Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2020 er tillitsverva i laget fordelt slik:

Leiar:                Stine Grytskog Ramsøy   Epostadresse: stine.grytskog@gmail.com
Nestleiar:         Olav Halle 
Sekretær:         Cathrine L. Kårvatn 
Kasserar:         Ola Haugen Ansnes
Studieleiar:     Asgeir Longva 
 
Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2020, 11:24

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Rundar av Todalsdagen med konsert på Todalshytta

Jon Olav Ørsal Onsdag 29. juni 2016

Etter ein lang dag med mykje fotball, mosjonsløp og mange andre aktivitetar er det laurdag kveld tid for å slappe av med litt god musikk og kortreist grillmat på bakken framfor Todalshytta.  Da entrar nemleg Jo Sverre Sande og Johanna Demker scena for å underhalde oss utover kvelden…. Jo Sverre har, på tross av sine […]


Olav satsar friskt – bygger ut fjøset

Jon Olav Ørsal Måndag 27. juni 2016

I Austistua skyt nyfjøset til værs – ei ny avdeling på 600 m2 skal bli nytt fjøs for mjølkekyrne, medan gammelfjøset skal huse ungdyr og forsentral. 1. oktober skal det være innflyttingsklart, dersom alt går etter plana. Da er det investert rundt 7,0 mill i ny bygning, mjølkerobot og anna utstyr. Frisk satsing i ei tid med stor uforutsigbarhet i jordbruket.


Det ligg an til å bli ei skikkeleg slåttahelg

Jon Olav Ørsal Laurdag 11. juni 2016

På tur nedover til «Prærien» kunne ein i dag observere traktorar med slåmaskin elle ballpresser kring alle ekrer. Håvard Halset, som var først ute i år, starta for eit par dagar sia men no ser det ut for at alle er i aksjon Og det går ikkje an å klage på slåttevêret i allfall… Sjølv om det har […]


Markvandring med Produsentlaget

Jon Olav Ørsal Måndag 6. juni 2016

Måndag hadde Produsentlaget i Surnadal si første markvandring i Viastua, hos Ola Kvendset. Denne kvelden var temaet «Beite», og gjengen som var samla skulle ta ein runde på ein times tid for å diskutere beitetilhøve for ku, ungdyr og kalvar. Det er ofte ei utfording å ha rett type beite, og dei skulle utveksle erfaringar og diskutere strategi og andre aktuelle spørsmål, fortale Magne Solli som er leiar i Produsentlaget.


Todalen Mjølk: Viste fram nyfjøset

Jon Olav Ørsal Onsdag 25. mai 2016

Onsdag inviterte Todalen Mjølk til omvisning i det nye mjølkefjøset på 2400 m2 som vart teke i bruk rett før jul. No er det aller meste på plass, og det var tid for å vise fram det nye moderne fjøset, eit opplegg dei hadde laga i samarbeid med leverandørane. Det er Fjøssystemer som har vore hovudentreprenør for det nye fjøset, men i tillegg er det bruka mest lokale leverandører i prosjektet. Mange tok turen til Pestua og Todalen for å sjå det nye mjølkfjøset onsdag ettermiddag….


I dag: Viser fram nyfjøset

Jon Olav Ørsal Onsdag 18. mai 2016

Onsdag 25. mai mellom kl 11 til 18 er det ope hus i det nye Pestu-fjøset. Det er Fjøssystemer som har vore hovudentreprenør for fjøsutbygginga som er vertskap saman med Anders Karlsen og Ståle Ansnes. Utbygginga av fjøset skjedde hausten 2016 og var innflyttingsklart før jul. No er fjøset i full drift, og det inviteres altså til omvisning.


Sesongstart – lamminga er i gang

Jon Olav Ørsal Sundag 10. april 2016

Natt til laurdag var det start på ein travel lammingssesong for Bjørn Kvendset, for da kom dei første lamma. Søndag kom dei neste, og i uka som kjem skal mesta halvparten av sauene lamme – dersom alt går etter plana. Da blir det såpass travel at Bjørn tek fri frå jobben på MøreTre ei veke, for å ta imot dei nye verdensborgarane.


Hjorten er furkunn på nygrøå

Jon Olav Ørsal Måndag 4. april 2016

Etter kvart som det har vorte barmark rundt bygda blir det stadig fleire hjortar som trekkjer ned på innmarka for å beite. Ein runde rundt bygda måndag kveld ga ikkje nokon storfangst, med på Ørsalhøgda var det ei gruppe som nok tykte at nygrøå vart fristande. Denne veka startar også vårteljinga av hjort i regi av viltnemnda.


Kløverstukveldar – program for vinteren og våren 2016

Jon Olav Ørsal Torsdag 10. desember 2015

Surnadal Bondelag vil ønske vel møtt til en ny sesong med Kløverstukvelder. Tradisjonen tro avholdes møtene mandag kl. 20:00. Kløverstua er nå pusset opp til et topp moderne møtelokale. Alle møter blir på Kløverstua, med mindre annet blir annonsert. Inngang mot nord. Bla vidare så finn du programmet for vinteren og våren 2016


Flyttar inn om eit par dagar

Jon Olav Ørsal Måndag 7. desember 2015

I Pestufjøset har det skjedd mykje sia sist vi var innom. Framleis er det ein del som ikkje er ferdig, men båsrekkjene er på plass, og dei 2 robotane er på plass og rørleggarar, elektrikarar og maskinmontørar jobba på spreng for å få kopla til og satt i drift utstyret som skal til. Onsdag kjem dei første kyrne og flyttar inn…..


Saufolket har tru på framtida…

Jon Olav Ørsal Onsdag 21. oktober 2015

Ein kan no sjå den positive effekten av hi-uttak og felling av skadedyr under lisensjakt av jerv dei siste åra. Endeleg er det optimisme å spore i sauehaldet, slik at det går an å satse på sau igjen, seier saueeigarane. Det er nemleg fleire som satsar på sau no igjen – det er bygd fleire sauefjøs dei siste åra, og fleire kjem etter kvart, og det er artig. – Berre for 3-4 år sia var satsing på sau heilt uaktuelt, men no er det fleire som startar på att igjen, seier Oddvar Mikkelsen. Det er dramatisk nedgang i tap av sau på beite i Trollheimen – frå 19,5% i 2011 til 6,8% i 2014. Den positive trenden ser ut til å halde fram i år, men tala er ikkje klare før rundt 1. november.


Bygger ut fjøset for mjølkproduksjon

Jon Olav Ørsal Laurdag 10. oktober 2015

I haust har det vore stor byggeaktivitet i Pestua. Oksefjøset som vart bygd i 2007, og teke i bruk i byrjinga av 2008, blir no bygd om og utvida med ei avdeling for mjølkeproduksjon. Det «gamle fjøset får i samband med omlegginga tilbygg i begge endar – tilsaman rundt 940 m2, så heile fjøsbygget blir på knappe 2500 m2 når det står ferdig rundt juletider. Denne veka vart veggelementa frå Elementfabrikken ved MøreRoyal levert, og da vart faktisk Svinviktunellen for liten…