Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Start 4H

Styret fra 2019:

  • Leiar: Lisabet Storslett
  • Nestleiar: Johan Ranes
  • Sekretær: Ylva Synnøve Gjeldnes
  • Kasserar: Van Adrian Ansnes
  • Styremedlemmar: Nora Kårvatn, Maria Bergli, Ingebrigt Bergli og Shan Halle

Klubbrådgivarar: Ragna Kvendset

Først publisert: 19. november 2009, 16:11 - Sist oppdatert: 22. juni 2019, 12:40

Nyheter knytta til Start 4H

Presentasjon av junior- og seniorane i Start 4H

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 11. november 2020

Da den planlagde haustfesta til Start 4H, sist laurdag, måtte avlysast på grunn av smittevernsreglane, vart det teke kontakt med oss for å få medlemmene sine prosjekt presentert på todalen.no. Dette ville vi sjølvsagt bidra med, og her kjem ein presentasjon av dei seks junior- og seniorane i klubben sine prosjekt. 


Presentasjon av aspirantane i Start 4H

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 10. november 2020

Da den planlagde haustfesta til Start 4H, sist laurdag, måtte avlysast på grunn av smittevernsreglane, vart det teke kontakt med oss for å få medlemmene sine prosjekt presentert på todalen.no. Dette ville vi sjølvsagt bidra med, og her kjem ein presentasjon av dei åtte aspirantane i klubben sine prosjekt.


Start 4H – med digital haustfest

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 3. november 2020

Laurdag 7.november skulle det ha vore haustfest i Start 4H. På grunn av Koronasituasjonen og at det etter alt å dømme kjem nye smitteverntiltak denne veka, har styret i klubben vedteke å avlyse haustfesta i år. I staden vil kvart medlem få presentert oppgåva si digitalt på Todalen.no. 


Start 4H – Planlegging av haustfest

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 14. oktober 2020

Start 4H er i planleggingsfasen av årets haustfesta. Koronasituasjonen og dei gjeldande smitteverntiltaka gjer at det ikkje er mogleg å gjennomføre haustfest på tradisjonell måte, så det blir i år ei alternativ haustfest der ein legg opp til eit utearrangement, men at det vil bli høve til å få sjå utstillingane innandørs i Skulstuå. 


Fikk opp gapahuken i ein fei

Jon Olav Ørsal Torsdag 21. mai 2020

Torsdag var det dugnadsgjengen for Todalen tursti i  aksjon for å montere gapahuken som tilhøyrer prosjektet, ved Båthølen der også fiskerampen for bevegelseshemma er under bygging. Arbeidet startet i morgontimane i dag, og før «solnedgang» var takpappen komenpå – og dermed tett tak.


Klappet og klart til fest

Elinor Bolme Fredag 15. november 2019

I ettermiddag var gjengen i Start 4H på plass i gymsalen for å forberede til morgondagens haustfest. 10 spente utstillarar rigga til prosjekta sine og er no klare til bedømming og ikkje minst eit sosialt arrangement i morgon.


Laurdag: Tid for haustfest i Start 4H

Jon Olav Ørsal Onsdag 13. november 2019

Komande laurdag kl. 14.00 er det tid for haustfest i Start 4H. Det skjer i Todalen skule, og alle er velkomne til å delta på haustfesta. Tradisjonen tru vert det utstilling av oppgåver, og visning av aktivitetar gjennom året, samt quiz, loddsal og merkeutdeling. Servering av kaffi og saft – og noko godt å bita i, melder Start 4H.


Snart klart for årets haustfest

Elinor Bolme Tysdag 5. november 2019

Medlemmane i Start 4H intensiverer no klubbaktiviteten fram mot årets haustfest laurdag 16. november. I går kveld var gjengen samla i Skulstuå, og planlegging av program og alt som høyrer til ein haustfest til, vart gjennomgått. 


Dataspel kan også vera sosialt

Elinor Bolme Laurdag 21. september 2019

I går kveld var det full 4H-aktivitet i Skulstuå. Da var medlemmane samla til årets happening; LAN. Her hadde rundt 15 ungar og ungdommar samla seg i lag for å spele ulike typar dataspel. Nokon på PC, andre på playstation, telefon eller nettbrett.


Ein sti blir til

Elinor Bolme Onsdag 1. mai 2019

I går kveld var det invitert til dugnad i Gunnøya for rydding av deler av trasséen der Toåa Tursti skal gå. Dagens sti går langsmed elva stort sett heile vegen i Gunnøya, og er dels utsett når elva blir på det største. Derfor vil den nye oppgraderte stien bli trekt litt lengre inn i terrenget […]


Klubbmøte Start 4H

Van Adrian Ansnes Sundag 28. april 2019

På siste klubbmøte tysdag 23.april sette vi ein lavvo ved Skulstuå (gammelskulen). Det måtte mykje til for å få den opp. Først sette vi jernstenger ned i jorda og sette opp ei jernstang i midta. Alle hjalp til med å sette opp lavvoen. Då lavvoen var ferdig sett opp hadde vi quiz inne i lavvoen.


Dugnad i Gunnøya

Elinor Bolme Fredag 26. april 2019

Tirsdag kveld inviterer Toåa Tursti til dugnad i området bak gapahuken i Gunnøya. Her skal det ryddast daudt trevirke rundt om, hoggast litt i stitrasséen og ikkje minst ryddast ein del søppel som ligg og sleng i området. Trevirket skal samlast saman til stort sankthansbål som skal tennast søndag 23. juni i forbindelse med sosialt arrangement i området.