Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Stangvik Historielag

Styret i Stangvik Historielag 2019

Leiar:              Einar Grønnes
Nestleiar:        Marit Haugen
Kasserar:        Rolv Lysø
Sekretær:        Lars Gudmund Røen
Styremedlem: Rolf Smisetfoss
Vara:                Anne-Ma Nyheim og Torbjørn Polden

Skriftstyre:

Marit Haugen

Torbjørn Polden

Grete Aarnes

Lars Steinar Ansnes

Først publisert: 1. mai 2013, 23:47 - Sist oppdatert: 26. februar 2020, 23:41

Nyheter knytta til Stangvik Historielag

Kulturvandring til Åsbøhagen

Kulturvandring til Åsbøhagen

Jon Olav Ørsal Torsdag 2. mai 2013

Måndag 13. mai inviterer Stangvik historielag til kulturvandring til Åsbøhagen og besøk i smia hos Ola Polden. Han er litt av ein tusenkunstner, og det blir nok eit interessant og artig besøk, for han har både mykje å vise fram og mykje å fortelje. Dette er den første av 4 kulturvandringar som Stangvik historielag skal ha i løpet av sommaren 2013. Historielaget ønskjer alle velkomne til å delta på lagets kulturvandringer.

Les heile saka

Stangvik historielag – årsmøte

Stangvik historielag – årsmøte

Jon Olav Ørsal Fredag 15. februar 2013

Stangvik historielag  kallar inn til årsmøte tysdag 19. februar kl. 1900. Det skjer på Jokerbutikken, Kvanne, og forutan vanlege årsmøtesaker vil dei forsette etter årsmøtet med temakveld. På programmet står da orientering om kulturminneregistrering og nye vegnamn frå todalskrysset til Stangvik, melder styret. Her kan du laste ned plakaten.


Markering av kulturminnedagen søndag 9. september

Markering av kulturminnedagen søndag 9. september

Jon Olav Ørsal Tysdag 4. september 2012

Som dei to siste åra blir det også dette året eit arrangement på Åsen Bygdemuseum med Todalen historielag og Stangvik historielag. I år blir museumsdagen ei markering av kulturminnedagen. Den norske kulturminnedagen vert markert kvart år i september, med arrangement over heile landet. Formålet med kulturminnedagen er å bidra til å skape forståing og interesse for kulturminner og kulturmiljø. Årets tema er «Møtestader», noko som passar godt for å markere dagen akkurat på Åsen med si lange historie som møtestad – som soldatgjestgiveri, skysskifte, gamalheim og no som museum.

Les heile saka

Kulturvandring til Kvennbøtæla

Kulturvandring til Kvennbøtæla

Jon Bruset Måndag 13. august 2012

Søndag arrangerte Stangvik Historielag kulturvandring til Kvennbøtæla. Guider var Lars Steinar Ansnes og Torbjørn Polden, med god hjelp av Gustav Kvendbø og Gudrun Bele. Omkring 20 personar møtte opp i Kvenndalen på kanskje den finaste verdagen hittil i sommar. Turen gjekk så til Kvennbøsetra og vidare innover Tæla til heimre gjetarhytta og ned til Garden i Kvenndalen.

Les heile saka

Historisk vandring til Nordviksetra

Historisk vandring til Nordviksetra

Sverre Kjølstad Sundag 10. juni 2012

Søndag 10. juni arrangerte Stangvik Historielag tur til Svinviksetrene og Nordviksetra. I overkant av 20 personer møtte ved forsamlingshuset kl. 1000, og derfra gjekk turen med bil fram til parkeringsplassen ved Nordviksetra. Her orienterte Oddvar Mikkelsen om damanlegget og kraftstasjonen på Nordvik som ble satt i drift i 2006. Siste år ble det produsert kraft til en verdi av kr. 5 mill. Det må vel sies å være et brukbart resultat på de 4 gårdene som har stått for utbyggingen, selv om dette er langt fra netto.

