Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Kurs, kunnskap og kompetanseheving (Privat: Godt mot, Todalen)

Fotokurs

17 deltakarar og kurset gjekk over 5 kveldar. Marion Otterlei og Randi Gjøra hadde det faglege ansvaret. Her møttest gammel og ung, nyleg innfløtta todalingar og gamle ringrever. Bygdemobilisering!

Ungskogpleie

Annagruppa planlegg å rydde stier, vegkantar og liknande. Dei trong fleire med kompetanse på ryddesag. Godt mot, Todalen skipa kurs med Ingebrigt Landsem som instruktør, og kommunen vart med å støtta oss økonomisk.

Mediakurs

Onsdag 21. oktober, 2009 var det mediekurs på Todalen Brygge, der deltakarar både frå næringsliv og organisasjonar deltok.
Det var “Godt mot, Todalen” som var arrangør sammen med Profero (Surnadal Utvikling). Det var til saman 12 deltakarar, inklusive redaksjonsstaben i Todalen.no. Oddbjørg Åsen Bjørdal var ansvarleg for det faglege.
Les om mediakurs på Todalen.no

Kokkekurs

“Kokkekurs for karra” hadde siste kurskveld måndag 7. desember. Kurset gjekk over 3 kveldar på Hammestuene med Tor Rune Halset som kursleiar.
Les om kulinarisk solfest med kokkekurs-deltakarane på Todalen.no

Kompostkompaniet

Det vart i vår danna eit «Kompostkompani» som har til formål å lage ein kompost som kan nyttast for alle interesserte. Det er mange i bygda som har stor kunnskap om både hagebruk og kompostering. Grunnlaget for ein kompost er lagt og det har vore fleire arbeidskveldar for å tilretteleggja og arbeid med komposten.

Først publisert: 24. mai 2010, 17:55 - Sist oppdatert: 3. juni 2010, 13:01