Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen Elveeigarlag

Todalen Elveeigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 11. april 2022, 17:48

Nyheter knytta til Todalen Elveeigarlag

Siste dag for fiske etter laks og sjøaure

Siste dag for fiske etter laks og sjøaure

Jon Olav Ørsal Måndag 15. august 2011

Måndag kveld kl 24 er årets sesong for laks- og sjøaurefiske i Toåa slutt. Direktoratet for naturforvalning justerte seinast i år fisketidene for fiske etter laks- og sjøaure, og årets sesong som starta 15. juni tek altså slutt 15. august kl 24. Laksefisket i år starta bra, med ein lang periode med god vassføring, men […]


Laksefisket på tampen…

Laksefisket på tampen…

Jon Olav Ørsal Måndag 8. august 2011

Fisket etter laks og sjøaure går mot slutten. Måndag 15. august er siste dag, etter at fisketida vart endra på grunn av faren for overfiske. Den siste tida har vassføringa vore i minste laget, men etter meldingane ligg det an til en god del regn tysdag og onsdag denne veka. På ein liten runde rundt bygda var det fleire fiskarar på elvekanten enn det har vore på lenge.

Les heile saka

Skjelprøvar av laksen

Skjelprøvar av laksen

Jon Olav Ørsal Torsdag 14. juli 2011

Direktoratet for naturforvaltning set no i gang eit prosjekt forå overvake innslaget av rømt oppdrettslaks som går opp i elvane i Trøndelag, og tek samtidig Surna og Toåa med i prosjektet. Det fører til at det må takast skjelprøvar av all laks som blir teken i Toåa i resten av sesongen. Todalen Elveeigarlag har fått instruks om å starte med prøvetaking straks. Skjelprøvane skal sendast inn for å analysere genene, og dermed få oversikt over kor stor del av laksen som går opp i elva som er oppdrettslaks.

Les heile saka

Den glade laks….

Den glade laks….

Jon Olav Ørsal Onsdag 22. juni 2011

Laksen var nok ikkje glad, men fiskaren var desto meir oppstemt da vi trefte Tore Kåre Eriksen på Todalshytta onsdag kveld. Eriksen vart den første til å sprengje 10-kilosgransa i år, og ikkje nok med det; han tok ein på 8 kilo tysdag også. Han fortel at storlaksen vart teken på sluk mellom Oddøyneset og Oddøyøran onsdag. Og han hadde nok litt flaks når han tok laksen til lands, for da han skulle ta ut kroken gikk den tvert av! Vi reknar med at det heretter blir fast prosedyre å kontrollere krokane når det settes på ny sluk!

Les heile saka

Første laks i morgontimane

Første laks i morgontimane

Jon Olav Ørsal Onsdag 15. juni 2011

Kvart over 7 i dag tidleg kom den første laksen på land. Det var ein firekilos rugg som vart lokka fast på kroken av Per Ørsal. Per har vore ivrig fiskar heilt sia gutadagane heime på Sagtrøa, og er nok fast inventar når fisket i Toåa startar. Slik også i år, og etter å ha fått laksen på land bar det heimover med fangsten. Men han var ikkje ferdig med dette, så etter ein liten kaffepause bar det ned i elva igjen, og til Tømmermelhølen der han tok den første laksen. Og her nappa det igjen, og dermed var laks nummer to eit faktum. Denne var litt større, og veksta stoppa på mesta 8 kg. Dermed var Per ferdig med fisket for i dag, for fangstavgrensinga i Toåa er 2 laks per fiskar pr dag.

