Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Stinn brakke på Jennys 100-årsdag i ungdomshuset

Jon Olav Ørsal Laurdag 16. oktober 2021

Jenny Kvendset hadde bestemt seg for at når ho vart 100 år, så skulle ho invitere alle sambygdingar på bursdagsfeiring i Todalen ungdomshus. Ho hadde også bestemt seg for at det skulle bli nok mat. Som gammal pensjonatvertinne var ho vant til å arrangere store selskap, så ho ville ha eit ord med i laget både når det gjeldt meny – og kor mykje mat som trongs.
Fredag fylte Jenny 100 år, og var bortreist på dagen for å samle krefter til bursdagslaget som skulle stå i ungdomshuset på laurdag.  Laurdag troppa det opp rundt 120 gjestar i ungdomshuset, så huset vart nærast fylt til siste pådekte plass – akkurat slik Jenny ville ha det..

Les heile saka

Mange på open dag ved krigsminnesamlinga på Åsen

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 16. oktober 2021

I dag mellom 12:00 – 16:00 inviterte Indre Nordmøre Forsvarsforening til open dag krigsminnesamlinga på Åsen. Det kom godt med folk for å sjå på utstillinga.  Krigsminnesamlinga på Åsen inneheld forskjellege våpen, militærutstyr og uniformer frå andre verdenskrig (1940 – 45), med tilknyting til krigshistoria frå Surnadal kommune.

Les heile saka

Etterbruk – kva gjer vi med skulen?

Jon Olav Ørsal Laurdag 16. oktober 2021

Ja, det spørsmålet stiller ordførar Margrete Svinvik og kommunedirektør Knut Haugen til bygdefolket i Todalen. Politikarane har gjeve dei to i oppdrag å ha ein dialog med bygdesamfunnet for å prøve å finne ei løysing på eventuell etterbruk av skulebygninga etter at skulen vart nedlagt i år. 

Les heile saka

Ein milepel for utbygginga av impregnerinsanlegget

Jon Olav Ørsal Fredag 15. oktober 2021

Vi har tidlegare fortalt om utbygginga av impregneringsanlegget til Talgø MøreTre som foregår på anlegget på Syltøran.  Denne veka vart ein skikkeleg milepel passert da «Samskip Kvitbjørn» stakk innom Surnadal Hamn med mykje av utstyret som skal monterast i det nye Cu-anlegget som er under montering. Talgø Møretre investerer rundt 50 mill. i nytt anlegg for grønimpregnering, og rundt 50 mill i infrastruktur- og utvidelse på Royal-3. 

Les heile saka


Stavgang til Vang 14.10.21

Sverre Kjølstad Torsdag 14. oktober 2021

Værutsiktene var ikke de beste i dag, hvor Yr sendte ut varsel om kraftig vind og mye nedbør. I morgentimene så det ganske lyst ut med streif av sol, men da vi startet turen til Vang kom det lett regn. Imidlertid var det stort sett opphold da 22 deltakere la ut på tur. Det var valgfritt om en ville gå til Øygardshalsen eller mot Stangvik. Gruppen delte seg, og de fleste tok leia mot Øygardshalsen. Kaffepausen tok vi innendørs i I.L. Søya sitt klubbhus. Fredrik Sogge, og Brynhild og Mali hadde bakt velsmakende kaker som satte sitt preg på kaffepausen. Sissel Ulven Mogstad delte ut blomster til stavgang-komiteen, noe de satte stor pris på. Hvis en ser på snitt-tallet av deltakere på stavgang i år, ligger det på 24, noe vi er godt fornøyd med.

Les heile saka

Laksefisket i Toåa: – Evaluerte prøveordninga for å forberede neste sesong

Tekst og foto: Stig Husby Torsdag 14. oktober 2021

Rettighetshavere i Toåa har i årets sesong testet ut en nyskapende samarbeidsmodell om laksefiske, i samarbeid med Todalshytta, Elveguiden og Norske Lakseelver. Målet var å øke verdiskapinga fra elva, og samtidig ivareta forvaltninga av Toåa, som har status som krevende. Dette skyldes i stor grad genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, og elva fremstår derfor i en skjør forfatning i dag.

Les heile saka

«Perler i åkeren» i Galleri Finstuå

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 13. oktober 2021

Laurdag 23. oktober klokka 13:00 opnar Surnadal Kunstforening minneutstillinga «Perler i åkeren» i Galleri Finstuå på Surnadal kulturhus. Utstillinga vil vere open fram til 7. november, og er ei minneutstilling med arbeid etter Randi Skrøvset Hatle (1941 – 2020). 

Les heile saka

Merkurprogrammet – på lag med landsbygda

Jon Olav Ørsal Onsdag 13. oktober 2021

Onsdag var det besøk frå Merkur på Matkroken. Det var Stig Olson, som er konsulent i Merkur, som var på sin årlege runde for oppfølging av butikkar som er med på Merkur sitt utviklingsprogram for utkantbutikkar.  Det er eit statleg utviklings- og kompetanseprogram som skal være ei hjelpande hand for daglegvarebutikkar på landsbygda.  På landsbasis er det meir enn 600 butikkar som er med på Merkurprogrammet, og i Midt-Norge er det rundt 70 som er med. 

Les heile saka

Trekning i Todalen sanitetsforening sin Vipps-basar

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 13. oktober 2021

I går kveld var det trekning i Todalen sanitetsforening sin Vipps-basar i Todalen sanitetshus. Det vart selt 333 lodd, noko som betyr at det kom inn 33.300 kroner på saniteten sin Vipps-basar i år. Dette er eit bra resultat og er pengar som kjem godt med i Todalen sanitetsforening sitt arbeid. 

Les heile saka

Støtteordningar til lag

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 12. oktober 2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet administrerer to ordningar som kan gje store tilskot til laga det gjeld og som er omfatta av ordningane. Den eine ordninga er koronarelatert, og heiter «Tilskot til arrangement og aktivitetar». Dette er ei ordning som skal kompensere for bortfall av inntekter i samband med covid- 19 og gjeld denne gongen for perioden 1.1. – 31.10.21. Den andre ordninga er «Momskompensasjon på idrettsanlegg». Dette er ei ordning som rettar seg mot bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. 

Les heile saka

Jenny blir 100 år – storstila feiring komande laurdag.

Jon Olav Ørsal Måndag 11. oktober 2021

Fredag fyller Jenny Kvendset 100 år – ho er bortreist på dagen, men legg opp til storstila feiring komande laurdag og da er alle som har lyst til å bli med på feiringa velkomne til Todalen ungdomshus. Jenny har planlagt feiringa i lang tid no, og det er hennar høgste ønske at «alle», både slekt og venner, skal få kome til ungdomshuset denne dagen for å ta del i feiringa. Eit anna ønske ho har, er at det skal bli nok mat, og det har vi teke høgde for, smiler barnebarnet Jenny som er med i komiteen.

Les heile saka