Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Bondelag

Etter årsmøtet i 2019 er tillitsverva fordelt slik:

Leder: Per Åke Jakobsson

Nestleder: Stine Grytskog
Kasserer: Aasmund Longva Kvendset
Sekretær: Siv Halle
Studieleiar: Olav Halle

Først publisert: 19. november 2009, 16:13 - Sist oppdatert: 29. november 2019, 11:47

Nyheter knytta til Todalen Bondelag

Side 6 av 11« Første...45678...Siste »

Kløverstukveldar – program for vinteren og våren 2016

Jon Olav Ørsal Torsdag 10. desember 2015

Surnadal Bondelag vil ønske vel møtt til en ny sesong med Kløverstukvelder. Tradisjonen tro avholdes møtene mandag kl. 20:00. Kløverstua er nå pusset opp til et topp moderne møtelokale. Alle møter blir på Kløverstua, med mindre annet blir annonsert. Inngang mot nord. Bla vidare så finn du programmet for vinteren og våren 2016


Flyttar inn om eit par dagar

Jon Olav Ørsal Måndag 7. desember 2015

I Pestufjøset har det skjedd mykje sia sist vi var innom. Framleis er det ein del som ikkje er ferdig, men båsrekkjene er på plass, og dei 2 robotane er på plass og rørleggarar, elektrikarar og maskinmontørar jobba på spreng for å få kopla til og satt i drift utstyret som skal til. Onsdag kjem dei første kyrne og flyttar inn…..


Saufolket har tru på framtida…

Jon Olav Ørsal Onsdag 21. oktober 2015

Ein kan no sjå den positive effekten av hi-uttak og felling av skadedyr under lisensjakt av jerv dei siste åra. Endeleg er det optimisme å spore i sauehaldet, slik at det går an å satse på sau igjen, seier saueeigarane. Det er nemleg fleire som satsar på sau no igjen – det er bygd fleire sauefjøs dei siste åra, og fleire kjem etter kvart, og det er artig. – Berre for 3-4 år sia var satsing på sau heilt uaktuelt, men no er det fleire som startar på att igjen, seier Oddvar Mikkelsen. Det er dramatisk nedgang i tap av sau på beite i Trollheimen – frå 19,5% i 2011 til 6,8% i 2014. Den positive trenden ser ut til å halde fram i år, men tala er ikkje klare før rundt 1. november.


Bygger ut fjøset for mjølkproduksjon

Jon Olav Ørsal Laurdag 10. oktober 2015

I haust har det vore stor byggeaktivitet i Pestua. Oksefjøset som vart bygd i 2007, og teke i bruk i byrjinga av 2008, blir no bygd om og utvida med ei avdeling for mjølkeproduksjon. Det «gamle fjøset får i samband med omlegginga tilbygg i begge endar – tilsaman rundt 940 m2, så heile fjøsbygget blir på knappe 2500 m2 når det står ferdig rundt juletider. Denne veka vart veggelementa frå Elementfabrikken ved MøreRoyal levert, og da vart faktisk Svinviktunellen for liten…


Huitfeldt studerte jordbruket i Todalen

Jon Olav Ørsal Tysdag 11. august 2015

Valkampen er forlengst i gang, og tysdag var det besøk frå «Youngstorget» i Todalen. Da var nemleg Anniken Huitfeldt på besøk i Viastua, saman med ordførar Lilly Gunn Nyheim samt politikarar og bondelagsleiarar både frå eigen kommune og frå nabokommunane på begge sider av fjorden. Tema for dagen var landbrukspolitikken. Ola Kvendset som nyleg har teke over heimgarden Viastua, var saman med kårfolket Gudmund og Wenche Kvendset vertskap for følget, og det vart servert graut og bakels til kaffen på terrassen i gardstunet.


Slåttahelg – siloballer i tusental

Jon Olav Ørsal Måndag 22. juni 2015

Fredag kom siloslåtten i gang for alvor, og denne helga har nok stått i siloslåttens tegn for dei fleste bøndene. Gjennom heile helga har slåmaskiner, forhaustarar og siloballpresser gått for fullt. Vi har aldri sett så mange soloballar på ein gong i bygda som det var på søndag – når det meste var ferdig. Jon Bruset knipsa eit bilde frå Starhaugen søndag føremiddag, og den illustrerer godt denne slåttahelga.


Siloslåtten er i gang

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. juni 2015

Det er nok mange som harc venta på betre vêr og litt sommarvarme dei siste vekene. Med einsifra gradtal og regnbyger har både blomster og gras på det næraste stått stille. Litt forsinka er no siloslåtten så smått komen i gang, og tysdag kunne vi knipse eit par bilder av traktor og slåmaskin på ekrene […]


Vårslepp og kåte sprell…

Jon Olav Ørsal Laurdag 16. mai 2015

Det var mange kåte sprell da Ola Kvendset opna fjøsdøra laurdag, og ga dei 46 mjølkekyrne og kvigene hadde fri tilgang til å ta seg ut i luftegarden utafor fjøset. Sjølv om dei gjennom vinteren har hatt ein stor grad av fridom i lausdriftfjøset var det nok godt for dei å kome seg ut friluft – og til grønt gras.


Sølvtine for godt mjølkestell…

Jon Olav Ørsal Fredag 24. april 2015

På årsmøtet til Tine SA i Lillestrøm vart det delt ut sølvtine for samanhengande levering av elitemjølk i 15 år til Olaug Kvendset og Asgeir Longva frå Todalen. Det er ei utmerking som heng høgt, og i Surnadal kommune var det berre 2 bruk som fikk denne utmerkinga. Dei andre som fikk denne utmerkinga var Anne Kari Indergård og Magne Sollid som bor i Bæverfjord.


Vi har alt fått mange lam – travelt åt Nils Erik!

Jon Olav Ørsal Torsdag 9. april 2015

I Oppistua på Hjellnes er det ein stor flokk med utangarsau som no er klare for lamming – 4-5 sauer har alt lamma, og til no er det kome 7-8 nye og svarte lam.  Nils Erik som går siste året i barnehagen i Todalen, har mesta ikkje tid til å være i barnehagen no. Og […]


HMS – ein viktig del av landbruket

Jon Olav Ørsal Laurdag 21. mars 2015

HMS – eller Helse, Miljø og Sikkeheit – er ein viktig del av jordbruket. Det er ikkje ukjent for oss at det skjer mange uhell og ulykker i det daglege arbeidet i landbruket. Det kan være fallulukker, ved bruk av maskiner og utstyr eller ved handtering av dyr. For alle som driv i jordbruket og […]


Skal spre Todalsgener over heile landet….

Jon Olav Ørsal Fredag 20. mars 2015

Fredag kom det «limousin» frå Geno på Hamar for å hente ein oksekalv som er kandidat til å føre sine gode genar vidare over heile landet. Eins ærend kom bilen til Todalen for å hente oksekalven, som er utplukka som ein av 240 av dei beste oksekalvane som skal føre «slekta» vidare. Men «nr 1446» skal gjennom fleire testar, før han får sleppe til i avlsarbeidet når han blir kjønnsmoden etter kvart. Berre halvparten av dei 240 vil bli bruka i avl og berre nokre få av dei vil hamne som eliteoksar, så nålauget er trongt….


Side 6 av 11« Første...45678...Siste »