Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2020 er tillitsverva i laget fordelt slik:

Leiar:                Stine Grytskog Ramsøy   Epostadresse: stine.grytskog@gmail.com
Nestleiar:         Olav Halle 
Sekretær:         Cathrine L. Kårvatn 
Kasserar:         Ola Haugen Ansnes
Studieleiar:     Asgeir Longva 
 
Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2020, 11:24

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Huitfeldt studerte jordbruket i Todalen

Jon Olav Ørsal Tysdag 11. august 2015

Valkampen er forlengst i gang, og tysdag var det besøk frå «Youngstorget» i Todalen. Da var nemleg Anniken Huitfeldt på besøk i Viastua, saman med ordførar Lilly Gunn Nyheim samt politikarar og bondelagsleiarar både frå eigen kommune og frå nabokommunane på begge sider av fjorden. Tema for dagen var landbrukspolitikken. Ola Kvendset som nyleg har teke over heimgarden Viastua, var saman med kårfolket Gudmund og Wenche Kvendset vertskap for følget, og det vart servert graut og bakels til kaffen på terrassen i gardstunet.


Slåttahelg – siloballer i tusental

Jon Olav Ørsal Måndag 22. juni 2015

Fredag kom siloslåtten i gang for alvor, og denne helga har nok stått i siloslåttens tegn for dei fleste bøndene. Gjennom heile helga har slåmaskiner, forhaustarar og siloballpresser gått for fullt. Vi har aldri sett så mange soloballar på ein gong i bygda som det var på søndag – når det meste var ferdig. Jon Bruset knipsa eit bilde frå Starhaugen søndag føremiddag, og den illustrerer godt denne slåttahelga.


Siloslåtten er i gang

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. juni 2015

Det er nok mange som harc venta på betre vêr og litt sommarvarme dei siste vekene. Med einsifra gradtal og regnbyger har både blomster og gras på det næraste stått stille. Litt forsinka er no siloslåtten så smått komen i gang, og tysdag kunne vi knipse eit par bilder av traktor og slåmaskin på ekrene […]


Vårslepp og kåte sprell…

Jon Olav Ørsal Laurdag 16. mai 2015

Det var mange kåte sprell da Ola Kvendset opna fjøsdøra laurdag, og ga dei 46 mjølkekyrne og kvigene hadde fri tilgang til å ta seg ut i luftegarden utafor fjøset. Sjølv om dei gjennom vinteren har hatt ein stor grad av fridom i lausdriftfjøset var det nok godt for dei å kome seg ut friluft – og til grønt gras.


Sølvtine for godt mjølkestell…

Jon Olav Ørsal Fredag 24. april 2015

På årsmøtet til Tine SA i Lillestrøm vart det delt ut sølvtine for samanhengande levering av elitemjølk i 15 år til Olaug Kvendset og Asgeir Longva frå Todalen. Det er ei utmerking som heng høgt, og i Surnadal kommune var det berre 2 bruk som fikk denne utmerkinga. Dei andre som fikk denne utmerkinga var Anne Kari Indergård og Magne Sollid som bor i Bæverfjord.


Vi har alt fått mange lam – travelt åt Nils Erik!

Jon Olav Ørsal Torsdag 9. april 2015

I Oppistua på Hjellnes er det ein stor flokk med utangarsau som no er klare for lamming – 4-5 sauer har alt lamma, og til no er det kome 7-8 nye og svarte lam.  Nils Erik som går siste året i barnehagen i Todalen, har mesta ikkje tid til å være i barnehagen no. Og […]


HMS – ein viktig del av landbruket

Jon Olav Ørsal Laurdag 21. mars 2015

HMS – eller Helse, Miljø og Sikkeheit – er ein viktig del av jordbruket. Det er ikkje ukjent for oss at det skjer mange uhell og ulykker i det daglege arbeidet i landbruket. Det kan være fallulukker, ved bruk av maskiner og utstyr eller ved handtering av dyr. For alle som driv i jordbruket og […]


Skal spre Todalsgener over heile landet….

Jon Olav Ørsal Fredag 20. mars 2015

Fredag kom det «limousin» frå Geno på Hamar for å hente ein oksekalv som er kandidat til å føre sine gode genar vidare over heile landet. Eins ærend kom bilen til Todalen for å hente oksekalven, som er utplukka som ein av 240 av dei beste oksekalvane som skal føre «slekta» vidare. Men «nr 1446» skal gjennom fleire testar, før han får sleppe til i avlsarbeidet når han blir kjønnsmoden etter kvart. Berre halvparten av dei 240 vil bli bruka i avl og berre nokre få av dei vil hamne som eliteoksar, så nålauget er trongt….


Infokveld med jakt, ettersøk og utmarkforvaltning

Jon Olav Ørsal Måndag 2. mars 2015

I kveld arrangerer Surnadal kommune og Surnadal bondelag «Kløverstukveld»,  der dei sett fokus på forvaltning av storvilt og ettersøk. Det skjer i Svorkasalen på kulturhuset, med start kl 19.30. På programmet står: – Prosjektet «Variasjon i hjortens områdebruk om høsten ” v/Erling Meisingset. – Info om ettersøk, v/Anders Magne Ormset – Orientering om felles forvaltningsplan for Aure, […]


3-dobbel feiring i oppvekstsentret

Jon Olav Ørsal Fredag 6. februar 2015

Fredag var det mykje feiring i Todalen oppvekstsenter. For det første var det samefolkets dag – samenes nasjonaldag – det vart markert både med film og song i amfiet i gangen. Her var alle – både skuleelevane og barnehageborna – samla for å markere dagen. I tillegg feira dei at sola kom att til skulen […]


Internasjonal førjulskafè – med fullt hus og god stemning

Jon Olav Ørsal Sundag 14. desember 2014

Laurdag ettermiddag var det tid for førjulskafè i Todalen ungdomshus. Det var Start 4H, FAU, PT-utvalet, idrettslaget, bondelaget og saniteten som hadde invitert sambygdingane til felles arrangement. Dei var spente på om folk hadde tid til eit lite avbrekk midt i julestrida, men det trong dei ikkje bekymre seg for.