Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Todalen  Elveigarlag

Todalen Elveigarlag

LAKS OG AUREFISKE I TOÅA – elva til storauren

Elva Toåa renn gjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Fisketid fra 15. juni til 15. august både for laks og sjøaure. Elvaeigarlaget er pålagt midtsesongevaluering av fisket. Salg av fiskekort på Nettstedet Inatur.no og hos Matkroken L. Hals Eftf., og der er det også desinfeksjon av utstyr som har vært brukt i andre elver. Meir informasjon om fisket og fiskekort finn du på www.todalslaks.no.

Først publisert: 19. november 2009, 16:15 - Sist oppdatert: 21. juni 2018, 08:43

Nyheter knytta til Todalen Elveigarlag

Side 7 av 12« Første...56789...Siste »

Første laksen på land

Jon Olav Ørsal Måndag 15. juni 2015

Årets første laks i Toåa er komen på land. Det skjedde på Ramsøyvaldet, og var ein fin villaks på vel 3 kg. Først ute var Thor Lerstang, som er veteran med 43 års fartstid i Toåa. Det er nemleg ikkje første gongen han står for sesongpremieren i Toåa. Lerstang bur på Todalshytta og vi fikk ein rask prat med han i peisestua, før han skulle fortsette fisket


I natt startar laksefisket

Jon Olav Ørsal Sundag 14. juni 2015

Natt til måndag, kl 00.00, startar laksefisket i Toåa. Ny sesong gir nye mulegheiter, og søndag kveld viser målestasjonen ved storfossen 14 m3/sek som er bra vassføring for laksefiske, melder Ola Bruset i Todalen elveeigarlag.


Ventetida snart slutt!

Jon Olav Ørsal Måndag 8. juni 2015

I dag er det ei veke att til laksefisket startar i Toåa. Det er knytta stor spenning til årets sesong, etter fjorårets sesong på det næraste var ein katastrofe for laks- og sjøaurefiske både i Toåa og dei fleste andre elvane i heile Midt-Norge. Men litt optimisme rår likevel…


Ny generasjon slept «ut på livet»…

Jon Olav Ørsal Laurdag 25. april 2015

Denne veka er det sett ut ein ny generasjon med smolt i Toåa. Både 1-årig og 2-årsig smolt vart sett ut, og det skjedde i Brusetmarka i området ved Steinutgarden. Her blir dei sette ut i små merder, slik at dei kan aklimatisere seg før dei sleppes på livet i Toåa og seinare finn vegen ut i havet for å vekse seg store og sterke…


Massevis av nye smårollinger

Jon Olav Ørsal Tysdag 17. februar 2015

I fjorhaust vart det teke fleire flotte stamlaksar under stamfisket i Toåa, for produksjon av smolt ved Rossåa settefiskanlegg. No er rogna befrukta og skal etter kvart bli rundt 4000 2-årig smolt som skal settes ut i Toåa i 2016. Noko av overskotet av rogna frå desse storlaksane – rundt 20.000 i talet – vart før helga sett ut som såkalla augerogn i Toåa og skal etter kvart som dei blir klekt prøve å klare seg sjølve utover våren.


Reidar fikk oppleve naturmetoden…

Jon Olav Ørsal Tysdag 4. november 2014

Sist fredag hadde vi ei sak om kunstig befruktig av lakserogn, der Rossåa settefisk sikra seg gener for å vidareføre todalslaksens eigenskapar. Det skjedde i Stamlakshuset i Brusetmarka – og i kontrollerte former. Men genene blir også vidareført i Toåa på denne tida – og ved bruk av naturmetoden. Det fikk nemleg Reidar Østvik og sonen Ragnar oppleve for ei vekes tid sia, – og det skjedde i nedre del av Raubekkhølen (ca 100 meter ovafor Hengebrua).


Ny runde med stamlaksfiske i Toåa

Jon Olav Ørsal Laurdag 4. oktober 2014

Det har i haust vore fleire rundar med stamlaksfiske for å sikre dei rette genene til å føre slekta vidare i Toåa. Det har forsåvidt vært bra resultat frå fisket tidlegare i haust, men ved gentesting har fleire laksar hatt usikre genere og blir derfor ikkje avla på, seier ledar i Todalen elveeigarlag Ola Bruset.


No blir det slutt på ruskvêret

Jon Olav Ørsal Måndag 29. september 2014

Ruskvêret er nok over for denne gong. På «indre» vart det på langt nær så dårleg vêr som vêrmeldingane tyda på, men vi har nok hatt føling med både sterk vind og store nedbørsmengder. Elvane har vore prega av nedbøren, og natt til søndag var det nok mest vassføring i Toåa. Da var vassmålaren opp mot 42 m3/sek ved NVEs målestasjon ovafor Storfossen.


15 kgs rugg skal føre genene vidare?

Jon Olav Ørsal Måndag 15. september 2014

Stamlaksfisket gikk betre enn venta søndag, da mannskapet plutseleg hadde ein 15 kgs hannlaks i garnet. Det var i Raubekkhølen at ein bit av elva vart stengt av og laksen som gikk i hølen gikk bostaveleg talt rett i garnet. På dette settet dekka dei behovet for stamlaks i første omgang, da det vart både han- og hofiskar til stamlakshuset i Brusetmarka. Storlaksen på 15 kg er nok den største på fleire ti-år, og ein må vel attende til Phillipstida for å finne større laks. Lorth Phillips tok nemleg ein på 21 kg tidleg på 1900-talet.


NINA-forskarar i Toåa

Jon Olav Ørsal Tysdag 12. august 2014

Måndag hadde Toåa besøk av 5 forskarar fra NINA – Norsk Institutt for naturforskning. Dei har eit forsningsprosjekt som går på ledeevne for elektrisk straum i vatn, med variasjonar i forskjellige temperaturar, fortalte forskningsleiar Gunnbjørn Bremset. Dei brukar nemleg eletrisitet til å fange smolt og yngel, og i den samanheng er det viktig å vite kor mange ein går glipp av. Derfor er det viktig å forske på metodar og finne samanhengar i vasskvalitet, temperaturar osb.


Lite innsig – strengare handtering av laksefisket

Jon Olav Ørsal Torsdag 17. juli 2014

Starten på årets laksesesong tyder på at det er lite innsig av laks til mange av elvane i distriktet. Etter midtsesongevaluering er det difor mange elvar som har innførst strengare kvotar og regulering av fisketida i samråd med Miljødirektoratet. Enkelte elvar har faktisk gått til det skrittet å frede all storlaksen. 


Slettes ikkje i form…

Elinor Bolme Laurdag 12. juli 2014

Fleire har kanskje observert fisk ved Halsabrua som ikkje ser heilt «fast i fisken» ut den siste veka. På kveldens runde rundt bygda vart det tid for ein stopp på brua, og undertegnende fekk sjølv sjå den store ruggen med særdeles store skadar i hovudregionen. Laksen ligg forholdsvis roleg under brua, og har store åpne kjøttsår. I følge fiskarar som ferdast i Toåa, skuldast dette eit soppangrep.


Side 7 av 12« Første...56789...Siste »