Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen Elveigarlag

Todalen Elveigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 21. juni 2018, 08:43

Nyheter knytta til Todalen Elveigarlag

Side 10 av 12« Første...89101112
Liten storfiskar i Toåa

Liten storfiskar i Toåa

Jon Olav Ørsal Onsdag 8. august 2012

6 år gammle Kristian Boge Tveit frå Vaksdal i Hordaland fekk i dag sin første laks på heile 8,2 kg i Toåa. Her ser du ein stolt liten kar med fangsten. Litt arbeid vart det å hale den i land og i følge fiskaren så hoppa laksen 5 gonger og raste ut att minst ein gong, så litt hjelp frå pappa Ørjan måtte til på slutten.

Les heile saka

Toåa: Innspurten nærmar seg

Toåa: Innspurten nærmar seg

Jon Olav Ørsal Laurdag 4. august 2012

Etter ein relativt bra sesong for laksefiske i Toåa, har det den siste veka vore heller svakt fiske både for laks- og sjøaure. Det er bra vassføring i elva, men om det er temperaturen eller om det har andre årsaker strides dei lærde om. Men Erik Greger frå Knatter i Nord-Odal har stått tyrufast i elva, og vi slo av ein prat med han ilaurdag ettermiddag.

Les heile saka

Laksefisket fortsett – ingen endring

Laksefisket fortsett – ingen endring

Jon Olav Ørsal Fredag 20. juli 2012

Toåa er ei av tre elvar på Nordmøre som er pålagt å gjennomføre midtsesongevaluering. Det er direktoratet som har har krevd dette, og vurderinga er gjort pr 10. juli. Ola Bruset fortel imidlertid at tala for Toåa ser bra ut, og gytebestandsmålinga her har gode marginar til krava som direktoratet for naturforvaltning har sett. Det blir derfor ikkje sett i verk noko ekstraordinære tiltak i Toåa denne sesongen.

Les heile saka

Toåa – midtsesongevaluering

Toåa – midtsesongevaluering

Jon Olav Ørsal Tysdag 10. juli 2012

Direktoratet krev midtsesongevaluering av fisket i Toåa og ti andre elvar i Møre og Romsdal. Da vil dei ha inn alle fangsrapportar hittil i år for å vurdere om det er naudsynt med tiltak for resten av sesongen, som i Toåa går fram til 15. august. Todalen elveeigarlag ber derfor om dat dei som har teke laks og aure i tidsrommet frå 15. juni til no sender ei melding til ledar Ola Bruset, enten som SMS på telefon 915 95 894 eller som e-post bruset@svorka.net dersom fangstrapport ikkje er levert på ordinært vis.

Les heile saka

Tok storlaksen

Tok storlaksen

Jon Olav Ørsal Fredag 6. juli 2012

Dei siste dagane har det vore bra fiske i Toåa, og det har nok samanheng med at det er betre temperatur i elva i det fine sommarvêret. Årets største så langt i år vart teken i Båthølen i dag, og var ein fin villaks på rundt 9,5 kg. Det var Sven Sandodden frå Longyearbyen som var den heldige og fikk den på flua. Elles er det teke på land fleire på Ramsøyvaldet dei siste par dagane.

Les heile saka

Fikk laks på kroken…

Fikk laks på kroken…

Jon Olav Ørsal Torsdag 28. juni 2012

Det er enno litt låg temperatur i Toåa, og difor har nok ikkje laksefisket enno «teke heilt av». Men i helga er det meldt litt regn som vil hjelpe på temperaturen, for vassføringe har dei siste dagane vore perfekt. Men etter forholda er da fisket bra og det er teke laks på over 7 kg både onsdag og torsdag. I dag tok Peter Ojala frå Husum i Sverige 2 laksar i Halsahølen. Den eine var over 7 kg, samt ein smålaks opp mot 2 kg.

