbar i Krogenæs, Talgø Møbelfabrikk og Bindalsbruket.


Invitasjon til møte med tema Todalen som innfallsport til Trollheimen

Jon Olav Ørsal Tysdag 4. februar 2020

Verneområdestyret for Trollheimen ønsker å bidra med informasjon til besøkende, samt en bedre tilrettelegging på en av innfallsportene for turer i Trollheimen og Innerdalen i hver av kommunene våre. Kartet under viser de ulike stedene som er valgt.


Balleik avlyst

Elinor Bolme Måndag 3. februar 2020

Idrettslaget melder om at det ikkje blir balleik på skulen i kveld. I staden anbefaler dei ein tur til lysløypa på Tjønnmyra. Den er no nyoppkjøyrt!


Årsmøte i Todalen sanitetsforening

Dordi Jorunn Halle Måndag 3. februar 2020

Todalen sanitetsforening minner om at dei held årsmøte i Sanitetshuset tysdag 4. februar kl. 18.30.


Kvardagsdata i Skulstuå – fokus PC og PC-bruk denne gongen

Jon Olav Ørsal Måndag 3. februar 2020

Vi vil forsøke å arrangere Kvardagsdata i Skulstuå’n nokre onsdagar framover. Alle dagane kan nye møte opp. Det vil alltid bli gjeve grunnleggande hjelp for dei som ønskjer det; altså heilt enkle råd. Kvardagsdata kan vere så mangt. Det er avhengig av den enkelte si interesse, og ikkje minst er det avhengig av om du brukar PC eller nettbrett. Mobiltelefonar (smarttelefonar) kan også brukast til «kvardagsdata». Dei nye telefonane har no i stor grad teke over for fotoapparatet.


Solid randoinnsats i Funäsdalen for spilder ny klubb

Jon Olav Ørsal Sundag 2. februar 2020

Trollheimen Fjellsportklubb er ein nyetablert klubb med fjellsport, og spesielt randonee som fokusområde. I helga hadde klubben si første runde med deltaking i konkurranse, da fleire av medlemane tok turen til Funäsdalen i Sverige for å delta i renn der. Rennet i Funäsdalen er det desidert største randoarrangementet i Sverige og denne gongen var det 62 deltakarar. Klubbens medlemar gjorde imidlertid ein fin innsats på sin sverigetur.


Pass deg for gammelvegen rundt Kammen

Jon Olav Ørsal Laurdag 1. februar 2020

I samband med at det var store nedbørsmengder har det gått eit par små ras i gammelvegen i Vika mellom Snøya og Svinvika. Det er både trær, røter, stein og jord som har rasa ned på vegen eit par plassar. Det er ikkje så mykje at vegen er stengt, med ein bør være litt forsiktig – spesielt dersom det kjem snø.


Årsmøte Todalen.no

Elinor Bolme Laurdag 1. februar 2020

Sett av datoen 18. mars, for da er det styret i Todalen.no som kallar inn til årsmøte. Det skjer som vanleg i Todalen ungdomshus, kl 19.00.