Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Brannvesen

Utrykningsleiarar: Håvard Halset og Marie Martinussen

Øvrige: Ståle Ansnes, Bjørn Kvendset, Dan Roger Pedersen og Anders A. Karlsen

Først publisert: 19. november 2009, 16:18 - Sist oppdatert: 15. november 2018, 23:55

Nyheter knytta til Todalen Brannvesen

Brannmenn på besøk i barnehagen

Brannmenn på besøk i barnehagen

Jorunn Nordvik Måndag 23. september 2013

Sist veke var brannvern i fokus ved Todalen barnehage og skule. Kvar haust tek vi tak i temaet i samband med nasjonal brannvernveke. Vi legg vekt på brannsikkerheit. Vi lærer å evakuere om brann skal oppstå, naudnummeret til brannvesenet og så lærer barna kor viktig det er med røykvarslarar i alle rom – og at det er batteri i dei. Vi hadde felles brannøving med skulen, der vi evakuerte bygningane. Høgdepunktet var besøk av den lokale brannbilen!

Les heile saka

Spanande brannvernveke

Spanande brannvernveke

Britt Mossing Tysdag 17. september 2013

Denne veka er det brannvernveke på Todalen oppvekstsenter. I dag hadde vi besøk av Ståle og Ivar med demonstrasjon av brannbilen i Todalen. Vi starta øvinga med brannrekkje frå klasserommet til ballbingen. Der gjekk Ola gjennom alarmplana. Ståle og Ivar fortalde om arbeidet sitt som brannmenn, vi høyrde om alt frå slokking av pipebrann til bruk av hjartestartar.

Les heile saka

Omsorgsberedskapen har fungert bra så langt i Todalen

Omsorgsberedskapen har fungert bra så langt i Todalen

Elinor Bolme Laurdag 3. august 2013

Mange frivillige har dei siste dagane stått på for å få Todalen på rett kjøl igjen etter raset onsdag. Mange som uavhengige frivillige, og nokre organiserte som Todalen Sanitetsforening, Røde Kors og det lokale brannkorpset. Og ikkje minst Arnt Ivar Brøndbo som gjekk av si ordinære vakt som ambulansesjåfør rett før raset gjekk, og var dermed i Todalen ulykkesdagen. Han er no ein av dei som er med og bidrar til at folks liv og helse ivaretas i bygda.

Les heile saka

Utrykning til pipebrann

Utrykning til pipebrann

Jon Olav Ørsal Onsdag 1. mai 2013

1. mai vart det utrykning til ein pipebrann i Todalen. Rask reaksjon frå frå huseigaren og brannvesenet i Todalen hindra at brannen fikk utvikle seg. Litt salt i pipa dempa nok brannen, men feiaren måtte tilkallast før ein fikk sløkt pipebrannen heilt. Det er farleg dersom pipebrannen får utvikle seg, for da kan det føre til sterk oppvarming av pipa og kan antenne treverk i nærleiken av pipa.

Les heile saka

Ordføraren takka for innsatsen…

Ordføraren takka for innsatsen…

Jon Olav Ørsal Torsdag 3. januar 2013

I dag fikk vi en hyggeleg telefon til redaksjonen i Todalen.no. Det var ordførar Mons Otnes som ringte for å takke alle som hadde vore med og hjelpt til med å etablere beredskap da bygda vart utan telefonsamband 2. juledag. Todalen.no var da først ute med informasjon om feilen på telenettet, og informasjonen kom derfor fort ut slik at den komunale beredkapen vart ivareteken. Otnes rettar ein spesiell takk til brannvaktene som stillte opp, og som raskt etablerte beredskap ved hjelp av satelitt-telefon og jaktradioer. Otnes fortalte at fylkesmannen også var imponert over organiseringa og kor godt dette hadde fungert.

Les heile saka

Ei lita påskjønning

Ei lita påskjønning

Elinor Bolme Måndag 30. april 2012

Brannmannskapet i Todalen brannkorps fekk etter spylinga ved Talgø og Matkroken torsdagkveld ei lita påskjønning av befalshavande Gunnar Bøe i Surnadal brannvesen. Han hadde fått i oppdrag frå brannmester Tor Arne Moen om å ta med blautkake til brannmennene etter at mannskapet for ei tid tilbake viste imponerande innsats i ei utrykning med hjartestartaren som dei har ansvaret for. Befalshavande […]

Les heile saka

Eit sikkert vårtegn…

Eit sikkert vårtegn…

Jon Olav Ørsal Torsdag 26. april 2012

Det er eit sikkert vårtegn på Kvennset at Todalen brannlag spylar vekk strøsand, rusk og rask på plassen frammafor Talgø-fabrikken og Matkroken L.Hals. Dermed slår dei to flyer i ein smekk, og får gjort vårreint samtidig som dei får køyrd motorane på brannpumpene ein skikkeleg runde etter ein lang vinter uten å ha vore i bruk.

Les heile saka

Sikkert vårtegn?

Sikkert vårtegn?

Elinor Bolme Måndag 12. mars 2012

Søndag var karane i brannkorpset i Todalen på Ansnessaga for å spyle rein tomta. Dei var innleidd av Møre Tre AS for jobben, for å få bort rusk og rask etter Dagmar. Det er da spesielt med tankepå mykje spikar og skruvar som ligg laust . For å få nok trykk i slangane demde dei opp sagelva. Sjølv om det ikkje var flammar og varme med i bildet denne gongen, fekk dei i seg varmen likevel.

Les heile saka

Brannutrykning til pipebrann

Brannutrykning til pipebrann

Jon Olav Ørsal Sundag 20. november 2011

I 19-tida gikk brannalarmen i Todalen og Todalen brannlag rykte ut til Brusetmarka der det var meldt om pipebrann. Brannlaget i Todalen var raskt på plass, men da var allerede pipebrannen sløkt av seg sjølv. Faktisk var dei komne på åstedet når brannmeldaren var ferdig i telefonen. Denne gongen gikk det godt, men det har nok stor betydning at ein har lokale brannmannskap som har kort utrykningstid i slike høve. Det er dei første minutta som er viktigast.

Les heile saka

Brannvesenet øver

Brannvesenet øver

Jon Olav Ørsal Torsdag 7. april 2011

At brannvesenet spyler rein plassen framfor ICA Todalen og Talgø Møbelfabrikk er eit sikkert vårteikn. Dei har øving kvar månad for å sjekke utstyret og da tek dei gjerne ein slik jobb for samtidig å gjera noko nyttig. I vinteren løp samles det mykje strøsand rundt asfaltkantane, og dette fører lett til reine sandstormen når det er sterk vind.

Les heile saka

Hjertine på plass

Hjertine på plass

Jon Olav Ørsal Fredag 2. juli 2010

Det er kanskje ikkje alle som kjenner Hjertine, og det er ikkje rart. Det er nemleg den nye hjartestartaren som Todalsen sanitetsforening har kjøpt, og som er plassert på brannstasjonen på Kvennset. Det er den første hjartestartaren som er registrert i Surnadal kommune, utanom Surnadal legekontor. Det er som sagt Todalen sanitetsforening som har teke initiativ til å skaffe hjartestartar, som er ei investering på nær tretti tusen kroner. No er den komen på plass.

Les heile saka