Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Årets klassequiz med lokale deltakarar

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 4. november 2020

Årets klassequiz er godt i gang, og neste veke er det laget frå Surnadal ungdomsskule som skal i aksjon, Korleis det går med dei kan du høyre på NRK1 Møre og Romsdal onsdag 11.november klokka 14:30. Surnadal ungdomskule sitt lag består i år av: Jannicke Valstad Stenberg, Kvanne, Arne Berg, Vindøla og Martin Kvande Talgø, Todalen. Klassequizen er ein spørjekonkurranse for 10.årstrinn, der alle ungdomskulane over heile landet deltek med kvart sitt lag. I år er det i alt 623 skular som er påmeldt Klassequizen. 

Les heile saka

Stem på månadens bilete

Mari B. Redalen Onsdag 4. november 2020

Her kjem oktober sine kandidater for månadens bilete. Siden vi no er inne i ei litt dårleg fototid er vi glad om dykk ser i kamerarullen på telefonen eller anna rikhaldig fotoarkiv for å hjelpa oss å ha eit dagens bilete kvar einaste dag.

Les heile saka

Start 4H – med digital haustfest

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 3. november 2020

Laurdag 7.november skulle det ha vore haustfest i Start 4H. På grunn av Koronasituasjonen og at det etter alt å dømme kjem nye smitteverntiltak denne veka, har styret i klubben vedteke å avlyse haustfesta i år. I staden vil kvart medlem få presentert oppgåva si digitalt på Todalen.no. 

Les heile saka

Oppsummering av fotballsesongen 2020

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 3. november 2020

Måndag kveld var det tid for ei oppsummering av fotballsesongen 2020 for laga til Søya/Todalen. Fotballgruppa i I.L. Søya hadde invitert trenarar og lagleiarar til klubbhuset på Søyabanen til eit oppsummeringsmøte for å hauste erfaringar frå årets sesong, og samtidig sjå framover til neste sesong. Sesongen 2020 vart sterkt prega av Koronasittuasjonen, og det er grunn til å tru at denne situasjonen òg vil påverke komande sesong. 

Les heile saka

Hans Rotmo og Henning Sommerro – «Vårres Jul» 40 år

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 2. november 2020

I 2020 er det 40 år sidan Hans Rotmo gav ut plata «Vårres Jul». Rotmo har altså i 40 år gleda det norske folk med sine folkelege juletekster gjennom sitt underfundige univers av rollefigurar. 40-årsjubileet for utgjevinga av «Vårres Jul» blir markert med konsert med Rotmo og Sommerro på Surnadal kulturhus torsdag 19.november klokka 19:00.    

Les heile saka

Stikk UT!-sesongen 2020 er slutt – over 2000 registrerte turar i Svinvikrunden!

Dordi Jorunn Halle Sundag 1. november 2020

Laurdag 31. oktober var siste dagen i Stikk UT!-sommarsesongen, da var det registrert 2015 besøk i Svinvikrunden; 770 fleire turar enn i 2019. I rundturen om Tjønnmyrane er det registrert 1013 besøk; nesten 400 fleire besøk enn i fjor. I Møre og Romsdal er det registrert om lag 850 000 trimturar med over 32 000 deltakarar! Det gjer at årets Stikk UT!-sesong går inn i historia som tidenes rekordår!

Les heile saka

10 år med Erik & Kalle til Surnadal laurdag

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 1. november 2020

Det har gått 10 år sidan Erik Mogeno kom på 2.plass i Norske Talenter og bestemte seg for å leve av underhaldning. Laurdag 7.november klokka 15:00 kjem han til Surnadal kulturhus med jubileumsframsyninga10 år med Erik & Kalle. Her får vi oppleve Erik sine mest populære buktalarkarakterar som: rotta Geir, strutsen Erna, grinebitaren Kjell og ikkje minst den spydige kaninen Kalle.

Les heile saka

Når lauvet det gulnar, og hjorten han kjem…

Jon Olav Ørsal Sundag 1. november 2020

Slik startar jaktvisa som Jon Lunde skrev som «kjenningsmelodi» for Hjortfesta som hadde si storheitstid på 80-talet.  I dag trefte vi eit stort oppbud med jegrar som hadde lunchpause med langbord utafor fjøset i Øya.  Eit lite 20-tal med godt synlege jegrar i grønt og orange var ferdige med det første jaget som hadde gått i Ørsal-lia, og no var det godt med ein matbil og ein kaffedråpe før dei skulle fortsette.  Men aller først på plana stod jobben med slakting av kronhjorten som fall på Kubru-posten ved Haukåa. 

Les heile saka

Kløvertur i Nordvikliene

Dordi Jorunn Halle Sundag 1. november 2020

Todalen sanitetsforening inviterer til Kløvertur måndag 2. november. Start frå Matkroken/Hals kl. 11:00. Samkjøring utover til Nordvik, personar i same «kohort» kan kjøre i lag. Turen startar frå parkeringsplassen i skogsvegen ovanfor Rabbleet. Alle er velkomne til å bli med ut på tur!

Les heile saka

Bordholmen stadion: – fjerna stubbane i ein fei

Jon Olav Ørsal Laurdag 31. oktober 2020

Odd Eivind Varnes driv ei litt spesiell verksemd må ein si. Han er dagleg leiar og einaste tilsette i Varnes Drift som driv med fresing av stubbar – selskapet hans er lokalisert til Midsund, der han tek på seg forskjellig arbeid – slik som stubbfresing, snøbrøyting, felling og kapping av tre og mykje anna.  laurdag tok han turen til Todalen for å frese opp dei 13 stubbane som stod att etter at verneskogen utafor fotballbanen var kappa ned for nokre år sia. 

Les heile saka

Tankelaust hærverk på fotballbanen på Bordholmen

Jon Olav Ørsal Laurdag 31. oktober 2020

Enten i gårnatt eller ein av dei siste dagane er det gjort hærverk vår fotballbanen på Bordholmen, fortel Lars Stensby som er leiar for banekomiteen.  Nokon har kjørt med bil utpå banen og påført stor skade på grasdekket. Det må ha skjedd ein av dei siste dagane eller aller helst i gårnatt, trur Lars som er skikkeleg frustrer for det som har skjedd. 

Les heile saka

Songkveld med godt humør og gode historier

Jon Olav Ørsal Fredag 30. oktober 2020

Runa, Mari og Bjørn gjorde susen da Todalen sokneråd inviterte til songkveld i Todalen kyrkje fredag kveld.  Det var tidlegare organist Bjørn Vevang som sammen med forsangarane/solistane Runa Svare og Mari Kristine Brekken sørga for stemninga. Vi som var der kjem til å hugse denne songkvelden som ein triveleg og varm allsongkveld med mange gode historier og mykje latter. 

Les heile saka

Side 5 av 777« Første...34567...Siste »