Les heile saka

Kulturvandring søndag 10. juni

Kulturvandring søndag 10. juni

Jon Olav Ørsal Torsdag 7. juni 2012

Stangvik historielag melder om kulturvandirng til Nordviksetra og Svinviksetra søndag 10. juni. Start frå Nordvik forsamlingshus kl. 1000. Vi kjører bil etter bomvegen til parkeringsplassen ved Sørbrua. Vidare vandrar vi i roleg tempo langs vegen til inntaksdammen for Nordvik Kraft, og etter myrane innover til Svinvikseterstølen. Svein Olav Svinvik er med som kjentmann og kan fortelje om både nysetra og gammerlsetra i Svinvika.

Les heile saka

Historisk vandring på Kvanne

Historisk vandring på Kvanne

Jon Olav Ørsal Torsdag 10. mai 2012

Stangvik historielag vil gjenta suksessen med kulturvandirng på Kvanne. Etter utallige oppfordringar om reprise på vandringa, blir det ei ny vandring laurdag 12. mai kl. 1200. Alle som vil delta kan møte ved Jokerbutikken. Magne Hansen er guide, og etter vandringa blir det ei enkel servering.


Mykje Stangvikhistorie mellom permane

Mykje Stangvikhistorie mellom permane

Jon Olav Ørsal Onsdag 30. november 2011

Det er ikkje berre todalen Historielag som lagar historiske trykksaker. Stangvik historielag er forlengst på banen med nytt årsskrift for 2011. Heftet har 82 sider, med tilsaman 24 artilar og innslag, – alle med tema frå gamle Stang sokn. Det er stor spredning i stoffet, og litt for ein kvar smak. Det er eit par artiklar som omtalar næringslivet i Stangvik kommune, og vidare er det ein omtale av «den Trondhjemske postvei», om skulen på Nordvik, gamle sommarfjøs, konfirmantane i 1961, om gravemaskinene til Grytskog-karane, fløyting i Søyåa og mykje meir.

Les heile saka

Temadag med premiere på aldersheimen

Temadag med premiere på aldersheimen

Jon Olav Ørsal Onsdag 16. november 2011

Føre helga fekk vi besøk av Martinus Ranheim her på aldersheimen. Han hadde med seg ferske eksemplar av Stangvik Historielag sitt årsskrift for 2011 som vi fekk. Takk for gåva! Martinus las om Stangvik rundt 1890 ut ifrå eit bilete og eit måleri. Teksta er skrive av Terje Ramsøy-Halle og vi fekk mykje historie rundt gardar, heimar og hus! Mange av oss var kjente med noko av stoffet, men fekk høre mykje nytt! Vi var lydhøre på Blåstua denne føremiddagen.

Les heile saka

Kulturhistorisk vandring på Kvanne

Kulturhistorisk vandring på Kvanne

Jon Olav Ørsal Sundag 7. august 2011

Kvanne var kommunesenteret da Stangvik vart lagt ned som kommune og delt mellom Surnadal, Sunndal og Tingvoll på midten av 1960- talet. Torsdagskvelden 11.8. kl 1900 inviterer Stangvik Historielag til en tur «gatelangs» og attover i tid til kommunesenteret, handelsstaden, samferdselsknutepunket og til de aktiviter dette førte med seg. Møt opp på Joker-butikken kl 19.00. […]


Kvenndalsboka i sal

Kvenndalsboka i sal

Ole Petter Talgø Onsdag 1. desember 2010

Frå Lars Steinar Ansnes har vi fått melding om at boka «»Kvenndalen med Kvennbøtæla og Engjamarka» no er i sal. Forfattarar er Erling Myrbostad, Torbjørn Polden og Lars Steinar Ansnes. Stangvik Historielag står som utgjevar. Stangvik Historielag arrangerar bokkveld på Stangvik skule tysdag 7. desember.

Les heile saka

Stangvik historielag med årsskrift

Stangvik historielag med årsskrift

Jon Olav Ørsal Laurdag 27. november 2010

Denne veka kom det nye årsskriftet til Stangvik historielag i salg. Leiar Einar Grønnes rosa bidragsytarane og redaksjonsnemda for arbeidet med årsskriftet. 100 sider med 23 artiklar, der tekst og bilder famnar vidt i tid, emne og geografi. Mellom anna er det ein artikkel om da Todalsfjorden/Stangvikfjorden var islagt heilt ut til Aksneset i 1940-åra.

Les heile saka