Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Brannvesen

Utrykningsleiarar: Håvard Halset og Marie Martinussen

Øvrige: Ståle Ansnes, Bjørn Kvendset, Dan Roger Pedersen og Anders A. Karlsen

Først publisert: 19. november 2009, 16:18 - Sist oppdatert: 15. november 2018, 23:55

Nyheter knytta til Todalen Brannvesen

Demonstrasjon av hjarte-lunge-redning.

Saniteten flyttar hjartestartaren

Elinor Bolme Måndag 21. april 2014

Etter at brannmannskapet i Todalen tidlegare i vinter var på todagers kurs og fekk med seg heim ein splitter ny hjartestartar frå Norsk Luftambulanse, vart det plutseleg to hjartestartarar i bygda. Todalen Sanitetsforening starta derfor jobben med å omplassere den som brannmannskapet fram til mars hadde hatt forvaltningsansvaret for.


Rettetid: Ukjent!

Elinor Bolme Tysdag 15. april 2014

Ordførar Mons Otnes har på vegne av opprørte todalingar i dag forsøkt å få klarskap i manglande telefonforbindelse i bygda. Han har fått oppgjeve at det er brot nok ein gong i sendaren ved Ørsalen. I følge Telenor er dette no ei høgt prioritert sak og dei jobbar for fullt med feilretting, men dei kan ikkje på føremiddagen i dag fastsetje rettetida. Ordføraren håper at han får telefon før kl 16 i dag, om at alt er tilbake til normalt igjen.


Livreddande førstehjelp med høgt nivå

Elinor Bolme Laurdag 22. mars 2014

Sist veke var så å seie alt brannmannskap i Surnadal kommune samla på brannstasjonen i Røtet for å delta på eit todagars førstehjelpskurs. 4 instruktørar frå Norsk Luftambulanse hadde sett av totalt fire dagar til samlinga i Surnadal, der dei tre brannstasjonane Surnadal, Todalen og Kvanne var representert. Kurset gjekk i hovedsak på handtering av […]


Opphevar forbod mot bålbrenning

Jon Olav Ørsal Måndag 10. mars 2014

Forbodet mot open eld og bålbrenning er oppheva i dag. Det er kanskje ikkje nokon nyheitbombe, da det har regna såpass at det ikkje lenger er nokon brannfare. Brannsjefane på Nordmøre oppfordar folk til å være forsiktige, da det kan være lokale variasjonar i nedbørsmengden.


Har du lyst til å bli brannkonstabel?

Jon Olav Ørsal Onsdag 5. mars 2014

I Todalen har Surnadal kommune ledig jobb som deltids brannkonstabel frå 1. juli, kan vi lese på heimesida til Surnadal kommune. Ein av konstablane når no aldersgrensa for slik teneste, og vi har godt håp om at nokon kan bli med å ta del i brannsikringsarbeidet lokalt i Todalen, seier brannsjef Tor Arne Moen til Todalen.no


FORBUD MOT BRUK AV ÅPEN ILD/BÅLBRENNING OPPRETTHOLDES

Elinor Bolme Fredag 28. februar 2014

Brannsjefane i Aura, Smøla, Halsa, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Averøy, Gjemnes og Kristiansund har på nytt vurdert det midlertidige totalforbudet mot bruk av åpen ild/bålbrenning.


Vel gjennomført storøvelse

Elinor Bolme Torsdag 27. februar 2014

Klokka 10 i dag gjekk alarmen om at det hadde vore eksplosjon ved Surnadal vidaregåande skule. Mange skadde var eit faktum, og alle nødetatar i kommunen vart alarmert. Det var heldigvis berre ein øvelse. Den store øvelsen som hadde vore planlagt i over to månader, fekk oppunder 1000 mennesker i sving. Her vart alt tilgjengeleg mannskap frå Surnadal Brann- og redningsvesen (inkludert avdeling Todalen og Kvanne), politiet (inkludert 112-sentralen), kriseteam, helsetjenesten i kommunen, St. Olavs hospital, AMK tjenesten, ambulansetjenesten Helse midt, Surnadal Røde Kors og Omsorgsberedskapsgruppa i Todalen Sanitetsforening utkalla til ein så realistisk øvelse som muleg.


Knusktørt og brannfarleg

Jon Olav Ørsal Sundag 2. februar 2014

Det er no ekstremt tørt over heile distriktet, og i ein liten prat med brannsjef Tor Arne Moen, understrekar han kor viktig det er å respektere forbodet mot å bruke open eld på grunn av brannfaren. Han seier at det er veldig lett å gløyme seg, og ei lita glo eller ein liten flamme på avvegar kan være katastrofal.Snart er vi klare for nyttår…

Jon Olav Ørsal Måndag 30. desember 2013

Når rakettane kjem i butikkhyllene er det eit sikkert tegn på at vi nærmar oss nyttår med stormskritt. Det er ikkje noko unntak på Matkroken L.Hals, der det har vore eit bra rakettsalg i romjula, så det blir nok ei skikkeleg markering av nyttåret i Todalen.


Brann, kos og hygge

Elinor Bolme Sundag 1. desember 2013

Overraskande mange unge tok turen til Sanitetshuset i dag for å delta på brannøvelse i regi Todalen Sanitetsforening og Todalen Brannvesen. 1. desember er røykvarslarens dag, og dette ønska Todalen Sanitetsforening å markere litt ekstra under sitt tradisjonelle førjulstreff. Derfor var utykningsleiarane Ivar Bolme og Håvard Halset representert frå brannvesenet under arrangementet.


Førjulstreff med brannvern

Førjulstreff med brannvern

Elinor Bolme Torsdag 28. november 2013

Søndag 1. desember arrangerer Todalen Sanitetsforening førjulskaffe i Sanitetshuset. Der blir det denne gongen eit litt annleis arrangement, sidan det er røykvarslarens dag denne dagen, noko Omsorgsberedskapsgruppa i saniteten ønsker å markere. Derfor kjem utrykningsleiarane i Todalen Brannkorps til Sanitetshuset for å demonstrer sløkking av brann kl 14.

Les heile saka