Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Ny runde med mammografibuss i Surnadal

Elinor Bolme Fredag 1. mai 2015

No inviteres kvinner i Møre og Romsdal født 1945 – 1964 til deltagelse i Mammografiprogrammet, med tilbud til undersøkelsar av brystene for å redusere brystkreft.  Mammografiprogrammet inviterer kvinner 50 – 69 år til mammografi hvert annet år. Eit invitasjonsbrev med angitt tid og sted blir automatisk sendt til kvinner som står for tur. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 – 53 år. Kvinner som har blitt invitert tidligare, vil få ein ny invitasjon ca 24 måneder etter forrige gang. Dei som er født i 1963 eller 1964 blir invitert kretsvis etter oppsett tidsplan.

Mammografiprogrammet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Statens Strålevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt og helseforetakene. Målsetninga for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. For å nå flest muleg er dei «på vegen» med buss der det ikkje er i tilknytning til eitt av sjukehusa i fylket. Bussen er tipp topp utrusta for dei nødvendige undersøkingane i kampen mot å oppdage eit tidleg stadium av brystkreft.

Sjå oppsett tidsplan for kvar og når Mammografiprogrammet foregår i Møre og Romsdal HER. Kun Aure, Rindal, Surnadal, Halsa og Smøla får besøk av bussen. Bussen kjem til å stå ved Surnadal fritidsklubb på Skei, Moavegen 1 (bak Landbrukshuset) i perioden 11. mai – 4. juni.

 

Først publisert: 1. mai 2015, 06:25 - Sist oppdatert: 29. april 2015, 23:17