Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sokneråd

Slik er Todalen sokneråd samansett etter valet i 2015:

Leiar: Britt Mossing
Nestleiar: Ingrunn Torvik
Medlem: Kristen Bruset
Medlem: Anders Gjeldnes
Varamedlem:  Sidsel Kalseth Heimlund

Først publisert: 19. november 2009, 16:16 - Sist oppdatert: 19. november 2015, 19:13

Nyheter knytta til Todalen Sokneråd

Side 2 av 1712345...Siste »

Pinsegudsteneste i Stangvik.

Torbjørn Brøske Fredag 2. juni 2017

Også i år vert det felles, stor pinsegudsteneste i Stangvik. Sokna i Stangvik, Surnadal, Rindal og Halsa er saman i denne gudstenesta, og representantar frå alle sokna vert til stades og mange aktive deltakarar vert å sjå og høyra i gudstenesta. – Nytt av året er at gudstenesta i endå sterkare grad får eit økumenisk preg da representantar frå den katolske kyrkja og den koptisk ortodokse kyrkja, som har regelmessige samlingar i Surnadal, også deltek aktivt.


Konfirmasjon og dåp under dagens gudsteneste

Jon Olav Ørsal Søndag 30. april 2017

Søndag var det konfirmasjonsgudsteneste i Todalen kyrkje, der Torbjørn Brøske var liturg og stod for dei kyrkjelege handlingane. Det er i år ein kyrkjeleg konfirmant i Todalen, så Kristian Hauglann Talgø fekk all oppmerksomhet åleine, men det klarte han godt. Men dagens gudsteneste hadde også ei dåpshandling på programmet, da Emil Johansen Mossing var båren til dåpen.


Godt oppmøte gav effektiv dugnad

Elinor Bolme Onsdag 26. april 2017

I kveld var det dugnad på kyrkjegarden. Langt over 30 mann stilte på rydding og fliing til vårs, og helgas konfirmasjon. Og med tanke på at snøen låg på plenene i dag tidleg gjekk likevel alt som planlagt.


I kveld: Dugnad på kyrkjegarden

Jon Olav Ørsal Søndag 23. april 2017

Det er tradisjon å rydde vekk og ordne etter vinteren på kyrkjegarden før konfirmasjonshelga. Onsdag 26. april kl 18 møtes vi på kyrkjegarden og tek med oss river, spader, trillebårer og anna egna utstyr, melder soknerådet i ein e-post til Todalen.no


Temagudsteneste i Stangvik

Bernt Bøe Lørdag 22. april 2017

Konfirmantane frå Stangvik, Todalen og Åsskard har sentrale roller i søndagens kveldsgudsteneste i Stangvik-kyrkja. Gjennomgåande tema er Jesu liv og gjerning – framstilt med drama, rørsle, lesing, solosong og allsong. – Dette er ei gudsteneste for alle – slett ikkje berre for konfirmantar, understrekar prest Torbjørn Brøske, som har utarbeidd ni scener frå Jesu liv som utgjer midtdelen i den elles vanlege liturgien


80 på friluftsgudsteneste som vart Lives dag…

Jon Olav Ørsal Mandag 17. april 2017

Festdag for Live Svinvik som vart båren til dåpen under friluftsgudstenesta på Haugligardane 2. påskedag. Litt nysnø som kom natta før var forsvunne som dugg for sol, og folket kosa seg i finvêret.


Hundre prosent oppmøte!

Dordi Jorunn Halle Mandag 3. april 2017

Søndag 2. april var det utdeling av «Mi kyrkjebok» til 6-åringane i Todalen sokn. Alle dei fem seksåringane var møtte fram for å ta imot boka si – altså 100 %, det tykte Torbjørn prest var riktig kjekt.


Vatn både gjev og tek liv

Elinor Bolme Lørdag 1. april 2017

Akkurat no er det ei kritisk tørke i fleire afrikanske land. Over 660 millionar menneske må drikke ureint vatn. Den 4. april kl 17 skal Todalen kyrkjelyd gjere sitt bidrag når Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp feirar 50 år.


Gudsteneste med 6-årsbok og kyrkjeskyss

Elinor Bolme Onsdag 29. mars 2017

Førstklommande søndag er det igjen gudsteneste i Todalen kyrkje. Da er det utdeling av 6-års bok og soknerådet oppfordrar derfor fadrar og besteforeldre til å ta fylgje med barn og foreldra til
kyrkja.


Mange takk til Bernt og Bernt!

Dordi Jorunn Halle Mandag 13. mars 2017

Både sokneprest Bernt Venås og organist Bernt Bøe avslutta i løpet av hausten 2016 tenesta si i Stangvik prestegjeld. Søndag kveld var det tid for å gi dei stor og velfortent takk etter lang, trufast og god teneste.


Gudstjenester 1. halvår

Elinor Bolme Fredag 20. januar 2017

Også soknerådet i Todalen ha sendt over sine aktivitear som de no finn i aktivitetskalenderen.


Nyttårsgudsteneste – Bernt Venås takkar av som sokneprest

Jon Olav Ørsal Søndag 1. januar 2017

Nyttårsgudstenesta på nyttårsaftan markerte på mange måtar eit skille. For det første blir kyrkja fristillt frå staten frå årsskiftet, og det gjer at det blir ei likestilling mellom alle tru- og livssynssamfunn i den norske stat. I samband med denne prosessen sluttar vår sokneprest gjennom dei siste 28 åra, Bernt Venås (59) , og fråtrer si stilling som sokneprest i Stangvik prestegjeld.


Side 2 av 1712345...Siste »