Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Stangvik Historielag

Styret i Stangvik Historielag 2019

Leiar:              Einar Grønnes
Nestleiar:        Marit Haugen
Kasserar:        Rolv Lysø
Sekretær:        Lars Gudmund Røen
Styremedlem: Rolf Smisetfoss
Vara:                Anne-Ma Nyheim og Torbjørn Polden

Skriftstyre:

Marit Haugen

Torbjørn Polden

Grete Aarnes

Lars Steinar Ansnes

Først publisert: 1. mai 2013, 23:47 - Sist oppdatert: 26. februar 2020, 23:41

Nyheter knytta til Stangvik Historielag

Årsmøte – gjenspeila stor aktivitet i Stangvik historielag

Marit Haugen Måndag 4. mars 2019

Stangvik Historielag heldt sitt årsmøte på Stangvik skule den 19. februar, med bra oppmøte. På saklista stod vanlege årsmøtesaker, bl.a. val, rekneskap og budsjett. Valkomiteen hadde gjort ein god jobb, overtala både formann og to styremedlemmer til å fortsette. Styret vart da som følgjande: leiar Einar Grønnes, nestleiar Marit Haugen, sekretær Hallvard Kvande, kasserar Rolv Lysø og styremedlem Rolf Smisetfoss.


Mange på bokslepp for fin og interessant bok

Dordi Jorunn Halle Torsdag 6. desember 2018

«Kjøle med folk for ei lita bok, men velkomne er de alle saman», slik opna Lars Steinar Ansnes boksleppet på Stangvik skule onsdag kveld. Her presenterte han i lag med Erling Myrbostad og Torbjørn Polden den nye boka «Under Skarfjellet». Desse tre karane har arbeidd i lag om bokprosjekt i snart ti år. Den første boka om Kvenndalen kom i 2010, den neste om Søyådalen i 2015 og no ei lokalhistorisk bok om nærområdet, altså «nedom ovagjerdsutgarden» på Lykkjeeidet og i Lykkjebygda. Dette er ei bok med breitt emneval, men kvardagsleg.


Nytt årsskrift frå Stangvik historielag

Jon Olav Ørsal Måndag 3. desember 2018

Årsskrift for 2018 frå Stangvik historielag er på plass i butikkhyllene. I tradisjonelt A4-format og med 60 sider med lokalhistorie er historielaget i rute både til historieinteresserte og som jule-lesnad. Årets nummer er den 12. utgåva frå historielagets skriftstyre og det inneheld mykje god og variert lesnad – litt for ein kvar smak.


Seterboka for Ålvundeid og Ålvundfjord er kome i sal

Jon Olav Ørsal Sundag 2. desember 2018

Setrer og kulturlandskap – Ålvundeid og Ålvundfjor heiter boka som no er i handelen og vart høgtideleg presentert i Ålvudeid Grendahus sist onsdag. Ideen til boka vart unnfanga våren 2017, og alt i oktober i år gikk boka i trykken med rundt 160 sider med seterhistorie frå Ålvundeid og Ålvundfjord – ispedd mykje historie rundt kulturlandskap og høyløer.


Forfattartrio svanger med ny bok

Jon Olav Ørsal Torsdag 29. november 2018

Forfattarane Erling Myrbostad, Torbjørn Polden og Lars Steinar Ansnes er ute med ei ny bok. Tittelen er «Under Skarfjellet – lokalhistorie frå Eidet og Lykkjebygda». Boka er den første av i alt tre bind som er planlagt utgjeve under denne tittelen. Etter planen skal neste bok kome våren 2019 og den siste til jul i 2019


Dialektkveld på Stangvik skule

Elinor Bolme Måndag 29. oktober 2018

Stangvik Historielag inviterer til «dialektkveld» på Stangvik skule tirsdag den 6. november kl . 18.45.

Vi får besøk av Gunvald Bøe, som vi veit har mykje kunnskaper om emnet, han både kjenner mange dialektord, og han kan gje oss forklaring på kvar mange av dei «rare» orda våre kjem ifrå og kva dei tyder.


Kulturhistorisk StikkUT!-tur til Storsetra i Stangvik

Jon Olav Ørsal Onsdag 5. september 2018

Stangvik historielag inviterer til kulturhistorisk vandring til Storsetra torsdag 6. september kl 17:00, med start frå Rønnan i Stangvika.  – Turen er en del av Friluftslivets uke på indre Nordmøre, koordinert av Norsk Vandrefestival og Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. På turen får du høre om seterkultur og gamle stedsnavn. Det vil også være mulig å få […]


Kulturdag på Årnes/Hamnes laurdag 25. august.

Jon Olav Ørsal Tysdag 21. august 2018

Stangvik historielag inviterer til ny kulturvandring – denne gongen er det Hamnes og Hamnesliene som kjem i fokus, og det skjer førstkomande laurdag 25. augusk med start kl 11, melder historielaget i ein e-post.


Søyådalstur med Stangvik historielag

Marit Haugen, Stangvik historielag. Sundag 5. august 2018

Det var meldt «søvæst og rægn» til søndag 5. august, dagen Stangvik historielag skulle arrangere tur til Søyådalen, så vi var litt spente på om det i det heile teke kom nokon som ville vera med. Jau da, vi vart i alt 18 stykkje som trossa ver og vind. Forresten veret vart ikkje så aller verst det; lange periodar med opphaldsver, men og nokre skikkelege regnbyger. Vi starta først med ein tur innover Tverrådalen, med samkjøring til «parkeringsplassen» ved Ellevsetseterstølen. Her finnst ikkje restar av husa lenger, men vi hadde god utsikt opp mot Tverrådalssetra, her står både skjelet, fjøset og ei løe.


Stangvik historielag med årsmøte på oppvekstsentret

Sverre Kjølstad Tysdag 27. februar 2018

Rundt 25 personer møtte da Stangvik Historielag avviklet sitt årsmøte på Stangvik Oppvekstsenter mandag 26. februar. Leder Einar Grønnes ønsket velkommen, og gjekk deretter over på saklisten. Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av 2 personer til å skrive under protokollen, og valg av møteleder og sekretær gjekk fort unna uten anmerkninger. Årsmelding og regnskap ble også godkjent uten bemerkninger. Det ble også slått fast at laget har en sunn økonomi, og at en skulle se på eventuelle nyttige prosjekt som krevde litt investeringer.


Stangvik historielag med nytt årsskrift i sal

Jon Olav Ørsal Torsdag 30. november 2017

I disse dager er Stangvik historielag på banen med nytt årsskrift for 2017. Som vanleg byr årsskriftet på variert historisk materiale frå det området dei famnar – gamle Stangvik kommune. Dette er no samla mellom to permar på tilsaman 56 sider i ei flott trykksak som blir delt ut til medlemane i Stangvik historielag og som elles er til sals til andre som ønskjer å kjøpe heftet.


I dag: Bokslepp for historielagets nye årsskrift for 2017

Jon Olav Ørsal Sundag 12. november 2017

Søndag 19. november kl 14 er det klart for presentasjon av Todalen historielags årsskrift for 2017. Dette er årsskrift nr 17 i rekkja, med 84 sider med variert lokalhistorie frå Todalen og Nordvik. På boksleppet i Todalen ungdomshus vil det bli ein presentasjon av årsskriftet, samt utlevering av heftet som er inkludert i medlemskapet og sjølvsagt høve til å kjøpe årsskriftet for alle som er interessert, fortel John Moe som er leiar i Todalen historielag.