Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Synleggjering og identitet (Privat: Godt mot, Todalen)

Todalen.no

Nettsida todalen.no er blitt ein svert viktig del av satsinga som er gjort i samband med prosjektet Godt mot, Todalen.

Det vart forhandla fram ei løysing slik at vi kunne ta i bruk Todalen.no som adresse for nettsida, samt at det vart hyra habile folk som hadde rett kompetanse for å bygge opp ei nettside som kunne fungere slik vi ønska. 3 redaktørar sørgjer for å tilføre nyheiter og daglege oppdateringar av sida. Lag og organisasjonar har fått ei side kvar, der dei har høve til å legge inn presentasjon/info om laget og eventuell link til eiga nettside. Dette skal dei etter kvart betale litt for.

Teknisk er sida bygd opp med plass til å vise dei 12 siste nyheitssakene, samt aktivitetskalender som er bygd månad for månad og frå februar har vi og vêrmelding.
”Dagens bilete” vert skifta kvar dag og er eit agn for å få folk til å besøke nettsida dagleg. Dette er hovudsak bilete som lesarane sender inn og som er med i konkurransen om ”månadens bilete” som vi har starta frå mars.

Arbeidet vart starta som rein dugnad for å sjå om dette var liv laga. No arbeider vi med å etablere meir faste rutinar og redaktørane vil nok etter kvart få litt godtgjersle. Dette må finansierast gjennom salg av annonsar/linkar.

Besøkstala har auka jamt og trutt, og var i februar kome over 9.000. Talet for unike besøkande i februar var nær 2.500, og det er redaksjonen godt nøgd med.
Det er kome mange positive tilbakemeldingar på nettsida, og vi synes den fungerer godt som informasjonsorgan i bygda og ikkje minst for ”Godt mot, Todalen” som har eit stort informasjonsbehov.

Vi har inntrykk av at fleire etter kvart nyttar seg av å legge ut info på aktivitetskalenderen og at dei kan følgje med på det som skjer i bygda på denne.
Bygdefolket er etter kvart blitt flinke til å informere og gi tips om nyheiter og ting som er aktuelt. Synleggjeringsgruppa har også vore til stor hjelp for redaksjonen med å systematisere informasjon som er lagt ut på nettsida.

Todalen.com

Arbeid med eit AS i samband lage eit selskap som skal hjelpe turistnæringa i bygda.

Først publisert: 24. mai 2010, 17:55 - Sist oppdatert: 3. juni 2010, 13:01