Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2020 er tillitsverva i laget fordelt slik:

Leiar:                Stine Grytskog Ramsøy   Epostadresse: stine.grytskog@gmail.com
Nestleiar:         Olav Halle 
Sekretær:         Cathrine L. Kårvatn 
Kasserar:         Ola Haugen Ansnes
Studieleiar:     Asgeir Longva 
 
Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2020, 11:24

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Fredag 7. februar: Landbrukskonferanse i kulturhuset

Jon Olav Ørsal Fredag 24. januar 2014

I neste veke arrangerer Surnadal Sparebank og Surnadal kommune Landbrukskonferansen 2014, saman med Todalen bondelag og Surnadal bondelag. Det skjer på Surnadal kulturhus fredag 7. februar, og har eit rikhaldig og aktuelt program. Konferansen startar kl 9.30 og går fram til kl 15.30. Dei kan by på mange interessante foredraghaldarar gjennom dagen, berre avbote av ein lunchpause under vegs.


Store tap – sauehaldet  i Todalen mot slutten?

Store tap – sauehaldet i Todalen mot slutten?

Jon Olav Ørsal Laurdag 28. september 2013

Når du mister nærare 1/4 av besetninga på beite er det dramatisk! Det er Ola G. Kvendset som seier dette til Todalen.no. Ola tok over drifta av heimgarden Viastua fra 1. juli i år, og opplever at 17 av dei 83 spelsauene som vart sendte på sommarbeite i Kvennsetdalen/Lauvåfjellområdet blir borte. Han hadde lenge håp om å finne att fleire, men må nok innsjå at håpet svinner. I så fall er det over 20 % av besetninga som er borte. Dei fleste tapa er nok knytta til rovdyr, for vi finn ikkje kadaver. Det er nok eit sikkert tegn på at jerven har herja i saueflokken, seier han. I Viastua var det liknande tak i fjor, og Ola seier at slik går det ikkje an å fortsette.

Les heile saka

Nybygg på Halla…

Nybygg på Halla…

Jon Olav Ørsal Torsdag 26. september 2013

Tett attmed vegen i Hallagrenda «skyt det til vers» eit nybygg. Det var Eivind Grønmyr som var i full aktivitet med nytt postkassestativ for bebuarane i Hallagrenda, og den blir bygd etter mønster av dei gammeldagse mjølkerampane som i si tid stod ved vegkanten. Det gamle postkassestativet på Halla gikk overende i ei landvindskule for nokre år sia, og i mellomtida har eit enkelt stativ gjort sin nytte.

Les heile saka

Spent på resultatet…

Spent på resultatet…

Jon Olav Ørsal Tysdag 3. september 2013

196 sauer og lam sendte Bjørn Kvendset til fjells på forsommaren. 170 er alt komne heim frå beite i området ved Kjerringa og Vassnebba, medan 4-5 dyr er registrert borte tidlegare i sommar. Status er 21 sauer og lam som er igjen på fjellet. Bjørn har håp om å finne dei fleste, for det er ikkje så lenge sia dei var sett i beiteområdet.

Les heile saka

Gruppelevering – nytt for Nortura

Gruppelevering – nytt for Nortura

Jon Olav Ørsal Torsdag 22. august 2013

Stengt veg og ferjetrafikk skapaer mange utfordringar i kvardagen. Torsdag skulle Nortura hente slaktdyr hos fleire levarandørar i Todalen. Problemet var berre at det var litt knapp tid til ferjeavgang, og tilsvarande lang tid til neste avgang. Løysinga vart at Nordtura kjørte til Viastua, og at dei andre bøndene kom det med sine slaktdyr.

