Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2020 er tillitsverva i laget fordelt slik:

Leiar:                Stine Grytskog Ramsøy   Epostadresse: stine.grytskog@gmail.com
Nestleiar:         Olav Halle 
Sekretær:         Cathrine L. Kårvatn 
Kasserar:         Ola Haugen Ansnes
Studieleiar:     Asgeir Longva 
 
Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2020, 11:24

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Markvandring med Produsentlaget

Jon Olav Ørsal Måndag 6. juni 2016

Måndag hadde Produsentlaget i Surnadal si første markvandring i Viastua, hos Ola Kvendset. Denne kvelden var temaet «Beite», og gjengen som var samla skulle ta ein runde på ein times tid for å diskutere beitetilhøve for ku, ungdyr og kalvar. Det er ofte ei utfording å ha rett type beite, og dei skulle utveksle erfaringar og diskutere strategi og andre aktuelle spørsmål, fortale Magne Solli som er leiar i Produsentlaget.


Todalen Mjølk: Viste fram nyfjøset

Jon Olav Ørsal Onsdag 25. mai 2016

Onsdag inviterte Todalen Mjølk til omvisning i det nye mjølkefjøset på 2400 m2 som vart teke i bruk rett før jul. No er det aller meste på plass, og det var tid for å vise fram det nye moderne fjøset, eit opplegg dei hadde laga i samarbeid med leverandørane. Det er Fjøssystemer som har vore hovudentreprenør for det nye fjøset, men i tillegg er det bruka mest lokale leverandører i prosjektet. Mange tok turen til Pestua og Todalen for å sjå det nye mjølkfjøset onsdag ettermiddag….


I dag: Viser fram nyfjøset

Jon Olav Ørsal Onsdag 18. mai 2016

Onsdag 25. mai mellom kl 11 til 18 er det ope hus i det nye Pestu-fjøset. Det er Fjøssystemer som har vore hovudentreprenør for fjøsutbygginga som er vertskap saman med Anders Karlsen og Ståle Ansnes. Utbygginga av fjøset skjedde hausten 2016 og var innflyttingsklart før jul. No er fjøset i full drift, og det inviteres altså til omvisning.


Sesongstart – lamminga er i gang

Jon Olav Ørsal Sundag 10. april 2016

Natt til laurdag var det start på ein travel lammingssesong for Bjørn Kvendset, for da kom dei første lamma. Søndag kom dei neste, og i uka som kjem skal mesta halvparten av sauene lamme – dersom alt går etter plana. Da blir det såpass travel at Bjørn tek fri frå jobben på MøreTre ei veke, for å ta imot dei nye verdensborgarane.


Hjorten er furkunn på nygrøå

Jon Olav Ørsal Måndag 4. april 2016

Etter kvart som det har vorte barmark rundt bygda blir det stadig fleire hjortar som trekkjer ned på innmarka for å beite. Ein runde rundt bygda måndag kveld ga ikkje nokon storfangst, med på Ørsalhøgda var det ei gruppe som nok tykte at nygrøå vart fristande. Denne veka startar også vårteljinga av hjort i regi av viltnemnda.


Kløverstukveldar – program for vinteren og våren 2016

Jon Olav Ørsal Torsdag 10. desember 2015

Surnadal Bondelag vil ønske vel møtt til en ny sesong med Kløverstukvelder. Tradisjonen tro avholdes møtene mandag kl. 20:00. Kløverstua er nå pusset opp til et topp moderne møtelokale. Alle møter blir på Kløverstua, med mindre annet blir annonsert. Inngang mot nord. Bla vidare så finn du programmet for vinteren og våren 2016


Flyttar inn om eit par dagar

Jon Olav Ørsal Måndag 7. desember 2015

I Pestufjøset har det skjedd mykje sia sist vi var innom. Framleis er det ein del som ikkje er ferdig, men båsrekkjene er på plass, og dei 2 robotane er på plass og rørleggarar, elektrikarar og maskinmontørar jobba på spreng for å få kopla til og satt i drift utstyret som skal til. Onsdag kjem dei første kyrne og flyttar inn…..


Saufolket har tru på framtida…

Jon Olav Ørsal Onsdag 21. oktober 2015

Ein kan no sjå den positive effekten av hi-uttak og felling av skadedyr under lisensjakt av jerv dei siste åra. Endeleg er det optimisme å spore i sauehaldet, slik at det går an å satse på sau igjen, seier saueeigarane. Det er nemleg fleire som satsar på sau no igjen – det er bygd fleire sauefjøs dei siste åra, og fleire kjem etter kvart, og det er artig. – Berre for 3-4 år sia var satsing på sau heilt uaktuelt, men no er det fleire som startar på att igjen, seier Oddvar Mikkelsen. Det er dramatisk nedgang i tap av sau på beite i Trollheimen – frå 19,5% i 2011 til 6,8% i 2014. Den positive trenden ser ut til å halde fram i år, men tala er ikkje klare før rundt 1. november.


Bygger ut fjøset for mjølkproduksjon

Jon Olav Ørsal Laurdag 10. oktober 2015

I haust har det vore stor byggeaktivitet i Pestua. Oksefjøset som vart bygd i 2007, og teke i bruk i byrjinga av 2008, blir no bygd om og utvida med ei avdeling for mjølkeproduksjon. Det «gamle fjøset får i samband med omlegginga tilbygg i begge endar – tilsaman rundt 940 m2, så heile fjøsbygget blir på knappe 2500 m2 når det står ferdig rundt juletider. Denne veka vart veggelementa frå Elementfabrikken ved MøreRoyal levert, og da vart faktisk Svinviktunellen for liten…


Huitfeldt studerte jordbruket i Todalen

Jon Olav Ørsal Tysdag 11. august 2015

Valkampen er forlengst i gang, og tysdag var det besøk frå «Youngstorget» i Todalen. Da var nemleg Anniken Huitfeldt på besøk i Viastua, saman med ordførar Lilly Gunn Nyheim samt politikarar og bondelagsleiarar både frå eigen kommune og frå nabokommunane på begge sider av fjorden. Tema for dagen var landbrukspolitikken. Ola Kvendset som nyleg har teke over heimgarden Viastua, var saman med kårfolket Gudmund og Wenche Kvendset vertskap for følget, og det vart servert graut og bakels til kaffen på terrassen i gardstunet.


Slåttahelg – siloballer i tusental

Jon Olav Ørsal Måndag 22. juni 2015

Fredag kom siloslåtten i gang for alvor, og denne helga har nok stått i siloslåttens tegn for dei fleste bøndene. Gjennom heile helga har slåmaskiner, forhaustarar og siloballpresser gått for fullt. Vi har aldri sett så mange soloballar på ein gong i bygda som det var på søndag – når det meste var ferdig. Jon Bruset knipsa eit bilde frå Starhaugen søndag føremiddag, og den illustrerer godt denne slåttahelga.


Siloslåtten er i gang

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. juni 2015

Det er nok mange som harc venta på betre vêr og litt sommarvarme dei siste vekene. Med einsifra gradtal og regnbyger har både blomster og gras på det næraste stått stille. Litt forsinka er no siloslåtten så smått komen i gang, og tysdag kunne vi knipse eit par bilder av traktor og slåmaskin på ekrene […]