Les heile saka

Laksen biter i Toåa

Laksen biter i Toåa

Jon Olav Ørsal Tysdag 19. juni 2012

Litt regn det siste døgnet gjorde susen for laksefisket i Toåa. Det vart litt større vassføring og det ga litt farge på vatnet. Ein blidspent halsabygg som heiter Johan Nygaard, kom til Todalshytta med ein fin holaks tysdag ettermiddag. Vekta stoppa på ca 6 kg og den var 86 cm. Nygaard tok laksen i Skjorahølen, og det […]


Laksefisket godt i gang

Laksefisket godt i gang

Jon Olav Ørsal Sundag 17. juni 2012

Dei første laksane frå Toåa er forlengst komne på land. Fisket etter laks- og sjøaure starta fredag 15., og den første laksen kom på land alt første natta. Den var på 4-5 kg, og i tillegg seier ryktebørset at ein 6-7 er teken. Sikkert er det i allfall Tor lerstang og Terje Lind tok kvar sin smålaks på føremiddagen søndag. Terje Lind tok ein på knappe 4 kg i Skjorahølen, medan Tor Lerstang tok sin på rundt 3 kg 0mtrent samtidig i Inneråhølen. Ellers kan fleire rapporter om at dei har hatt laks på kroksen som dei har mista. Toåa steig utover dagen søndag, og det er venta meir resultat av laksefisket mot kveldinga.

Les heile saka

Fredag 15. juni: Laksefisket startar

Fredag 15. juni: Laksefisket startar

Jon Olav Ørsal Onsdag 13. juni 2012

Fredag 15. juni startar laksefisket i Toåa. Det er knytta stor spenning til årets laksefiske, for no skal smolten som vart sett ut for 3-4 år sia være komne i fin størrelse på 4-7 kg. Slår det til kan det bli eit kronår, seier ledar i Todalen elveeigarlag Ola Bruset til Todalen.no. Og det er god grunn til optimisme, for laksefisket er bra både i Surna og i Driva så langt i sesongen. Dei starta 2 veker tidlegare enn i Toåa og er altså komne godt i gang.

Les heile saka

Fisket i Toåa – Ola Bruset ny ledar

Fisket i Toåa – Ola Bruset ny ledar

Jon Olav Ørsal Måndag 7. mai 2012

På årsmøte i Todalen elveeigarlag vart Ola Bruset valgt til ny ledar i laget. Med seg i styret har han Gudmund Hyldbakk som kasserar, Asbjørn Karlsen som sekretær og Ståle Ansnes og Anders Talgø som styremedlemar. Han fortel at det i år er same fangstperiode som i 2011 i Toåa. Fisket etter laks og sjøørret startar 15. juni og varer fram til 15. august. Men laget er i år pålagt å gjera ei vurdering av fisket midt i sesongen, på grunn av den kritiske situasjonen for villaksen. Dette vart også gjort for eit par år sia.

Les heile saka

Laksefiske – snart ny sesong

Laksefiske – snart ny sesong

Jon Olav Ørsal Onsdag 11. april 2012

Det går mot ny sesong for laksefiske i Toåa. Todalen Elveeigarlag melder at tidsrommet for laksefiske i år er fastsett til perioden 15. juni til 15. august. Det er like ens som i fjor. Døgnkvotane blir også som i fjor, nemleg 2 laks og 2 ørret pr døgn. Todalshytta som innkvarterer mange av laksefiskarane opnar også for […]


Nedbør og snøsmelting skapte flaum

Nedbør og snøsmelting skapte flaum

Jon Olav Ørsal Tysdag 27. mars 2012

Det siste døgnet har det vore stor vassføring i Toåa. Mykje regn og rundt 10 varmegrader skapte tendes til flaum i morgontimane og utover føremiddagen. Vidare utover dagen var det stort sett opphaldsver, og vassføringa gikk noko attende utover ettermiddagen og kvelden. Til onsdag melder yr.no om tildels store nedbørsmengder i Møre og Romsdal, men melder samtidig lågare temperatur. Men ein kan nok rekne med at det blir stor vassføring også onsdag utpå dagen og utover kvelden.

Les heile saka

Side 10 av 12« Første...89101112