Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Start 4H

Styret fra 2019:

  • Leiar: Lisabet Storslett
  • Nestleiar: Johan Ranes
  • Sekretær: Ylva Synnøve Gjeldnes
  • Kasserar: Van Adrian Ansnes
  • Styremedlemmar: Nora Kårvatn, Maria Bergli, Ingebrigt Bergli og Shan Halle

Klubbrådgivarar: Ragna Kvendset

Først publisert: 19. november 2009, 16:11 - Sist oppdatert: 22. juni 2019, 12:40

Nyheter knytta til Start 4H

Start 4H med tur til Svinviks arboret.

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 8. juni 2021

I ettermiddag tok medlemmane i Start 4H ein medlemstur til Svinviks arboret. Når dei kom til arboretet fekk dei ei historisk orientering om Svinviks arboret og grunnleggjarane Halvor og Anne Svinvik. Så vart gjengen guida inn i drivhuset, der dei fekk sjå planter arboretet dyrkar der.    Etterpå vart det ein tur rundt om i […]


Start 4H med overnattingstur til Gjengstøa

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 30. mai 2021

Start 4H nytta høvet til å ta ein overnattingstur til Gjengstøa i finvêret frå fredag til laurdag. Nokre av medlemmane tok like godt to netter og overnatta heilt til søndag. Medlemmane møtte opp i småbåthamna, og sykla eller køyrde båt frå derifrå og utover til Gjengstøa fredag ettermiddag. Der overnatte dei til i dag. I […]


Start 4H testa fiskelykka

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 25. mai 2021

I kveld var Start 4H ute og testa fiskelykka i Todalsfjorden. Gudmund K. Kvendset, Finn Ranes, Kjetil Sogge, Laila K. Bergli og Shan Allan Halle stilte med båtar, slik at det vart plass til alle 4H-arane. Todalt var det rundt 20 personar i dei fem båtane som drog ut for å freiste fiskelykka. 


Start 4H med årsmøte

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 19. mai 2021

I går kveld var det årsmøte i Start 4H i skulstuå. Før årsmøtet fekk dei fire nye medlemmene ei omvisning i klubblokala av klubbrådgjevar Ragna Kvendset. Dei fekk og ei kort orientering om kva det inneber å vere med i 4H og kva for prosjektoppgåver dei kan velje mellom. 


Årsmøte i Start 4H

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 2. mai 2021

Start 4H kallar inn til årsmøte tysdag 18.mai klokka 18:00 i Skulstuå. Vanlege årsmøtesaker. Sitjande styre oppmodar alle medlemmene om å tenke gjennom kva prosjekt dei ønskjer å ha som prosjektoppgåve i 2021!


Start 4H med kornbandsal

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 12. desember 2020

I dag har Start 4H hatt kornbandsal på Matkroken Todalen. Magne nytta høvet til å kjøpe ein «godbit» til småfuglane no i førjulstida. Det var Sivert Sogge og Jens Sancho Ansnes som stod for salet den første timen. Den neste timen var det Maria K. Bergli og Selma S. Gjeldnes som var seljarar. Den siste lille  timen var det Ingebrigt K. Bergli, Johan Ranes og Van Adrian Ansnes som styrte butikken. 


Laurdag 12.desember sel Start 4H kornband på Matkroken

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 7. desember 2020

Førstkomande laurdag, den 12.desember, mellom klokka 11:00 og 15:00 vil medlemmer frå Start 4H ha stand med kornbandsal utanfor Matkroken Todalen. Kornbanda kostar 100,- kroner. Sjølv om det så langt ikkje er snø og difor god tilgang på mat for småfuglane, så kan det likevel vere ein god ide å sette opp kornband slik at […]


Start 4H – Utdeling av 4H merke og skeier

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 17. november 2020

Tysdag kveld var det medlemsmøte og tid for å dele ut 4H-merke og skeier til medlemmane i Start 4H. Dette er det synlege beviset på at prosjektet dei har jobba med gjennom året er godkjent og bestått. 


Presentasjon av junior- og seniorane i Start 4H

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 11. november 2020

Da den planlagde haustfesta til Start 4H, sist laurdag, måtte avlysast på grunn av smittevernsreglane, vart det teke kontakt med oss for å få medlemmene sine prosjekt presentert på todalen.no. Dette ville vi sjølvsagt bidra med, og her kjem ein presentasjon av dei seks junior- og seniorane i klubben sine prosjekt. 


Presentasjon av aspirantane i Start 4H

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 10. november 2020

Da den planlagde haustfesta til Start 4H, sist laurdag, måtte avlysast på grunn av smittevernsreglane, vart det teke kontakt med oss for å få medlemmene sine prosjekt presentert på todalen.no. Dette ville vi sjølvsagt bidra med, og her kjem ein presentasjon av dei åtte aspirantane i klubben sine prosjekt.


Start 4H – med digital haustfest

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 3. november 2020

Laurdag 7.november skulle det ha vore haustfest i Start 4H. På grunn av Koronasituasjonen og at det etter alt å dømme kjem nye smitteverntiltak denne veka, har styret i klubben vedteke å avlyse haustfesta i år. I staden vil kvart medlem få presentert oppgåva si digitalt på Todalen.no. 


Start 4H – Planlegging av haustfest

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 14. oktober 2020

Start 4H er i planleggingsfasen av årets haustfesta. Koronasituasjonen og dei gjeldande smitteverntiltaka gjer at det ikkje er mogleg å gjennomføre haustfest på tradisjonell måte, så det blir i år ei alternativ haustfest der ein legg opp til eit utearrangement, men at det vil bli høve til å få sjå utstillingane innandørs i Skulstuå.