Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2019 er tillitsverva fordelt slik:

Leder: Per Åke Jakobsson

Nestleder: Stine Grytskog
Kasserer: Aasmund Longva Kvendset
Sekretær: Siv Halle
Studieleiar: Olav Halle

Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2019, 11:47

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Side 7 av 11« Første...56789...Siste »

3-dobbel feiring i oppvekstsentret

Jon Olav Ørsal Fredag 6. februar 2015

Fredag var det mykje feiring i Todalen oppvekstsenter. For det første var det samefolkets dag – samenes nasjonaldag – det vart markert både med film og song i amfiet i gangen. Her var alle – både skuleelevane og barnehageborna – samla for å markere dagen. I tillegg feira dei at sola kom att til skulen […]


Internasjonal førjulskafè – med fullt hus og god stemning

Jon Olav Ørsal Sundag 14. desember 2014

Laurdag ettermiddag var det tid for førjulskafè i Todalen ungdomshus. Det var Start 4H, FAU, PT-utvalet, idrettslaget, bondelaget og saniteten som hadde invitert sambygdingane til felles arrangement. Dei var spente på om folk hadde tid til eit lite avbrekk midt i julestrida, men det trong dei ikkje bekymre seg for.Ståle overlet «roret» til Ola

Jon Olav Ørsal Fredag 24. oktober 2014

Tysdag var det årsmøte i Todalen Bondelag. Vi har tidlegare omtalt at Ola G. Kvendset tok over ledarjobben etter Ståle Ansnes. Ståle gikk no ut av styret i laget, etter 21 år i forskjellige styreverv – dei siste åra som leiar i laget. Frå årsmøtet har vi fått eit kortfatta møtereferat frå Håvard Halset som er […]


Ola vart ny leiar i Todalen Bondelag

Jon Olav Ørsal Onsdag 22. oktober 2014

Tysdag kveld var det årsmøte i Todalen Bondelag. Ola G. Kvendset tek no over leiarklubba etter Ståle Ansnes men elles er det få endringar i styret. Med seg i styret har han Håvard Halset som nestleiar, Frode Grønmyr som kasserar, Siv Halle som sekretær og Sven Olav Svinvik som styremedlem. Vi tok ein liten prat med den nye leiaren, nærast midt i plogfåra…..


No er det slutt!

Jon Olav Ørsal Laurdag 13. september 2014

Fredag reiste dei siste sauene som livdyr til Julsundet. Torsdag bar det til slakteriet med resten og no er det slutt med sauedrifta for Åse og Kåre Øyen på Brubakkå. Det er enno 10 lam som ikkje kom att frå fjellbeite, men dei er nok borte. Det er litt rart å ikkje ha sauer lenger, sier Åse, og ein tåre pressar seg på i augekroken når ho fortel.


Kjempespringfrø – fin blomster men er eit svartelista ugras

Jon Olav Ørsal Tysdag 26. august 2014

Kjempespringfrø er eit ugras som vi gjerne skulle vore kvitt, og det står på svartelista til artsdatabanken. Egentleg er det ei plante som er ført inn til landet som prydplante , men har altså kome på avvegar og fortrengjer lett stedeigne og lokale artar, fortel Gudmund Husby. Den høyrer heime i Himalya, der den veks […]


Populært med «Open gard»

Jon Olav Ørsal Måndag 25. august 2014

Todalen Bondelag samla over 200 til open gard i Viastua sist søndag. Både bygdefolk og utebygds frå kom publikum for å sjå det nye fjøset og for å sjå korleis livet på ein moderne gard artar seg med både dyr og tekniske innretningar. Vertskap var Ola Kvendset og kårfolket Wenche og Gudmund Kvendset som hadde litt av kvart å vise fram og fortelje om til publikum.


Søndag: Open gard i Viastua

Jon Olav Ørsal Laurdag 23. august 2014

Søndag mellom kl 12 og 16 inviterer Todalen Bondelag til open gard  i Viastua, med Ola Kvendset og familie som verstskap. ”Open Gard” er landbruket sitt årlege familiearrangement, og bondelagets viktigaste døropnar mellom landbruket og resten av befolkninga. Denne dagen opnar Ola døra til det nye lausdriftfjøset, og her vil du nok få sjå at roboten […]


Sauesanking – må rekne med tap

Jon Olav Ørsal Laurdag 23. august 2014

Bjørn Kvendset har sauene på fjellbeite på sørfjellet. Majoriteten går oppe i Kjerringa, men det er spredning frå Vassnebba til Veltet på flokken som i år tel 170 dyr, med smått og stort. Dei siste vekene er rundt 110 dyr komne att frå fjellbeite av seg sjølve. Bjørn var litt usikker på kva som var årsak til det, men han trur det er dårleg vêr og dårleg beite – og ikkje rovdyrproblema som er direkte årsak til det. Med den fine og tørre sumaren er beitet alt skjemt – graset er brunt i fjellet, og da fristar nok dei grøne ekrene heime meir.


Søndag 24. august: Open gard i Viastua

Jon Olav Ørsal Sundag 17. august 2014

Sist det var open gard i Viastua, var arrangementet ein del av Todalen idrettslags 100-årsjubileum i 2008. Sia den gongen har det skjedd mykje i Viastua, sist med utbyggjing av fjøset og installering av mjølkerobot i perioden 2011 til 2013. No er det Ola Kvendset som er eigar og drivar, og Gudmund og Wenche er kårfolk. Open gard er eit arrangement i regi av Todalen Bondelag. 


I kø for å bli født…..

Jon Olav Ørsal Onsdag 16. juli 2014

I fjøset hos Ola Kvendset i Viastua er det kø for å kome til verda i sommar. I løpet av eit par månader er det eit 30-tals kalvar som skal sjå dagens lys, og det er alt no kome 6 som er komne oppi samlebingen. Med andre ord er det ganske konsertrert kalving denne pereioden og hektisk for Ola som skal være «jordmor» for dei fleste.


Side 7 av 11« Første...56789...Siste »