Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2020 er tillitsverva i laget fordelt slik:

Leiar:                Stine Grytskog Ramsøy   Epostadresse: stine.grytskog@gmail.com
Nestleiar:         Olav Halle 
Sekretær:         Cathrine L. Kårvatn 
Kasserar:         Ola Haugen Ansnes
Studieleiar:     Asgeir Longva 
 
Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2020, 11:24

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Vårslepp og kåte sprell…

Jon Olav Ørsal Laurdag 16. mai 2015

Det var mange kåte sprell da Ola Kvendset opna fjøsdøra laurdag, og ga dei 46 mjølkekyrne og kvigene hadde fri tilgang til å ta seg ut i luftegarden utafor fjøset. Sjølv om dei gjennom vinteren har hatt ein stor grad av fridom i lausdriftfjøset var det nok godt for dei å kome seg ut friluft – og til grønt gras.


Sølvtine for godt mjølkestell…

Jon Olav Ørsal Fredag 24. april 2015

På årsmøtet til Tine SA i Lillestrøm vart det delt ut sølvtine for samanhengande levering av elitemjølk i 15 år til Olaug Kvendset og Asgeir Longva frå Todalen. Det er ei utmerking som heng høgt, og i Surnadal kommune var det berre 2 bruk som fikk denne utmerkinga. Dei andre som fikk denne utmerkinga var Anne Kari Indergård og Magne Sollid som bor i Bæverfjord.


Vi har alt fått mange lam – travelt åt Nils Erik!

Jon Olav Ørsal Torsdag 9. april 2015

I Oppistua på Hjellnes er det ein stor flokk med utangarsau som no er klare for lamming – 4-5 sauer har alt lamma, og til no er det kome 7-8 nye og svarte lam.  Nils Erik som går siste året i barnehagen i Todalen, har mesta ikkje tid til å være i barnehagen no. Og […]


HMS – ein viktig del av landbruket

Jon Olav Ørsal Laurdag 21. mars 2015

HMS – eller Helse, Miljø og Sikkeheit – er ein viktig del av jordbruket. Det er ikkje ukjent for oss at det skjer mange uhell og ulykker i det daglege arbeidet i landbruket. Det kan være fallulukker, ved bruk av maskiner og utstyr eller ved handtering av dyr. For alle som driv i jordbruket og […]


Skal spre Todalsgener over heile landet….

Jon Olav Ørsal Fredag 20. mars 2015

Fredag kom det «limousin» frå Geno på Hamar for å hente ein oksekalv som er kandidat til å føre sine gode genar vidare over heile landet. Eins ærend kom bilen til Todalen for å hente oksekalven, som er utplukka som ein av 240 av dei beste oksekalvane som skal føre «slekta» vidare. Men «nr 1446» skal gjennom fleire testar, før han får sleppe til i avlsarbeidet når han blir kjønnsmoden etter kvart. Berre halvparten av dei 240 vil bli bruka i avl og berre nokre få av dei vil hamne som eliteoksar, så nålauget er trongt….


Infokveld med jakt, ettersøk og utmarkforvaltning

Jon Olav Ørsal Måndag 2. mars 2015

I kveld arrangerer Surnadal kommune og Surnadal bondelag «Kløverstukveld»,  der dei sett fokus på forvaltning av storvilt og ettersøk. Det skjer i Svorkasalen på kulturhuset, med start kl 19.30. På programmet står: – Prosjektet «Variasjon i hjortens områdebruk om høsten ” v/Erling Meisingset. – Info om ettersøk, v/Anders Magne Ormset – Orientering om felles forvaltningsplan for Aure, […]


3-dobbel feiring i oppvekstsentret

Jon Olav Ørsal Fredag 6. februar 2015

Fredag var det mykje feiring i Todalen oppvekstsenter. For det første var det samefolkets dag – samenes nasjonaldag – det vart markert både med film og song i amfiet i gangen. Her var alle – både skuleelevane og barnehageborna – samla for å markere dagen. I tillegg feira dei at sola kom att til skulen […]


Internasjonal førjulskafè – med fullt hus og god stemning

Jon Olav Ørsal Sundag 14. desember 2014

Laurdag ettermiddag var det tid for førjulskafè i Todalen ungdomshus. Det var Start 4H, FAU, PT-utvalet, idrettslaget, bondelaget og saniteten som hadde invitert sambygdingane til felles arrangement. Dei var spente på om folk hadde tid til eit lite avbrekk midt i julestrida, men det trong dei ikkje bekymre seg for.Ståle overlet «roret» til Ola

Jon Olav Ørsal Fredag 24. oktober 2014

Tysdag var det årsmøte i Todalen Bondelag. Vi har tidlegare omtalt at Ola G. Kvendset tok over ledarjobben etter Ståle Ansnes. Ståle gikk no ut av styret i laget, etter 21 år i forskjellige styreverv – dei siste åra som leiar i laget. Frå årsmøtet har vi fått eit kortfatta møtereferat frå Håvard Halset som er […]


Ola vart ny leiar i Todalen Bondelag

Jon Olav Ørsal Onsdag 22. oktober 2014

Tysdag kveld var det årsmøte i Todalen Bondelag. Ola G. Kvendset tek no over leiarklubba etter Ståle Ansnes men elles er det få endringar i styret. Med seg i styret har han Håvard Halset som nestleiar, Frode Grønmyr som kasserar, Siv Halle som sekretær og Sven Olav Svinvik som styremedlem. Vi tok ein liten prat med den nye leiaren, nærast midt i plogfåra…..


No er det slutt!

Jon Olav Ørsal Laurdag 13. september 2014

Fredag reiste dei siste sauene som livdyr til Julsundet. Torsdag bar det til slakteriet med resten og no er det slutt med sauedrifta for Åse og Kåre Øyen på Brubakkå. Det er enno 10 lam som ikkje kom att frå fjellbeite, men dei er nok borte. Det er litt rart å ikkje ha sauer lenger, sier Åse, og ein tåre pressar seg på i augekroken når ho fortel.