Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Tømmerdrift i Halsetlia

Jon Olav Ørsal Måndag 15. januar 2018

Solli Skog er i gang med stor tømmerdrift i Halsetlia. Det er mellom 2- og 3.000 m3 som skal drivast ut i denne omgangen.  Både gran, furu og lauvtre skal hoggast og fraktes ned til Øraekra det det er lunningsplass for både tømmer og ved.

Bilde frå hogstfeltet i Halsetlia. Foto: Karl Johan Husby

Det er på eigedommen til Oppistua Halset at hogstmaskina er i gang, og eit par lastbærere har full jobb med å frakte tømmer og ved ned til vegen, der det etter kvart blir henta av tømmerbilar. Hogstmaskina gjer unna alt arbeid med kvisting og kapping – så tek lastbæreren over og frakter tømmeret ned til vegen. 

Karls Johan Husby tok i helga turen opp i Halsetlia, og har sendt oss bilder frå skogsdrifta der. 

Hogstmaskina sorger for fellin, kvistin og kapping – deretter blir tømmeret køyrt ned til vegen med lastberar. Foto: Karl Johan Husby

Mellom 2- og 3.000 kubikk skal hoggast i Halsetlia i vinter. Foto: Karl Johan Husby

Hogstmaskina hadde pause i helga – men resten av veka går ho på to skift. Foto: Karl Johan Husby

 

Publisert: 15. januar 2018, 11:43