Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen Elveeigarlag

Todalen Elveeigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 11. april 2022, 17:48

Nyheter knytta til Todalen Elveeigarlag

Lite innsig – strengare handtering av laksefisket

Jon Olav Ørsal Torsdag 17. juli 2014

Starten på årets laksesesong tyder på at det er lite innsig av laks til mange av elvane i distriktet. Etter midtsesongevaluering er det difor mange elvar som har innførst strengare kvotar og regulering av fisketida i samråd med Miljødirektoratet. Enkelte elvar har faktisk gått til det skrittet å frede all storlaksen. 


Slettes ikkje i form…

Elinor Bolme Laurdag 12. juli 2014

Fleire har kanskje observert fisk ved Halsabrua som ikkje ser heilt «fast i fisken» ut den siste veka. På kveldens runde rundt bygda vart det tid for ein stopp på brua, og undertegnende fekk sjølv sjå den store ruggen med særdeles store skadar i hovudregionen. Laksen ligg forholdsvis roleg under brua, og har store åpne kjøttsår. I følge fiskarar som ferdast i Toåa, skuldast dette eit soppangrep.


Betring i laksefisket….

Jon Olav Ørsal Tysdag 8. juli 2014

Det ville være å overdrive å skrive at det er godt fiske om dqagen, men det er teke ein del sålaks og ørret dei siste dagane. Det er no liten vassføring i Toåa, rundt 4,2 m3/sek i dag, men det er gode tilhøve for fluefiske i elva. I natt tok Lars Arild Houmb (bildet) fra […]


Stamlakskasser på plass i elva

Jon Olav Ørsal Torsdag 3. juli 2014

Kasser for oppsamling av stamlaks er no på plass ved Toåa, fortel ledar i Todalen elveeigarlag Ola Bruset til Todalen.no. Dei siste par vekene har det pågått renovering av golvet i stamlakshuset, og derfor har det ikkje vore mottak av stamlaks. No er altså laksekara på plass igjen, og det er klart for å ta i mot stamlaks.


Strakstiltak: Holaksen må settast ut igjen

Jon Olav Ørsal Onsdag 25. juni 2014

Frå og med torsdag 26. juni vil det bli pålegg om gjenutsetting av all holaks i vassdraga på Nordmøre, Sør-Trøndelag og i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag. Dersom midtsesongsevalueringa viser at gytebestandsmålet ikkje blir nådd, blir i tillegg sesongen avkorta med 14 dagar.


Toåa var flaumstor…

Jon Olav Ørsal Sundag 22. juni 2014

Ein kombinasjon av mykje nedbør og smelting av nysnø i fjella førte til stor vassføring i Toåa søndag morgon og utover føremiddagen. Vassføringa på målestasjonen ved Storfossen var på topp i 6.30-tida, med 55,7 m3/sek, men har sia går jamnt nedover.


Laks på kroken….

Jon Olav Ørsal Fredag 20. juni 2014

Torsdag ettermiddag nappa det skikkeleg på kroken til Ivar Borthen. Han stod med markstonga i Engjavadhølen, litt nedafor hengjebrua da storlaksen hogg på. Da den kom på vekta, slo den ut på rundt 8,5 kg og er dermed årets første storlaks som er komen på land. Det er no fin vassføring i Toåa, og det har utover veka kome fleire laksefiskarar som har etablert seg i elva. Vassføringa dei siste dagane har vore heilt oppe på 23 m3/sek, men etter som regnvêret har dabba av er elva no på sakte retur og i skrivande stund er det 17 m3/sek og riktig fin fiskarelv.


Årets første «gladlaks»…

Jon Olav Ørsal Måndag 16. juni 2014

I ettermiddag var årets første laks i Toåa eit faktum, da Frank Hauggrind landa eit flott eksemplar på 4 kg. Det skjedde på Halsetøran, på høgde med Bordholmen stadion, og fangsten vart gjort på sluk. Laksefisket i Toåa starta natt til søndag, og den første laksen lot vente på seg til måndag før han slo til mot sluken til Frank. foto: Helene Ness/Todalshytta


Toåa – laksefisket startar i natt!

Jon Olav Ørsal Laurdag 14. juni 2014

I natt blir laksen «fredlaus» i Toåa. I Toåa og fleire av dei små lakseelvane på Nordmøre er starten litt seinare enn i Surna og Driva, som starta alt 1. juni. Fisketida i Toåa har dei siste åra vore frå og med 15. juni, til om med 15. august. Dette gjeld både laksefisket og aurefisket, fortel ledar i Todalen elveeigarlag Ola Bruset til Todalen.no. Bruset er spent på korleis årets sesong blir etter det bedrøvelege resultatet for fjorårets sesong.


Todalslaksen blir elektronisk merka

Jon Olav Ørsal Laurdag 24. mai 2014

Den siste tida har det gått føre seg utsetting av smolt og yngel i Toåa. I førre veke vart det sett ut 4100 2årig smolt og 729 1-årig smolt ved Steinutgarden. All fisk som blir sett ut er feittfinnekløft. Nytt av året er at det meste av fiske er ”pittag-merka”. Det er ei elektronsik merking som legg grunnlaget for datainnsamling for å dokumentere sporing.


Kraftig nedgang i laksefisket i 2013

Jon Olav Ørsal Fredag 24. januar 2014

Statistikken for elvefisket etter laks vart frigjeve i fredag. Den viser på landsbasis ein nedgang på 19% i 2013, samanlikna med 2012. Dersom ein samenliknar 2013 med gjennomsnittsfantane sida 2000 er nedgangen på 18% i 2013. Nedgangen er gjeldande for det meste av landet, med unntak av nokre elvar på sørlandet og nokre i Troms. For Toåa er det også stor nedgang, og dersom ein samanliknar laksefisket i 2013 mot 2012 er nedgangen på heile 63,5%. Her må ein imidlertid ta omsyn til at fiskesesongen var nedkorta med 2 veker i starten av sesongen og 2 veker i slutten av sesongen. Fisket i Toåa starta 15. juni og slutta 15. august, mot tidlegare 1. juni til 31. august!


Prøvde seg på på stamfiske

Prøvde seg på på stamfiske

Jon Olav Ørsal Sundag 22. september 2013

Elvaeigarlaget prøva ein ny runde med stamfiske søndag ettmiddag og kveld. Utstyrt med garn som rakk over heile elva vart det fiska nedover frå Nedre Oddøyhølen og heilt nedom Inneråhølen. Bortsett frå nokr små aurear var stamfisket resultatlaust, seier ledar i Todalen elveeigarlag Ola Bruset. I kveld er vassføringa ved Storfossen målestasjon knappe 1,0 m3/sek, […]

Les heile saka