Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arkiv for mai, 2015

Vi fann 84 artiklar i dette arkivet.


17.mai – programmet er klart

Jon Olav Ørsal Tysdag 5. mai 2015

Programmet for feiringa av nasjonaldagen er no klart. Det meste foregår på tradisjonelt vis, med biltog frå Matkroken kl 9.30 – og fortsett med stor felles frukost på Borholmen etterpå. etter ein liten pause blir det folketog frå skulen til kyrkja og gudstenesta der. Etter gudstenesta blir det kransnedlegging ved bauten, før toget fortsett til skulen. Frå kyrkja til skulen får folketoget følge av 17.-orkesteret som sørgjer for musikk til marsjen. I skulen blir det mat, allsong og leikar for borna – og sjølvsagt tale for dagen med Sondre Ormset.


Nye birøktarar på kurs i Skulstuå

Jon Olav Ørsal Måndag 4. mai 2015

Måndag var første kurskvelden for ein gjeng interesserte i Skultstuå. Første kurskvelden var ein slags innføringskveld, for å sjå om dette er interessant. Seinare blir det høve til å fortsette med påbygging av fleire kurs, slik at ein får kunnskap til å starte med eigne bikubar for honningproduskjon. Kurset går i regi av Nordmøre Birøktarlag, og kursleiar er Anders Talgø.


Dugnad i arboretet

Jon Olav Ørsal Måndag 4. mai 2015

Onsdag kveld frå kl 18 er det dugnad i Svinviks arboret.  Det er Surnadal hagelag og Svinviks arboret som samarbeider om den tradisjonelle vårdugnaden for å gjera anlegget klar til opning komande helg.  Ta med høveleg redskap og kom på dugad – alle er velkomne!  


Stor trimaktivitet!

Dordi Jorunn Halle Sundag 3. mai 2015

Søndag kom sola, og mange nytta godveret til å «stikke ut». Det var jamn trafikk av trimmarar både i Storhaugrunden og Svinvikrunden. Midt på dagen søndag hadde 40 personar skrive namnet sitt i «Stikk-Ut-boka» på Storhaugen, og heile 118 turar var noterte i boka i Gammelvegen! Det lovar godt for folkehelsa.


Fin konfirmasjonsdag

Jon Olav Ørsal Sundag 3. mai 2015

Søndag var det konfirmasjonsgudsteneste i Todalen kyrkje. I ei godt fullsett kyrkje heldt sokneprest Bernt Venås ei god preken til dei 5 ungdomane som no trer inn i dei vaksnes rekkjer. Dei fekk med seg mange gode råd på vegen, og seremonien markerte slutten på ein lang vinter med konfirmasjonsførebuing. Vergudane viste seg også frå si beste side og det var egentleg eit praktfullt syn mad alle bunadskledde kyrkjegjengararane.


Nils Olav opna fotoutstilling på Tingvoll

Jon Olav Ørsal Sundag 3. mai 2015

Frå slutten av 70-talet til byrjinga på 90-talet var Nils Olav Talgøy eit kjent trekk i bybiletet i Todalen. Med treskjærarverkstad på Nessakaia og ryggsekk og kamera i todalsnaturen vart han fort spesialist på fotografering av hjort og anna vilt, og det tok mykje av tida hans i desse åra. På nittitalet flytta han attende til Meisingset, der han i dag er busett. Han er framleis aktiv med kamera og laurdag opna han si første fotoutstilling.


52/17 Søndagsturen til Liabøen i Halsa

Jon Olav Ørsal Laurdag 2. mai 2015

Denne søndagen (3. mai) går søndagsturen til Liabøen på Vågland i Halsa kommune. Det foregår i tidsrommet 12-15, og det er oppmøte ved kommunesenteret ved Liabøen, og turopplegg rundt i området ved kommunesenteret.


Søndag: Konfirmasjonsgudsteneste

Jon Olav Ørsal Laurdag 2. mai 2015

Søndag 3. mai er det konfirmasjonsgudsteneste med sokneprest Bernt Venås i Todalen kyrkje. Gudstenesta starta kl 11.00, og det er takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Det er i år 5 ungdommar som skal konfirmerast i Todalen kyrkja denne dagen:


Markerte arbeidaranes dag i kulturhuset

Jon Olav Ørsal Laurdag 2. mai 2015

1. mai vart arbeidaranes dag skikkeleg markert i Surnadal kulturhus, der Surnadal Arbeidarpati kunne bu på både kulturelle innslag med Surnadal Hornmusikk og Tordenskjold Songlag. Dagens hovudtalar var partiet eigen, ordførar Lilly Gunn Nyheim og i tillegg hadde Rindal Aps ordførarkandidat Line Therese Flåtten politisk appell.


Neste stopp Storrundt: Hallsetgrenda

Elinor Bolme Fredag 1. mai 2015

Denne gongen er vi komne til Hallsetgrenda i Todalen Historielag sin runde rundt bygda med gamle bilder. I følge leverandør av bildene er bildearkivet herifrå rimeleg stort, slik at vi også neste gong får bilder frå grenda som var svært så folkerik på 50-talet og utover. Bilda som er tilsendt verkar som om å vere teke rundt 50- 60-talet. Mykje fager ungdom, som mangenok dreg kjensel på.


23 på stavgangtur til Halset

Jon Olav Ørsal Fredag 1. mai 2015

Stavganggruppa er forlengst i gang med sine utflukter, og det er utruleg bra deltaking på turane dei legg opp. Sist torsdag (30.4.) var turen lagt til Halset i Todalen, og vi har fått bilder og litt info frå Reidar Østvik, som fortel at det var 23 deltakarar som hadde ein fin dag saman i førsteklasses turvêr.


Ny runde med mammografibuss i Surnadal

Elinor Bolme Fredag 1. mai 2015

No inviteres kvinner i Møre og Romsdal født 1945 – 1964 til deltagelse i Mammografiprogrammet, med tilbud til undersøkelsar av brystene for å redusere brystkreft. Mammografiprogrammet inviterer kvinner 50 – 69 år til mammografi hvert annet år. Eit invitasjonsbrev med angitt tid og sted blir automatisk sendt til kvinner som står for tur. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 – 53 år. Kvinner som har blitt invitert tidligare, vil få ein ny invitasjon ca 24 måneder etter forrige gang. Dei som er født i 1963 eller 1964 blir invitert kretsvis etter oppsett tidsplan.