Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Nordvik Grendalag

Medlemmer i Nordvik grendalag er alle som bor fra og med Åsbø til og med Gjeldnes.
Laget skal arbeide med saker av felles interesse for bygda.
Alle medlemmer som er fylte 16 år har stemmerett og kan velges.

Styret i 2020:

Leder:                          Oddvar Mikkelsen
Nestleder:                   Palmer Vikan
Kasserer:                    Tore Svinvik  
Sekretær:                    Tonje Kristin Vikan
Styremedlem:            Kenneth Sæterbø
1. Varamedlem:         Anna Ingeborg Nordvik
2. Varamedlem:        Ola J. Nordvik

Revisorer:                  Karin Åsbø og Sven Olav Svinvik
Valgkomite:               Torunn Nordvik, leder, og Lina Vatn, medlem

Først publisert: 28. mars 2011, 02:00 - Sist oppdatert: 12. mars 2020, 23:49

Nyheter knytta til Nordvik Grendalag

Nordviksetra og Seterrennet 2019

Jon Olav Ørsal Sundag 14. april 2019

Sol, varme og vind har tært hardt på snøen i dag, men det er såpass snø att på Nordviksetra at det blir Seterrenn, fortel Ola Magne Nordvik i Nordvik Grendalag. Det er såpass med snø bortover rabbane at vi skal få til å arrangere eit langrenn, men hopprenn og kulerenn blir det verre med seier Nordvik.


Oversikt over påskeaktiviteter på Nordvik

Sverre Kjølstad Onsdag 10. april 2019

Påsken nærmer seg med stormskritt, og i følge gammel tradisjon blir det påskebasar tirsdag 16. april i tidsrommet 18.00 – 21.00 og det skjer i Nordvik Forsamlingshus. Grendalaget har vært så heldige at de har fått sponset en flott gassgrill som hovedgevinst til basaren. I tillegg til vanlig basarbord blir det åre- og loddsalg, og selvsagt salg av kaffe med noe godt til. Bla om så får du info om Seterrennet…..


Nordvik grendalag: Inviterer til fredagsquiz

Jon Olav Ørsal Onsdag 23. januar 2019

Førstkomande fredagskveld blir du invitert til å bli med og sette ditt eige kunnskapsnivå på prøve. Det skjer i Nordvik forsamlingshus frå kl. 20.00 og det er grendelaget som står som arrangør av fredagsquiz. – Dette er eit prøveprosjekt, seier Ola Magne Nordvik som er «spørsmålmakar» denne kvelden, og han fortel at det vil bli både lokale spørsmål og spørsmål med regionalt og nasjonalt tilsnitt.


Sosialt med romjulsmarsj på Nordvik

Sverre Kjølstad Sundag 30. desember 2018

Godt over 50 personer med stort og smått deltok på romjulsmarsjen som Nordvik Grendalag arrangerte. Det var de fleste av det sittende styret som hadde lagt til rette med servering av kakao, gløgg og pepperkaker. Andreas Bele fungerte som fyrbøter, noe som gjorde at det brant lystelig i peisen ved enden av grillen.


Romjulsmarsj også på Nordvik

Elinor Bolme Sundag 30. desember 2018

I dag er det nordvikgardingane som arrangerer romjulsmarsj. Dei har oppmøte ved leikeplassen i Sollia mellom 13 og 14 og håper at mange kjem og blir med. Dei fristar både med kakao, gløgg og pepperkaker.


Juletrefest på Nordvik

Elinor Bolme Sundag 23. desember 2018

Nordvik grendalag arrangerer tradisjonell juletrefest 2. dag jul i forsamlingshuset på Nordvik.


Utgravingane på Nordvik er ferdige – uvisst når området blir frigjeve

Jon Olav Ørsal Torsdag 13. desember 2018

Dei siste 3-4 vekene har det vore hektisk aktivitet i det nye bustadfeltet på Øygarden på Nordvik. Under opparbeiding av det nye bustadfeltet vart det funne fleire restar etter gravrøyser, men gamle kol- og beinrestar. Dei siste vekene har det altså gått føre seg utgravingar av fleire funn som virka interessante – no avsluttar dei arbeidet. Foto: Driva/Jon Olav Ørsal


Spennande på Nordvik – utgravingane fortsett

Jon Olav Ørsal Torsdag 22. november 2018

Feltleiar Monica Svendsen frå NTNU Vitenskapsmuseet la ikkje skjul på at ho er spent på kva dei kjem til å finne, når dei no fortsett utgravingane på Øygarden bustadfelt. På seinsommaren var dei her og gjorde funn av fleire røysfelt, og det er gode sjansar for at det er gravfelt seier ho. – Sist dei […]


Arkeologane inviterte på omvisning i feltområdet

Jon Olav Ørsal Torsdag 16. august 2018

Det har vore mykje ståhei rundt arkeologane som har funne fornminne i Øygarden bustadfelt og som dei siste 3 vekene har vore her på feltarbeid og finne meir enn dei hadde rekna med. Dei to arkeologane, Ole Husby frå Surnadal og Vegar Hyttebakk frå Innset, er no ferdige i denne omgang, og ønska å invitere interesserte til å kome på ein infokveld med omvisning og orientering om kva dei har jobba med og litt om gravrøyser og gravplassar dei ha funne


Starta tomtearbeidet i det nye bustadfeltet

Jon Olav Ørsal Torsdag 16. august 2018

Medan arkeologane ligg på kne og graver etter fornminner i Øygarden bustadfelt, så er Tonje Kristin og Ivar Vikan komne i gang med tomtearbeidet på nabotomta. Dei har venta lenge på å kome i gang, og no er altså Per E. Gjeldnes Maskin i gang med gravearbeidet. I løpe av vinteren skal huset bygges og vi satsar på å kome inn i nytt hus til påske neste år, seier Tonje Kristin og Ivar som sjølvsagt er glad for å være i gang.


Nye gravfunn dukkar opp på Nordvik

Jon Olav Ørsal Onsdag 15. august 2018

Dei to arkeologane fra Vitenskapsmuseet i Trondheim har etter kvart fått det travelt i sitt utgravingsarbeid i Øygarden bustadfelt. Stadig nye funn fører til tidsnød, og dei siste dagane har dei funne enno ei gravrøys som truleg inneheld fleire graver. I gravrøysa har dei funne både kol og brent bein og vi forstår at det er ein spennande jobb dei to utfører.


Infokveld med arkeologane – oppdatert

Jon Olav Ørsal Måndag 13. august 2018

I det nye bustad og hyttefeltet på Øygarden på Nordvik har det verkeleg foregått i sommar. Vatn Maskinstasjon har jobba med infrastrukturen i heile feltet og det har vorte både vegar , vatn og kloakk. Dei har også funne mykje rart, eller rettare sagt gammelt, som har gjort at arkeologane har funne bustadfeltet interessant. – Om det er gamle nordvikgardingar dei har funne det veit ikkje vi, men torsdag 16. august kl 19.00 vil dei iallfall stille opp og informere om sine funn. Nye funn har gjort at dei er komne i tidsnød og derfor startar infokvelden med omvisning i feltet og da gjeld det å kle seg etter forholda! Det er derfor lurt å ta med regnklær eller paraply.