Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Stangvik Historielag

Styret i Stangvik Historielag 2019

Leiar:              Einar Grønnes
Nestleiar:        Marit Haugen
Kasserar:        Rolv Lysø
Sekretær:        Lars Gudmund Røen
Styremedlem: Rolf Smisetfoss
Vara:                Anne-Ma Nyheim og Torbjørn Polden

Skriftstyre:

Marit Haugen

Torbjørn Polden

Grete Aarnes

Lars Steinar Ansnes

Først publisert: 1. mai 2013, 23:47 - Sist oppdatert: 26. februar 2020, 23:41

Nyheter knytta til Stangvik Historielag

Seterboka for Ålvundeid og Ålvundfjord er kome i sal

Jon Olav Ørsal Sundag 2. desember 2018

Setrer og kulturlandskap – Ålvundeid og Ålvundfjor heiter boka som no er i handelen og vart høgtideleg presentert i Ålvudeid Grendahus sist onsdag. Ideen til boka vart unnfanga våren 2017, og alt i oktober i år gikk boka i trykken med rundt 160 sider med seterhistorie frå Ålvundeid og Ålvundfjord – ispedd mykje historie rundt kulturlandskap og høyløer.


Forfattartrio svanger med ny bok

Jon Olav Ørsal Torsdag 29. november 2018

Forfattarane Erling Myrbostad, Torbjørn Polden og Lars Steinar Ansnes er ute med ei ny bok. Tittelen er «Under Skarfjellet – lokalhistorie frå Eidet og Lykkjebygda». Boka er den første av i alt tre bind som er planlagt utgjeve under denne tittelen. Etter planen skal neste bok kome våren 2019 og den siste til jul i 2019


Dialektkveld på Stangvik skule

Elinor Bolme Måndag 29. oktober 2018

Stangvik Historielag inviterer til «dialektkveld» på Stangvik skule tirsdag den 6. november kl . 18.45.

Vi får besøk av Gunvald Bøe, som vi veit har mykje kunnskaper om emnet, han både kjenner mange dialektord, og han kan gje oss forklaring på kvar mange av dei «rare» orda våre kjem ifrå og kva dei tyder.


Kulturhistorisk StikkUT!-tur til Storsetra i Stangvik

Jon Olav Ørsal Onsdag 5. september 2018

Stangvik historielag inviterer til kulturhistorisk vandring til Storsetra torsdag 6. september kl 17:00, med start frå Rønnan i Stangvika.  – Turen er en del av Friluftslivets uke på indre Nordmøre, koordinert av Norsk Vandrefestival og Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. På turen får du høre om seterkultur og gamle stedsnavn. Det vil også være mulig å få […]


Kulturdag på Årnes/Hamnes laurdag 25. august.

Jon Olav Ørsal Tysdag 21. august 2018

Stangvik historielag inviterer til ny kulturvandring – denne gongen er det Hamnes og Hamnesliene som kjem i fokus, og det skjer førstkomande laurdag 25. augusk med start kl 11, melder historielaget i ein e-post.


Søyådalstur med Stangvik historielag

Marit Haugen, Stangvik historielag. Sundag 5. august 2018

Det var meldt «søvæst og rægn» til søndag 5. august, dagen Stangvik historielag skulle arrangere tur til Søyådalen, så vi var litt spente på om det i det heile teke kom nokon som ville vera med. Jau da, vi vart i alt 18 stykkje som trossa ver og vind. Forresten veret vart ikkje så aller verst det; lange periodar med opphaldsver, men og nokre skikkelege regnbyger. Vi starta først med ein tur innover Tverrådalen, med samkjøring til «parkeringsplassen» ved Ellevsetseterstølen. Her finnst ikkje restar av husa lenger, men vi hadde god utsikt opp mot Tverrådalssetra, her står både skjelet, fjøset og ei løe.


Stangvik historielag med årsmøte på oppvekstsentret

Sverre Kjølstad Tysdag 27. februar 2018

Rundt 25 personer møtte da Stangvik Historielag avviklet sitt årsmøte på Stangvik Oppvekstsenter mandag 26. februar. Leder Einar Grønnes ønsket velkommen, og gjekk deretter over på saklisten. Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av 2 personer til å skrive under protokollen, og valg av møteleder og sekretær gjekk fort unna uten anmerkninger. Årsmelding og regnskap ble også godkjent uten bemerkninger. Det ble også slått fast at laget har en sunn økonomi, og at en skulle se på eventuelle nyttige prosjekt som krevde litt investeringer.


Stangvik historielag med nytt årsskrift i sal

Jon Olav Ørsal Torsdag 30. november 2017

I disse dager er Stangvik historielag på banen med nytt årsskrift for 2017. Som vanleg byr årsskriftet på variert historisk materiale frå det området dei famnar – gamle Stangvik kommune. Dette er no samla mellom to permar på tilsaman 56 sider i ei flott trykksak som blir delt ut til medlemane i Stangvik historielag og som elles er til sals til andre som ønskjer å kjøpe heftet.


I dag: Bokslepp for historielagets nye årsskrift for 2017

Jon Olav Ørsal Sundag 12. november 2017

Søndag 19. november kl 14 er det klart for presentasjon av Todalen historielags årsskrift for 2017. Dette er årsskrift nr 17 i rekkja, med 84 sider med variert lokalhistorie frå Todalen og Nordvik. På boksleppet i Todalen ungdomshus vil det bli ein presentasjon av årsskriftet, samt utlevering av heftet som er inkludert i medlemskapet og sjølvsagt høve til å kjøpe årsskriftet for alle som er interessert, fortel John Moe som er leiar i Todalen historielag.


Skikkeleg respons på Nordvik-historia

Jon Olav Ørsal Sundag 27. august 2017

Stangvik historielag fikk skikkeleg respons på sitt arrangement med historisk vandring på Nordvik, der mellom 50 og 60 deltakarar stilte opp søndag føremiddag.  Det var oppmøte i tunet i Nistua, der vi fikk førstehands innføring i historia om Nordvik meieri, Nordvik smørlag og om Postens historie på Nordvik.  Alt dette er borte no, men minnet lever vidare og minnet er det viktig å ta vare på.


Byr på kulturhistorisk vandring på Nordvik

Jon Olav Ørsal Tysdag 22. august 2017

ngvik Historielag minner om kulturhistorisk vandring på Nordvik førstkommende søndag, 27.august kl 10.30.. Det er et variert program med innblikk i gamle tider på Nordvik helt ned til 1600-tallet.


Interessant kulturdag på Årnes.

Marit Haugen Tysdag 15. august 2017

Turstigruppa på Årnes, med Svein Aarnes i spissen, har no gjennom fleire år lagt ned eit utruleg stort arbeide med å rydde og merke stier i Årnesliene, heile rutenettet er på 2-3 mil! I tillegg er det oppsett fleire hundre namneskilt i området, og det er utplassert heile 28 postkasser med turbøker. I tillegg kan ein nå turmåla til Bæverfjord i Baklia og ved Svartvatnet. Gruppa har og lagt ut trimbøker ved Sivertvarden og Engerlivarden på Torviksida. Stangvik Historielag v/Bjarne Røen har laga mange av skilta, i tillegg har Odd Ragnar Bekken laga mange. Arbeidet med utplassering av skilt er kome langt, men ennå er det ein del som ikkje er utsett. Sjølv om det meste av dette er «gratis-arbeid», vil det alltids vera noko som må betalast med penger og. Gruppa er svært glad for, og vil takke Gjensidige forsikring Surnadal for støtten dei har fått frå dei, og Surnadal Sparebank som har støtta med ein «kvile-benk».