Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen Elveeigarlag

Todalen Elveeigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 11. april 2022, 17:48

Nyheter knytta til Todalen Elveeigarlag

Slutt for i år i Toåa

Slutt for i år i Toåa

Jon Olav Ørsal Sundag 15. august 2010

Søndag 15. august er siste dag for fiske i Toåa for i år. Kl 24.00 sluttar både laksefisket og fisket etter sjøaure. Nye reglar som kom i år har regulert laksefisket til å starte tidlegare enn før (1.juni), og samtidig sluttar det 15. august istaden for 31. august. Fisket etter sjøaure starta også 1. juni, men sluttar i år 15. august i staden for 15. september.

Les heile saka

Med regnværet kom fiskarane att

Med regnværet kom fiskarane att

Jon Olav Ørsal Sundag 1. august 2010

Det har vore lite vassføring og få fiskarar i Toåa den siste veka. Snøsmeltinga er over, og den sparsome nedbøren den siste tida må nok ta skylda for dette. Regnværet i natt og formiddagstimane med påfølgande torevær utover dagen hjelper nok på. Ein kjapp runde rund bygda bekrefta at fiskarane igjen er på plass.

Les heile saka

Stamfisket er i gang

Stamfisket er i gang

Jon Olav Ørsal Måndag 26. juli 2010

Fisket etter stamlaks er igang. Vi har fått bilete nokre bilete frå aksjonen som gikk føre seg ved Ramsøya for eit par dagar sidan, og resultat vart det. Stamlaksen vart frakta til Stamlakshuset i Brusetmarka, der har skal strykast seinare i haust. Det blir fleire omgangar med stamfiske gjennom heile sesongen til antal og fordeling på kjønn er tilfredstillande for å føre genene til todalslaksen vidare inn i framtida.

Les heile saka

Fikk på land laksen

Fikk på land laksen

Jon Olav Ørsal Sundag 27. juni 2010

Søndag ettermiddag vart vi vitne til landing av laks i Brusethølen. Det var Svein Kaldvannsvik frå Malmefjorden som tok på land ein laks på 6-7 kg, etter å ha arma fisken litt. Han kunne fortelje at han hadde teke ein på ca 7 kg i toåa også for nokre dagar sidan. Kaldvannsvik har tilhald på campingplassen på Røv, og har teke 3 laksar på 7-8 kg i Surna i sommar.

Les heile saka

Stor vassføring – flere lakser…

Stor vassføring – flere lakser…

Jon Olav Ørsal Laurdag 19. juni 2010

aurdag formiddag var det tendens til flaum i Toåa, men det var ikkje verre enn at laksefiskaran heldt stand i elva. Til tross for vassføring i meste laget var det godt fiske, og det er landa fleire laksar dei siste dagane. Bjørn Arnesen frå Kongsvinger er for veteran å rekne i Toåa. Han har vore her sidan måndag, og har teke 3 fine laksar.

Les heile saka

Surnakveld med fagseminar

Jon Olav Ørsal Torsdag 17. juni 2010

Neste helg er det Laksefestival som presenterer eit rikhaldig program for ein kvar smak. Ein av programpostane under festivalen er Surnakveld med fagseminar som startar torsdag 24. juni kl. 1600. Det foregår i Svorkasalen på kulturhuset, og dei kan by på mange spanandende tema for politikarar, forvaltere, brukarar og interesserte elveentusiastar.


Dyster langtidsprognose for laksefisket

Dyster langtidsprognose for laksefisket

Jon Olav Ørsal Fredag 4. juni 2010

Rådgjevar ved areal og miljøvernavdelinga i Møre og Romsdal, Leif Magnus Sættem, teikna eit dyster bilete av utviklinga for villaksen på informasjonsmøtet til Todalen elveeigarlag på Todalshytta. Det var torsdag kveld at elveeigarlaget informerte eleveeigarar, fiskarar og andre interesserte om aktuelle saker i høve starten på ein ny sesong for laksefiske.

Les heile saka

Laksefisket startar 1. juni

Laksefisket startar 1. juni

Jon Olav Ørsal Laurdag 29. mai 2010

I år startar laksefisket i Toåa 1. juni. Det er 2 veker tidlegare enn det som har vore vanleg dei siste åra. Men det sluttar også 2 veker tidlegare – 15. august. Og det er ikkje nokon utvida periode for fike etter sjøørret, etter dei nye reglane.
Todalen elveeigarlag startar sesongen med info-møte på Todalshytta 3. juni.

Les heile saka

Nye fisketider i Toåa

Nye fisketider i Toåa

Ole Petter Talgø Fredag 30. april 2010

I år har myndighetene regulert fisketidene i elvene, og fisket i Toåa vil være fra 1. juni til og med 15. august. Du kan lese mer fra Toåa og Todalen Elveeigarlag på Todalslaks.no.


Stamfisket avslutta

Stamfisket avslutta

Jon Olav Ørsal Laurdag 24. oktober 2009

Det årlege stamfisket for å sikre genene til todalslaken er avslutta, fortel dagleg ledar i Rossåa settefiskanlegg Monika Klungervik.
Dei har no 3 hanfisk og 4 hofisk som er godkjente som villaks, og venter på den siste godkjenninga.

Les heile saka