Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Godt Mot Arkiv

Vi fann 28 artiklar i dette arkivet.


Hutrende badeliv i Hyllnesbukta

Jon Olav Ørsal Laurdag 19. februar 2022

Nei da, det var ingen av badegjestane som klaga – verken på vêret eller på temperaturen i sjøen.  Er det badedag, så er det badedag, så underteikna takka høfleg nei tilbode om å være med uti og ta ein dukkert. I dag var det tette snøbyger i Hyllnesbukta, men det såg ikkje ut til å påvirke badelysten.


Nyheitssak nummer 10 000 på Todalen.no

Jon Olav Ørsal Laurdag 31. juli 2021

Det er no temmeleg nøyaktig 12 år sia Todalen.no såg dagens lys.  Det var 24. august 2009 at Ole Petter Talgø la ut den første saka om «Todalen på nett».  Ole Petter var arkitekten som sørga for web-design av den første nettsida med adresse www.todalen.no.  Nettsida vart til som eit resultat av at Todalen I.L. laga ei eiga jubileumsside til sitt 100-årsjubileum i 2008 – den heitte www.todalenil.net og var operativ i jubileumsåret.  I neste omgang vart det jobba med eit permanent opplegg for ei slik side i «Bygdemobiliseringsprosjektet Godt mot».  Ei nettside for bygda var eit av fleire prosjekt i denne samanheng – og drog med seg støtte til nettsideprosjektet med knappe  kr 30.000.


Eigedomen Sissihaug kjem snart for sal

Jon Olav Ørsal Fredag 17. januar 2020

Det er slett ikkje kvar dag at det er bustadhus til sals i Todalen. No er imidlertid tida inne, og snart kjem Sissihaug (Gardsnr. 137 bruksnr 36) på sal. Huset er bygd i 1971, og ligg i Kvennsetøran bustadfelt på ei 1200 m2 stor tomt med adresse Myrjarvegen 1.


Godt mot, Todalen, svar på søknader

Godt mot, Todalen, svar på søknader

Godt mot, Todalen! Fredag 27. januar 2012

Ut i frå våre mål for prosjektet Godt mot, Todalen og retningslinjer frå Fylkesmannen si landbruksavdeling, er søknadane vurderte. Svar på søknaden er no klar, og vil vera søkarane i hende neste veke.  Vi beklagar at det har teke lang tid frå søknadsfrist til svar. Bygdemobiliseringsprosjektet Godt mot, Todalen har frist til  1.juni 2012, og […]


Invitasjon til begeistring i Bøfjorden

Invitasjon til begeistring i Bøfjorden

Jon Olav Ørsal Torsdag 19. januar 2012

Bygdemobiliseringsprosjektet SPLEIS i Bøfjorden inviterer alle til ei uforglømmeleg helg i Grendahuset 20. og 21.januar 2012. Humørbonden Geir Styve held eit inspirasjonsforedrag fredag kveld med tema: Godt bygdeliv, begeistring og korleis møte utfordringar og motstand. Her melder Olaug Kvendset at det vil bli samkjøyring frå Todalen om det er nokon som vil vere med. Så langt har vi ein full bil, men der hadde vore artigt om fleire vart med herifrå. Møt opp på Hals klokka 18 i morgon kveld for samkjøyring, seier ho.

Les heile saka

Vellukka på Gjøra

Vellukka på Gjøra

Ragna Kvendset Sundag 2. oktober 2011

Sist helg arrangert Fylkesmannen i Møre og Romsdal ein konferanse om bygdemobilisering i Sunndal. Her vart alle tre bygdemobilieringsprosjekta i Sunndal presentert og vertskap første dagen var Gjøra og Sunndalsporten. Eit imponerande arbeid er lagt ned av eldsjeler frå Gjøra samfunnet.

Les heile saka

Over 100 000 skal ut!

Over 100 000 skal ut!

Elinor Bolme Fredag 30. september 2011

Da er det berre ein dag att til søknadsfristen for tildeling av planleggingsmidlar frå Godt Mot, Todalen går ut. Midlane går ikkje til fysiske ting som til dømes hammar og spikar, men for eksempel konsulenthjelp ved nyoppstarting av bedrift, veiledning i byggefase eller kurs og møtevirksomheit. Så her kan det kun vera fantasien som set grensene for dei som kunne tenkt seg å gjere noko for bygda og bli-lysta i Todalen.

Les heile saka

Invitasjon til konferanse

Invitasjon til konferanse

Ragna Kvendset Fredag 9. september 2011

Godt mot, Todalen oppfordrar i ein epost til todalen.no til å bli med på konferanse på Sunndalsøra. Påmelding innan i morgon den 10.

Sunndal kommune har tre spennande bygdemobiliseringsprosjekt. Eit av desse har resultert i Sunndalsporten oppå Grøa

Les heile saka

Velkomne til Gammelskulen

Velkomne til Gammelskulen

Ragna Kvendset Torsdag 9. desember 2010

Laurdag 11.desember frå kl 12.00 – 15.00 ynskjer prosjektgruppa for «Gammelskulen lokalhistoriske og fleirkulturelle senter», alle interesserte til orientering om muligheiter for framtidig bruk av Gammelskulen.

Les heile saka

Foredrag frå Bygdemobiliseringskonferansen

Elinor Bolme Fredag 29. oktober 2010

24. og 25. september var det arrangert Bygdemobiliseringskonferanse på Stranda. I den andledning har vi no i etterkant motteke foredraga som var på konferansen. Så her kan ein oppdaterast om ein ikkje hadde høve til å stille


Workshop for ungdom

Workshop for ungdom

Elinor Bolme Fredag 29. oktober 2010

Tysdag 23.november inviteres engasjert ungdom frå heile Møre og Romsdal til ein workshop om prosjektuvikling. Invitasjonen går til all ungdom som har lyst til å starte gode prosjekt, for, av og med ungdom, i sitt lokalmiljø. Det kan vere at du eller ein gjeng frå fritidsklubben, ungdomspanelet, eller frå organisasjonen din, saknar noko i kommunen og ønskjer å få i gang noko positivt?

Les heile saka

Bli med på fotokonkurranse

Bli med på fotokonkurranse

Jon Olav Ørsal Torsdag 30. september 2010

Godt mot, Todalen minner om fotokonkurransen som pågår i regi av Bygdeforskning. Innleveringsfristen er satt til 1. oktober, så her er det berre å svinga seg rundt.

Les heile saka