Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Bustader (Godt mot, Todalen)

Bustadgruppa har hatt fleire møter med kommunen med agenda om omsorgsbustader, gjennomgangsbustader og nye tomter, og vi har fått dette inn på kommunen sitt budsjett. I samarbeid med kommunen har vi gjennomført ei spørreundersøking for å finne behovet for omsorgsbustader i Todalen. Ein privat reguleringsplan med fire tomter er lagt ut og det er planer om utviding av eit kommunalt felt.
Bygda har ei stor utfordring i å skaffe folk i alle livsfaser ein stad å bu. Eit anna viktig moment er at Trollheimstunnelen kan bli ein realitet om berre få år. Om alt går etter plana starter arbeidet opp i år 2014. Då må Todalen vera klar til å ta imot dei som ynskjer å flytta til bygda.

Først publisert: 24. mai 2010, 17:54 - Sist oppdatert: 3. juni 2010, 13:01