Les heile saka

Ny sesong i Toåa

Ny sesong i Toåa

Jon Olav Ørsal Tysdag 14. juni 2011

Frå midnatt er laks og sjøaure «fritt vilt» i Toåa. Sesongen i år varer frå 15. juni og varer til 15. august, og det er same fisketid for både laks og sjøaure. Det er bra vassføring i Toåa etter regnet og snøsmeltinga dei siste dagane. Og etter vêrmeldinga på yr.no vil det fortsatt bli litt regn utover veka, og vassføringa vil nok halde seg. Det er knytta stor spenning til årets laksefiske som altså kjem i gang 2 veker seinare i år enn i fjor, etter reguleringa av laksefisket som direktoratet har gjort.

Les heile saka

Laksefisket igang i Surna – Toåa startar 15. juni

Laksefisket igang i Surna – Toåa startar 15. juni

Jon Olav Ørsal Onsdag 1. juni 2011

Natt til onsdag, nærare bestemt kl 00.00, starta laksefisket i Surna. Det tok ikkje lange stunda før den første laksen vart landa, og fleire fulgte hakk i hel utover natta og morgontimane. I Surna startar fisket 1. juni i år, og varer til 31. august, medan fisket i Toåa og Bævra startar 15. juni og går til og med 15. august. Altså ein månad kortare i Toåa enn i Surna. I Søya er fisketida 15. juni til 31. juli i år. I dei fire lakseførande elvane i Surnadal gjelder desse tidene for såkalla anadrome fiskelag, altså både laks og sjøaure.

Les heile saka

Laksefisket startar 15. juni

Laksefisket startar 15. juni

Jon Olav Ørsal Måndag 30. mai 2011

Laksefisket i Toåa blir i år frå 15. juni til 15. august. Det er også klart at dei same datoane vert gjeldande for fisket etter sjøaure. Det er direktoratet for naturforvalning som strammar inn tidsrommet for fisket i Toåa, seier leder i Todalen elveeigarlag Asbjørn Karlsen. I fjor starta fisket 1. juni. Sluttdatoen 15. august […]


Ny sesong i Toåa

Ny sesong i Toåa

Jon Olav Ørsal Tysdag 12. april 2011

Det lakker og lir mot ny sesong i Toåa. Vårløsinga er igang, og det er ikke lenge før det blir grønt på elvekanten. I skrivende stund er det ennå ikke helt avklart med hensyn til tidspunkt for fiskestarten. I 2010 var det start 1. juni, mens det i år foreligger forslag fra Direktoratet for naturforvalning om start 15. juni.

Les heile saka

Slutt for i år i Toåa

Slutt for i år i Toåa

Jon Olav Ørsal Sundag 15. august 2010

Søndag 15. august er siste dag for fiske i Toåa for i år. Kl 24.00 sluttar både laksefisket og fisket etter sjøaure. Nye reglar som kom i år har regulert laksefisket til å starte tidlegare enn før (1.juni), og samtidig sluttar det 15. august istaden for 31. august. Fisket etter sjøaure starta også 1. juni, men sluttar i år 15. august i staden for 15. september.

Les heile saka

Med regnværet kom fiskarane att

Med regnværet kom fiskarane att

Jon Olav Ørsal Sundag 1. august 2010

Det har vore lite vassføring og få fiskarar i Toåa den siste veka. Snøsmeltinga er over, og den sparsome nedbøren den siste tida må nok ta skylda for dette. Regnværet i natt og formiddagstimane med påfølgande torevær utover dagen hjelper nok på. Ein kjapp runde rund bygda bekrefta at fiskarane igjen er på plass.

Les heile saka

Stamfisket er i gang

Stamfisket er i gang

Jon Olav Ørsal Måndag 26. juli 2010

Fisket etter stamlaks er igang. Vi har fått bilete nokre bilete frå aksjonen som gikk føre seg ved Ramsøya for eit par dagar sidan, og resultat vart det. Stamlaksen vart frakta til Stamlakshuset i Brusetmarka, der har skal strykast seinare i haust. Det blir fleire omgangar med stamfiske gjennom heile sesongen til antal og fordeling på kjønn er tilfredstillande for å føre genene til todalslaksen vidare inn i framtida.

Les heile saka