Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Ukategorisert Arkiv

Vi fann 1894 artiklar i dette arkivet.


Hett & Svett opnar dørene att frå fredag 16.april

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 14. april 2021

I tråd med dei nye smittevernreglane som gjeld frå og med midnatt natt til fredag, opnar Hett & Svett dørene att frå fredag 16.april. Det er dei same reglane, som før nedstenginga, som framleis gjeld. Dette inneber m.a. maksimalt 3 om gongen, spriting av alle apparat etter bruk og påmelding. 


Ope gardsutsal hos Lia Gard fredag 16.april

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 14. april 2021

Fredag 16.mars mellom klokka 13:00 – 18:00 er det ope gardsutsal med ferske bakevarer hos Lia Gard. Innehavar Monica Moen Kvendset fortel at det vil bli mogleg å få kjøpt mykje godt denne dagen, så her er det mogleg å sikre seg godsaker til helga-kaffen. 


Friluftsrådet med ny Stikk Ut! sesong og APP

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 14. april 2021

I ei pressemelding frå Nordmøre og Romsdal friluftsråd no i ettermidda blir vi informert om den nye sommarsesongen og lanseringa av APP. Stikk UT! starter sommersesongen 1.mai, men allereie 14.april kan du sjå årets 470 turmål i den nye Stikk UT! APPen. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre friluftsråd er særs godt nøgd med Stikk UT! APPen og gler seg over at folk kan ta den i bruk for å gå på tur i heile Møre og Romsdal og i Heim i Trøndelag.


Trinn 1 i gjenopninga gjeldande frå fredag

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 13. april 2021

I går ettermiddag kom regjeringa med nye nasjonale smittevernreglar i samband med gjenopninga av samfunnet. Frå fredag 16. april blir det lempa på nasjonale tiltaka, i tråd med Trinn 1 i regjeringas si plan for gjenopning.Takka vere god etterleving av strenge smitteverntiltak i påska, er smittetrykket nasjonalt no på eit nivå som gjer det mogleg å gjenopne samfunnet litt igjen.


Status for koronavaksineringa neste veke, veke 16

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 13. april 2021

Neste veke, veke 16, blir det vaksinering på Surnadal kulturhus fredag 23.april. Målgruppa neste veke er Gruppe 4 (65 – 74 år) og personar 18 – 64 år med sjukdommar som er  spesielt sårbare for smitte.


3.mai ser Sparebank1 Nordmøre dagens lys

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 12. april 2021

Måndag 3.mai ser altså Sparebank! Nordmøre dagens lys. Sparebank1 Nordmøre er eit resultat av at Surnadal Sparebank Slår seg saman med Sparebank1 Nordvest frå denne dagen. Målet for Sparebank1 Nordmøre vil vere å gje positive ringverkingar for banken sine kundar, eigarane, dei tilsette og ikkje minst samfunnet og området den nye banken vil vere ein del av. 


Trollheimen – Raudt farenivå (høgste nivå) for snøskred

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 10. april 2021

Varsom.no melder at det er farenivå 4, høgaste farenivå, for snøskred i Trollheimen både i dag og i morgon (laurdag og søndag). Dette skuldast at nysnøen som har kome dei siste dagane, kombinert med vind, har bygd opp ustabile fokksnølag som lett kan kome i bevegelse. Sør- og vestvende heng er mest utsett, men vind gjer at snøskred kan bli utløyst i alle himmelretningar.Sikringa av den gamle dampskipskaia ved Kvanne fergekai utsett

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 8. april 2021

Arbeidet med sikringa av den gamle dampskipskaia ved Kvanne fergekai er utsett. Grunnen til at arbeidet er utsett, er i følge Møre og Romsdal fylkeskommune, at Mesta sin underentreprenør, som skulle utføre arbeidet aldri dukka opp, korkje med mannskap eller utstyr. Kontrakten med entreprenøren er difor no sagt opp, og ny anbodskonkurranse lyst ut. 


Fasteaksjonen med godt resultat i Todalen

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 8. april 2021

Dei lokale sokneråda og Kirkens Nødhjelp sin årlege fasteaksjon var for andre året på rad digital. På landsbasis vart det samla inn godt og vel 17,6 millionar unders årets fasteaksjon, mot 25,1 millionar i fjor. Midlane frå innsamlinga går til å skaffe tilgang til reint vatn for menneske i fattige land. Dette er eit arbeid Kirkens Nødhjelp har drive med i over 60 år, og som dei difor har gode kunnskapar om. 


Status koronavaksineringa veke 14 og 15

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 6. april 2021

I ei pressemelding frå kommuneoverlegen har vi fått oppdatert status for Covid19 vaksineringa i Surnadal kommune denne og neste veke. Surnadal kommune får denne veka og neste veke større forsyningar med koronavaksiner frå BioNTech/Pfizer. Kommunen oppfordrar alle som får SMS-innkalling om å bruke den digitale bestillingsløysinga c19.no.