Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Invitasjon til møte med tema Todalen som innfallsport til Trollheimen

Jon Olav Ørsal Tysdag 4. februar 2020

 Verneområdestyret for Trollheimen ønsker å bidra med informasjon til besøkende, samt en bedre tilrettelegging på en av innfallsportene for turer i Trollheimen og Innerdalen i hver av kommunene våre. Kartet under viser de ulike stedene som er valgt.

Her er innfallsportane til verneområdet i Trollheimen. Kart: frå verneområdestyret.

En lokal arbeidsgruppe har nå lagt en plan for Innfallsport Todalen som vi ønsker å presentere samtidig som det også går an å tenke litt videre på mulighetene innfallsporten gir lokalbefolkning og næringsliv i Todalen.
På vegne av arbeidsgruppa inviterer vi derfor til møte den 4. februar kl 19.00 – 21.00 på Ungdomshuset i Todalen.

Aud Lindset Drågen, som jobber med lokalmat og landbruksrelatert reiseliv hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, vil kombinere deltakelse i dette møtet med å treffe lokale bedrifter i Todalen denne dagen. Vi oppfordrer henne til å gi råd i hvordan samhandling mellom aktører her kan skje, og kanskje har hun andre kloke innspill.

Publisert: 4. februar 2020, 10:28