Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Stangvik Historielag

Styret i Stangvik Historielag 2019

Leiar:              Einar Grønnes
Nestleiar:        Marit Haugen
Kasserar:        Rolv Lysø
Sekretær:        Lars Gudmund Røen
Styremedlem: Rolf Smisetfoss
Vara:                Anne-Ma Nyheim og Torbjørn Polden

Skriftstyre:

Marit Haugen

Torbjørn Polden

Grete Aarnes

Lars Steinar Ansnes

Først publisert: 1. mai 2013, 23:47 - Sist oppdatert: 26. februar 2020, 23:41

Nyheter knytta til Stangvik Historielag

Søyådalstur med Stangvik historielag

Marit Haugen, Stangvik historielag. Sundag 5. august 2018

Det var meldt «søvæst og rægn» til søndag 5. august, dagen Stangvik historielag skulle arrangere tur til Søyådalen, så vi var litt spente på om det i det heile teke kom nokon som ville vera med. Jau da, vi vart i alt 18 stykkje som trossa ver og vind. Forresten veret vart ikkje så aller verst det; lange periodar med opphaldsver, men og nokre skikkelege regnbyger. Vi starta først med ein tur innover Tverrådalen, med samkjøring til «parkeringsplassen» ved Ellevsetseterstølen. Her finnst ikkje restar av husa lenger, men vi hadde god utsikt opp mot Tverrådalssetra, her står både skjelet, fjøset og ei løe.


Stangvik historielag med årsmøte på oppvekstsentret

Sverre Kjølstad Tysdag 27. februar 2018

Rundt 25 personer møtte da Stangvik Historielag avviklet sitt årsmøte på Stangvik Oppvekstsenter mandag 26. februar. Leder Einar Grønnes ønsket velkommen, og gjekk deretter over på saklisten. Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av 2 personer til å skrive under protokollen, og valg av møteleder og sekretær gjekk fort unna uten anmerkninger. Årsmelding og regnskap ble også godkjent uten bemerkninger. Det ble også slått fast at laget har en sunn økonomi, og at en skulle se på eventuelle nyttige prosjekt som krevde litt investeringer.


Stangvik historielag med nytt årsskrift i sal

Jon Olav Ørsal Torsdag 30. november 2017

I disse dager er Stangvik historielag på banen med nytt årsskrift for 2017. Som vanleg byr årsskriftet på variert historisk materiale frå det området dei famnar – gamle Stangvik kommune. Dette er no samla mellom to permar på tilsaman 56 sider i ei flott trykksak som blir delt ut til medlemane i Stangvik historielag og som elles er til sals til andre som ønskjer å kjøpe heftet.


I dag: Bokslepp for historielagets nye årsskrift for 2017

Jon Olav Ørsal Sundag 12. november 2017

Søndag 19. november kl 14 er det klart for presentasjon av Todalen historielags årsskrift for 2017. Dette er årsskrift nr 17 i rekkja, med 84 sider med variert lokalhistorie frå Todalen og Nordvik. På boksleppet i Todalen ungdomshus vil det bli ein presentasjon av årsskriftet, samt utlevering av heftet som er inkludert i medlemskapet og sjølvsagt høve til å kjøpe årsskriftet for alle som er interessert, fortel John Moe som er leiar i Todalen historielag.


Skikkeleg respons på Nordvik-historia

Jon Olav Ørsal Sundag 27. august 2017

Stangvik historielag fikk skikkeleg respons på sitt arrangement med historisk vandring på Nordvik, der mellom 50 og 60 deltakarar stilte opp søndag føremiddag.  Det var oppmøte i tunet i Nistua, der vi fikk førstehands innføring i historia om Nordvik meieri, Nordvik smørlag og om Postens historie på Nordvik.  Alt dette er borte no, men minnet lever vidare og minnet er det viktig å ta vare på.


Byr på kulturhistorisk vandring på Nordvik

Jon Olav Ørsal Tysdag 22. august 2017

ngvik Historielag minner om kulturhistorisk vandring på Nordvik førstkommende søndag, 27.august kl 10.30.. Det er et variert program med innblikk i gamle tider på Nordvik helt ned til 1600-tallet.


Interessant kulturdag på Årnes.

Marit Haugen Tysdag 15. august 2017

Turstigruppa på Årnes, med Svein Aarnes i spissen, har no gjennom fleire år lagt ned eit utruleg stort arbeide med å rydde og merke stier i Årnesliene, heile rutenettet er på 2-3 mil! I tillegg er det oppsett fleire hundre namneskilt i området, og det er utplassert heile 28 postkasser med turbøker. I tillegg kan ein nå turmåla til Bæverfjord i Baklia og ved Svartvatnet. Gruppa har og lagt ut trimbøker ved Sivertvarden og Engerlivarden på Torviksida. Stangvik Historielag v/Bjarne Røen har laga mange av skilta, i tillegg har Odd Ragnar Bekken laga mange. Arbeidet med utplassering av skilt er kome langt, men ennå er det ein del som ikkje er utsett. Sjølv om det meste av dette er «gratis-arbeid», vil det alltids vera noko som må betalast med penger og. Gruppa er svært glad for, og vil takke Gjensidige forsikring Surnadal for støtten dei har fått frå dei, og Surnadal Sparebank som har støtta med ein «kvile-benk».


Kulturvandring i Stangvikbukta

Elinor Bolme Torsdag 8. juni 2017

Førstkomande laurdag, den 10. juni, vil Stangvik Historielag stå som arrangør for ei kulturell vandring i Stangvikbukta. Start og parkering blir ved Svissholmen ca kl 10.00. Det vil bli orientert om gamle hustufter, gamle namn og verksemd i «gamle dagar».


Historielag med tur til Storlidalen

Dordi Jorunn Halle Torsdag 11. mai 2017

Todalen historielag og Stangvik historielag arrangerer busstur til Storlidalen og Oppdal laurdag 17. juni. Det blir eit allsidig program med guiding av lokal kjentmann i Storlidalen og omvisning på Oppdalsmuseet.


Måndag 6. mars: – Årsmøte i Stangvik historielag

Jon Olav Ørsal Laurdag 4. mars 2017

Det er framleis årsmøtetid, og denne gongen er det Stangvik historielag som kallar inn til årsmøte, og det skjer på Stangvik oppvekstsenter måndag 6. mars kl 18.45, melder styret.


Stangvik historielag med nytt årsskrift

Jon Olav Ørsal Laurdag 3. desember 2016

Stangvik historielag er svanger med eit nytt, flott årsskrift med heile 64 sider med lokalhistorie mellom permane. Årsskriftet er allsidig lesnad, og har henta stoff frå mange hendingar og forskjellige fagområde. Her vil nok alle finne noko som er interessant å lese om.


Historielaget: – Boksleppet er i rute….

Jon Olav Ørsal Tysdag 15. november 2016

Like sikkert som at det er berre eit par veker til advent, så inviterer Todalen historielag til bokslepp for sitt nye årsskrift komande laurdag kl 14.00. Det nye årsskriftet er nummer 16 i rekkja, og som vanleg er det mykje godt og historisk stoff som blir presentert i det nye årsskriftet, fortel leiar John Moe til Todalen.no.