Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sokneråd

Slik er Todalen sokneråd samansett etter valet i 2019:

Leiar Kristian Harstad Gjeldnes
Nestleiar Frode Grønnmyr
Medlem Monika Klungervik
Medlem John Moe
Varamedlem Anne Hjørdis Caspersen Telstad

Først publisert: 19. november 2009, 16:16 - Sist oppdatert: 11. januar 2020, 15:03

Nyheter knytta til Todalen Sokneråd

Med julekonserten kom julstemninga

Jon Olav Ørsal Sundag 8. desember 2019

Når Bernt Bøe og P17-koret inviterer til julekonsert da veit du at julestemninga er på gang, og at jula egentlig nærmar seg med stormskritt. Søndag kveld var julekonserten i Todalen kyrkje, og i tillegg til P17-koret var konserten forsterka med Nina Ryan Braaten som gjestesolist og med koret Pønsj frå Kristiansund – og sjølvsagt kasta veteranen Tor Strand frå Tingvoll glans over arrangementet med orgel og piano.


Allsidig og triveleg lysmesse

Elinor Bolme Sundag 8. desember 2019

Prest, konfirmanter og organist tok dei frammøtte igjennom ei hyggelig lysmesse i Todalen kyrkje i dag. Det var seniorprest Cathrine Grutle fra Tingvoll som leia messa, med god hjelp fra dyktige konfirmanter som sto for all tekstlesing og lystenning undervegs.


Lysmesse og bibelutdeling

Elinor Bolme Laurdag 7. desember 2019

I morgon kl 11 er det lysmesse i Todalen kyrkje med utdeling av biblar til alle 5. klassingane. I tillegg er det dåp.


Konsert med Jo Sverre

Elinor Bolme Tysdag 26. november 2019

Jo Sverre kommer for å holde konsert i Todalen kirke tirsdag 3. desember kl 19.30. Denne kvelden stiller Jo Sverre med sin faste gitarist Bendik Brevik, som sammen kommer til å lage en stemningsfull intimkonsert. 


Oldtidsfunn – problem for parkeringsplass ved kyrkja?

Jon Olav Ørsal Måndag 14. oktober 2019

Vi kjenner til at det er planlagt ny parkeringsplass ovafor kyrkja. Den er tenkt som eit supplement til dagens parkeringsplassar framfor kyrkja og mot Husbygeilen. I dag starta gravinga for å undersøke om det er skjulte oldtidsfunn i området for den nye parkeringsplassen.


Hausttakkefest med markering av dåp, konfirmantjubileum og 6-årsbok

Jon Olav Ørsal Sundag 13. oktober 2019

Det var stor aktivitet under dagens gudsteneste i Todalen kyrkje. Kyrkja var pynta til hausttakkefest med frukt og grønsaker for å markere at innhaustinga er ferdig. Elles var det både dåpshandling, markering av 50-årsjubileum for konfirmantane frå 1969 og ikkje minst utdeling av 6-årsbok.


Samla konfirmantane til 50-årsjubileum

Jon Olav Ørsal Laurdag 12. oktober 2019

Laurdag kveld inviterte soknerådet til konfirmantfest og jubileumsfest for 50-årskonfirmantane frå 1969 som var spesielt invitert. På menyen stod det svinegryte med potetstappe, og etterpå vart det servert kaffe og kaker.


Inviterer til konfirmantfest og -jubileum

Jon Olav Ørsal Tysdag 1. oktober 2019

Todalen sokneråd inviterer til jubileumsfest saman med årets 50-årsjubilantar, laurdag 12. oktober kl 18.00. Det er konfirmantane frå 1969 som er årets jubilantar, og dei var 6 i talet som vart konfirmert av Karl Jakobsen som var sokneprest i Stangvik den gongen.


Nytt sokneråd vart valgt

Elinor Bolme Måndag 9. september 2019

Det var også valg på nytt Sokneråd i går, og der blir det ei total utskiftning frå dagens styre, da ingen av dei gamle tok gjenvalg. Todalen sokneråd er samansett av 4 medlemmer og 5 varamedlemmer.   I Todalen var det 94 personar som stemte på soknerådsvalet, medan antall stemmeberettiga var på 223.


Valglokala er åpna i Todalen

Elinor Bolme Måndag 9. september 2019

Valglokala på Todalen skule er no klokka 12 åpna for å tå i mot veljarane. Her er det i dag to ulike valglokaler men fire ulike valg innbyggjarane er oppfordra til å innom; kyrkjevalet og fylkes- og kommunevalget.


Presenterte nye konfirmantar og dåpsbarn

Jon Olav Ørsal Sundag 8. september 2019

Søndag var det gudsteneste i Todalen kyrkje, der neste års konfirmantar vart presentert. Dei er tre i talet og skal gjennom hausten og vinteren få konfirmasjonsførebuing, og skal ta del i gudstenestene saman med soknepresten. Under gudstenesta var det også dåpshandling, der lille Louise Røv vart båret til dåpen.


Oversikt over gudstjenester

Elinor Bolme Torsdag 5. september 2019

Todalen Sokneråd har sendt oss oversikta over gudstjenestene for siste halvdel av kyrkjeåret. Alle datoene ligg også inne i Aktivitetskalenderen vår.