Les heile saka

Tømmer ut 9000 liter mjølk

Tømmer ut 9000 liter mjølk

Jon Olav Ørsal Laurdag 3. august 2013

9.000 liter mjølk gikk rett i vasken, eller rettare sagt rett i møkkakjellaren for mjølkeprodusentane i Todalen. Fredag fekk dei beskjed frå Tine om å tømme og reingjere kjøletankane. Måndag kjem mjølkebilen på første turen med landgangfartyet ffor å hente mjølk på gardane i Todalen. Frå måndag blir det altså henting kvar 3. dag igjen.

Les heile saka

Kraftforet kom sjøvegen

Kraftforet kom sjøvegen

Jon Olav Ørsal Fredag 2. august 2013

Vi er vant til at kraftforet kjem etter landevegen med bulkbilar frå Norgesfor Røv Mølle. Etter at vegen vart stengt vart dette sjølvsagt eit stor problem, ettersom bøndene i Todalen brukar fleire tonn kraftfor kvar dag. Berre til hønehuset og oksefjøset i Pestua går det rundt 2 tonn kvar dag, året rundt.

Les heile saka

Travel sommar for Ola

Travel sommar for Ola

Jon Olav Ørsal Måndag 8. juli 2013

Det blir ein travel sommar for Ola Kvendset. Etter at snekkarane gjorde seg ferdig med nyfjøset i forrige veke, er det no full guffe med kalving i tida framover. To kalvar kom til verden i dag, og i resten av juli er det venta 14 kalvar til, og i august er det venta heile 20 nye kalvar. For kalvane er det også ein tøff kvardag, for dei kjem direkte til opplæring i å drikke frå bytte.

Les heile saka

Siloslåtten – innahaustinga i gang

Siloslåtten – innahaustinga i gang

Jon Olav Ørsal Onsdag 19. juni 2013

Siloslåtten er komen i full gang. Dei første starta alt i helga, men no er nok dei fleste i gang med førsteslåtten i Todalen. Ledar for Todalen Bondelag, Ståle Ansnes, fortel at det stort sett er bra avlingar rundt bygda. Enkelte har nok reduserte avlingar på grunn av isbrann, og det er variasjonar mellom gamle og nye ekrer også. Vinteren har nok vore hard for enkelte grasslag, og det går fort ut over avlingane.

Les heile saka

Heder til bondevenner

Heder til bondevenner

Elinor Bolme Tysdag 16. april 2013

Bondelaga i Todalen og Surnadal delte i går ut utmerkelsar i til enkeltpersonar, lag, og bedrifter i Surnadal. Dette er ein landsomfattande aksjon, der lokale bondelag over heile landet kan utnevne sine eigne bondevenner, til dømes personar som bidreg til å løfte fram matproduksjon og landbrukets betydning for det norske samfunnet, skriv Driva.no.

Les heile saka

Nyfødde kvennsetgardingar

Nyfødde kvennsetgardingar

Jon Olav Ørsal Torsdag 11. april 2013

Sauelamminga er ofte kalla for vårens vakraste eventyr, og det er jammen ikkje langt unna sanninga. Den startar ofte i overgangen mellom vinter og vår, og hos Gudmund Kvendset i Viastua kom dei første lamma i går, da eit trilingpar såg dagens lys. Torsdag kom neste lamming, og jammen vart det trilingar igjen. dei var berre 3 timar gamle da dei hamna på framsida på Todalen.no, og vart altså kjendisar med eing gong.

Les heile saka

Stordrift i Brusetmarka

Stordrift i Brusetmarka

Jon Olav Ørsal Tysdag 5. mars 2013

Denne veka er det stordrift med granhogging i Brusetmarka. Det er deler av granfeltet til Ola Bruset som no skal til pers, og i denne omgangen skal det driver fram ca 12-1500 m3, av eit totalt omfang på nærare 6000 m3. Det er Sollid Skog AS i Surnadal som arbeider med ei stor hogstmaskin og ein last bærar til å kjøre fram tømmeret. I tillegg har dei og ei gravemaskin tilgjengeleg for å lag korte køyrevegar der det er naudsynt for å få fram tømmeret.

Les heile saka