Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen Elveeigarlag

Todalen Elveeigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 11. april 2022, 17:48

Nyheter knytta til Todalen Elveeigarlag

Låg vassføring skaper problem for stamfisket

Låg vassføring skaper problem for stamfisket

Jon Olav Ørsal Fredag 20. september 2013

Det er no rekordlåg vassføring i Toåa. Det skaper store problem for Todalen elveeigarlag som no skulle sikra stamlaks til Rossåa Settefisk til ein ny generasjon smolt som skal være klar for utsetting i 2015. Vi sett no vårt håp til at regnvêret som er meldt i neste veke kan gje såpass vassføring at vi kan få laksen opp i elva, slik at vi får fanga inn nødvendig utval i stamlaks for å sikre genene, seier ledar i Todalen elveeigarlag Ola Bruset til Todalen.no

Les heile saka

Mot innspurten på laksefisket

Mot innspurten på laksefisket

Jon Olav Ørsal Tysdag 13. august 2013

Torsdag 15. august kl 24 er det definitivt slutt på laksefisket i Toåa for i år. Denne sesongen går nok over i historia som ein av dei svakaste sesongane på lenge. Kor mange laks og sjøaure som er resultatet av årets sesong veit vi ikkje enno, men det har vore lite fisk og lita vassforing i elva. Det gir til saman ein dårleg kombinasjon. Etter regnveret det siste døgnet er vassføringa i skrivende stund i overkant stor. Men etter som nedbørmenga no tek av, vil nok vassføringa dei neste dagane bli perfekt for det tradisjonelle aurefisket i august.

Les heile saka

Uendra fisketid – men holaksen må settast ut igjen!

Uendra fisketid – men holaksen må settast ut igjen!

Jon Olav Ørsal Fredag 26. juli 2013

Miljødirektoratets regulering av laksefisket i elvane på Nordmøre får ingen store konsekvendsar for fisket i Toåa. Fisketida blir ikkje endrat – det kan fiskes laks og sjøaure i Toåa fram til den ordinære sesongslutt som er 15. august. Frå laurdag 27. juli innføres gjenutsetting av hofisk av laks. Dette blir gjort for å sikre oppgangen av gytefisk i Toåa og fleire av dei andre Nordmørselvane.

Les heile saka

Miljødirektoratet regulerer fisket

Miljødirektoratet regulerer fisket

Jon Olav Ørsal Torsdag 18. juli 2013

Urovekkende lave fangster fører til at Miljødirektoratet gjør en ekstraordinær regulering av fisket etter laks i sjø og vassdrag i fire regioner, blant annet elvene på Nordmøre. Sannsynligvis blir det for lite gytefisk i flere vassdrag i de aktuelle områdene til høsten.

Les heile saka

Regnvêret fortsett – betring i fisket?

Regnvêret fortsett – betring i fisket?

Jon Olav Ørsal Måndag 15. juli 2013

Snøsmeltinga var på det næraste ferdig før laksefisket starta i Toåa. Lite nedbør og dermed lita vassføring i Toåa har nok bremsa laksefisket så langt i sesongen. Det siste døgnet har det regna jamt, og vassføringa er no på veg opp. Vêrmeldinga på yr.no spår meir regn utover veka, og det er no håp om at laksen finn vegen opp i Toåa, seier ledar i Todalen elveeigarlag Ola Bruset.

Les heile saka

Fiske og camping i Todalen

Fiske og camping i Todalen

Elinor Bolme Tysdag 9. juli 2013

Campingsesongen er over oss for fullt, men belegget på Todalen Camping ved Bordholmen har nok ikkje nådd toppen enno. Terje Nordvik på Matkroken fortel om grei nok trafikk av turistar, men ikkje noko rekordår. No er det tildels for vått til å campe på graset på øversida av klubbhuset, så fleire har måtta stått på asfalten (på tennisbana).

Les heile saka

Stamlaksfisket i gang i Toåa

Stamlaksfisket i gang i Toåa

Jon Olav Ørsal Tysdag 2. juli 2013

For å skaffe stamlaks til Statkrafts smoltanlegg i Rossåa er det nødvendig å få tak i stamlaks med «ekte» gener frå todalslaksen. Stamlaksfiske har derfor starta for sesongen, og vil påga framover til eit tilfredstillande antal er på plass i Stamlakshuset i Brusetmarka. Der blir dei seinare gentesta og godkjent eller dersom dei har feil gener blir dei avliva. Todalen elveeigarlag vil gjerne ha hjelp av laksefiskarane til dette, og honorerer dei som stiller laks til slik bruk med kr 500,-

Les heile saka

Laks tatt ved Øyabrua

Laks tatt ved Øyabrua

Elinor Bolme Måndag 24. juni 2013

Peter Ploss frå Tyskland og mangeårig fiskar i Toåa har no på føremiddagen tatt ein laks på ca 3-4 kg nedanfor Øyabrua. Redaksjonen fekk tilsendt bilde etterkvart, og håpar fleire sender inn bilde og litt tekst når dei får noko på kroken utover sommaren.

Les heile saka

Dei to første laksane på land

Dei to første laksane på land

Jon Olav Ørsal Sundag 16. juni 2013

Dei to første laksane er komne på land i Toåa. Den første var det tor lerstang som tok, i år som i fjor, og det var eit fint eksemplar av ein villaks på 7,5 kg. Den vart teken på Ramsøy-valdet. Men ein god nummer to vart Bjørn Anthony frå Vågland, som tok ein laks på 5,8 kg ved Lakssteinen frå Djupdalssia.

Les heile saka

Frå midnatt er laksen «fredlaus»…

Frå midnatt er laksen «fredlaus»…

Jon Olav Ørsal Fredag 14. juni 2013

Ved midnatt startar ny laksesesong i Toåa. Etter regnvêret siste døgn går det i allfall ikkje an å klage på forholda, for det er veldig fin vassføring i elva akkurat no, fortel ledar i Todalen elveeigarlag Ola Bruset til Todalen.no. Vi tok en tur oppom Todalshytta for å lukte på stemninga, og der var det alt tidleg i kveld samla fleire fiskarar som er klare til å kaste ut snøre når vi når midnatt. Nokre er på plass, medan fleire er på veg, kunne vertinne Åse Øyen fortelle.

Les heile saka

Toåa er flaumstor

Toåa er flaumstor

Jon Olav Ørsal Sundag 9. juni 2013

Store nedbørsmengder det siste døgner har sørga for at Toåa går flaumstor i dag. Søndag føremiddag såg det ut som vassføringa hadde nådd toppen og var på tur ned igjen. Vassføringa var på topp i Storfossen ca kl 09.00, med 67,3 m3/sek., medan det kl 13.00 var kome ned att i 57,3 m3/sek. På den tida da den var som størst var vatnet sterkt brunfarga, og vi har fått melding om at det har kome mykje brunfaga vatn frå Romåa.

Les heile saka

4000 nye todalingar

4000 nye todalingar

Jon Olav Ørsal Tysdag 14. mai 2013

Måndag og tysdag har det vore smoltutsetting i Toåa. 4000 2-årig smolt er slept «ut på livet» i Toåa etter at dei har friste eit trygt tilvære hos Monika & Co hos Rossåa settefiskanlegg som høyrer Statkraft til. Dei er no sette i to kvilemerder ved Steinutgarden i Toåa, der dei stå i 2-3 dagar og aklimatisere seg og venne seg til livet i elva, og sleppes fri mot kveld onsdag eller torsdag denne veka. Dei slepper alltid mot kvelden for å minske faren for at dei skal bli mat for fuglar og andre jegrar som oter og mink.

Les heile saka