Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Brannlag Arkiv

Vi fann 57 artiklar i dette arkivet.


Friska opp livreddande kunnskap

Jon Olav Ørsal Tysdag 12. mai 2015

Tysdag kveld fikk todalingane friska opp sine kunnskaper om livreddande førstehjelp. I regi av omsorgsberedskapsgruppa i Todalen sanitetsforening og Todalen brannvesen var det arrangert førstehjelpskurs i klubbhuset på Bordholmen.


Solgt til langt over forventa

Elinor Bolme Sundag 10. mai 2015

Todalen brannvesen sin 83-modell Dodge vart fredag henta av ein storfornøgd kjøpar. Det var rett nok Surnadal kommune som stod som selgar av klenodiet, etter at bilen vart ein mann for mykje etter at nybilen kom til bygda. Bilen vart som tidlegare nemt annonsert på finn.no til høgstbydande over 2000,-.


Budrunden godt i gang

Elinor Bolme Fredag 17. april 2015

Todalen brannvesen sin 83-modell Dodge vart i forrige veke lagt ut for salg av Surnadal kommune etter at det kom ny brannbil til Todalen. I annonsen som ligg ute på finn.no vart prisen sett til høgstbydande over 2000,-. Etter ein del interesse for dette klenodiet, vart det 14. april vedteke at salget skulle avgjerast med ein ÅPEN budrunde med frist 1.5.15. Prisen så langt er no kome opp i 50 000,-


«Nye» M.3.2 ute på øvelse for første gong

Elinor Bolme Torsdag 16. april 2015

I går kveld var det lokale brannmannskapet i Todalen ute på øvelse. Det var hverken røyk eller ild inne i bildet, men spyling og kontrollering av slanger og øvrig utstyr. I løpet av eit år har brannmannskapet rundt 6 øvelsar, pluss førstehjelspsøvelsar i tillegg. Nokre gonger i lag med brannmannskapet i Surnadal og på Kvanne, andre gongar åleine, som her.


Så kom det ny brannbil åt bøgden…

Jon Olav Ørsal Onsdag 8. april 2015

Den gamle Dodge’en så var frå 80-talet ein gong, fikk i dag avløysing av ein nyare bil som utstyrs- og uttrykningsbil for brannvernet i Todalen. Om den ikkje akkurat var heilt ny, så er den iallfall nyare.  Det er ein Toyota Hi-Ace som tidlegare har vore i tjeneste i kommunen som no er spesialinnreidd til […]


Gjer seg klar for nytt Nødnett

Elinor Bolme Fredag 13. februar 2015

Onsdag kveld var brannmannskapene tilhørande Todalen og Kvanne samla på Stangvik skule til gjennomgang av bruk av nytt utstyr ved overgang til Nødnett. Til dagleg har dei alle varslarar på seg som er kopla til 110 sentralen i Ålesund. Dagens system kan til tider opplevast ustabilt. Todalen har som kjent hatt utfordringar med signal og utfall av sendar som signala går igjennom.


Snart ferdig med feiinga i Todalen

Jon Olav Ørsal Måndag 30. juni 2014

Feiarane Jon Nordvik og Hans Chr. Hårstad er snart ferdig med runden rundt bygda med pipefeiing. Pipene blir feidd annakvart år, og da sørgejer dei for at sot og beksot blir fjerna for å redusere faren for pipebrann. I tillegg er ein del av arbeidet deira å drive forebyggende arbeid resten av tida.


Pakkar du rett?

Elinor Bolme Måndag 23. juni 2014

Todalen barnehage har eit samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hensikten er å kunne formidle temaer som innebærer tryggheit for små og store. Dei sender ut e-post til barnehagen, som igjen videresender til foreldre og ansatte. Sidan det no er ferietid og mange driv med pakking av utstyr i bil kan det kanskje vere av interesse at flest muleg får ei lita påminning om kva som er lurt og ikkje.


Vårpuss på alle frontar…

Jon Olav Ørsal Fredag 9. mai 2014

Torsdag var det vårpuss på alle fronter. Todalen brannlag hadde sin årlege innsats med spyling av plassen framfor Talgø og Matkroken. Sjølv om det var litt motortrøbbel på brannpumpa så vart det gullande reint. Ein børstebil frå Eidsøra Betong tok eit par rundar rundt bygda og sopa saman restane av strøsanden som låg att rundt vegkantane. Den børsta og støvsuga og samla strøsandrestane i tanken.


Overveldande oppmøte

Elinor Bolme Torsdag 8. mai 2014

Langt over 30 personer møtte i går kveld opp på Bordholmen for å delta på eit enkelt førstehjelps- og hjartestartarkurs. Omsorgsberedskapsgruppa i Todalen Sanitetsforening som sto som arrangør var overvelda over antall frammøtte. Ikkje minst var det veldig positivt at absolutt alle aldersgrupper var representerte. Hjartestartar Hjartine som tidlegare har vore forvalta av Todalen brannvesen, vart denne kvelden oppmontert i eigen skåp inne i gangen på Bordholmen, og skal auke beredskapen ved alle idrettsarrangement ved fotballanlegget.


Demonstrasjon av hjarte-lunge-redning.

Saniteten flyttar hjartestartaren

Elinor Bolme Måndag 21. april 2014

Etter at brannmannskapet i Todalen tidlegare i vinter var på todagers kurs og fekk med seg heim ein splitter ny hjartestartar frå Norsk Luftambulanse, vart det plutseleg to hjartestartarar i bygda. Todalen Sanitetsforening starta derfor jobben med å omplassere den som brannmannskapet fram til mars hadde hatt forvaltningsansvaret for.


Rettetid: Ukjent!

Elinor Bolme Tysdag 15. april 2014

Ordførar Mons Otnes har på vegne av opprørte todalingar i dag forsøkt å få klarskap i manglande telefonforbindelse i bygda. Han har fått oppgjeve at det er brot nok ein gong i sendaren ved Ørsalen. I følge Telenor er dette no ei høgt prioritert sak og dei jobbar for fullt med feilretting, men dei kan ikkje på føremiddagen i dag fastsetje rettetida. Ordføraren håper at han får telefon før kl 16 i dag, om at alt er tilbake til normalt igjen.