Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sokneråd

Slik er Todalen sokneråd samansett etter valet i 2015:

Leiar: Britt Mossing
Nestleiar: Ingrunn Torvik
Medlem: Kristen Bruset
Medlem: Anders Gjeldnes
Varamedlem:  Sidsel Kalseth Heimlund

Først publisert: 19. november 2009, 16:16 - Sist oppdatert: 19. november 2015, 19:13

Nyheter knytta til Todalen Sokneråd

Side 3 av 2012345...Siste »

Gudsord med gjenklang og fin påskestemning på Haugligardane

Jon Olav Ørsal Måndag 2. april 2018

Med alter som var pynta med snøklokker og påskeliljer var reint så god stemning da Todalen sokneråd samla rundt 50 deltakarar til friluftsgudstenesta på Haugligardane 2. påskedag. Friluftsgudstenesta har vore eit fast arrangement heilt sia 2002 – med unntak av eit år da soknerådet ikkje torde å lita på veret og flytta arrangementet inn i kyrkja.


Haugligardane: Friluftsgudsteneste rundar av kyrkjepåska for i år

Jon Olav Ørsal Sundag 1. april 2018

2. påskedag – måndag 2. april er inviterer soknerådet på tradisjonell friluftsgudsteneste på Haugligardane. Tradisjonelt brukar det å være godt vêr, og det ser ut til at vêrgudane står oss bi i år også, seier Anders Gjeldnes i Todalen Sokneråd. Liturg er sokneprest Kristin Strand.


Kyrkjepåska i Todalen

Bernt G. Bøe Laurdag 24. mars 2018

Tradisjon og fornying pregar dei to påskegudsteneste i Todalen i år. Skjærtorsdag kveld kl. 19.30 er det vandring i tekst og tonar gjennom høgtida. Andredagen kl. 12 blir det halde friluftsgudsteneste på Haugligardane.


123 000,- til rent vann

Elinor Bolme Onsdag 21. mars 2018

Her er resultatet fra Surnadal og Rindal sin innsamling til fasteaksjon. Det rettes en stor takk til alle konfirmanter, frivillige og foreldre som deltok på innsamlingsdagen tirsdag den 20.03.18.


 Vatn tek liv – og det er vårt ansvar

Gro Hauge Venås Fredag 16. mars 2018

Nokre stader i verda får stadig mindre vatn, andre stader vert det stadig meir vatn. Klimaendringar er ei global utfordring, og derfor også vår utfordring. Me må både stanse endringane og hjelpe dei som allereie er ramma.


Handlar lokalt, tenkjer globalt

Elinor Bolme Onsdag 14. mars 2018

20. mars er det klart for årets fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp. Denne blir gjennomført av konfirmantene rundt om i kommunen, og Gro Hauge Venås frå kyrkjekontoret har sendt oss ei pressemelding.


Interessant årsmøte for Todalen sokn

Dordi Jorunn Halle Sundag 25. februar 2018

Andre søndag i faste, og Todalen kyrkje var fint pynta i fargene som høyrer til fastetida. Kirkens Nødhjelp har kvart år fasteaksjon, og i 2018 er temaet: «Saman sørger vi for livsviktig reint vatn til enda fleire menneske.» I år er datoen for fasteaksjonen her 20. mars, og da kjem konfirmantane rundt til heimane i bygda slik at alle kan vere med å hjelpe.


No kan du gje takkoffer med Vipps….

Jon Olav Ørsal Torsdag 22. februar 2018

Todalen sokneråd har fått Vipps og det er no mogleg å gje både takkoffer og pengegåve til soknerådet med Vipps. Todalen sokneråd finn du enten ved søk i Vipps eller ved å bruke kode 506908.


Gudsteneste med årsmøte i Todalen sokn

Jon Olav Ørsal Onsdag 21. februar 2018

Komande søndag, 25. februar, er det 2. søndag i fastetida. Da er det tillyst gudsteneste i Todalen kyrkje, med sokneprest Kristin Strand som liturg. Etter gudstenesta blir det årsmøte for Todalen sokn. Takkoffer til Kyrkjebladet.


Inviterer til innsettingsgudsteneste i Stangvik kyrkje

Jon Olav Ørsal Laurdag 10. februar 2018

Nypresten, Kristin Strand, har for lengst hatt si første gudsteneste i Todalen kyrkje, men søndag 11. februar kl 11, er det offisiell innsetjing av nypresten i Stangvik kyrkje. Innsetjinga skjer ved Prost Leif Endre Grutle, og i samband med innsetjingsgudstenesta inviterer Stangvik sokneråd alle til å bli med på innsetjingsgudstenesta og kyrkjekaffe i prestegarden etterpå. […]


Varm velkomst til nypresten i Todalen

Dordi Jorunn Halle Sundag 28. januar 2018

Søndag vart prest Kristin Strand ønskt varmt velkomen av kyrkjelyden i Todalen. «Det er trygt og godt at vi no har fått fast prest i soknet vårt,» sa leiaren i soknerådet Britt Mossing da ho ønskte Kristin Strand velkomen.


Gudsteneste – vi tek imot nypresten

Jon Olav Ørsal Torsdag 25. januar 2018

Søndag 28. januar kl 11, er det gudsteneste i Todalen kyrkje. Bli med og ta i mot den nytilsette presten Kristin Strand denne dagen, oppfordrar Todalen sokneråd, som byr på kyrkjekaffe etter gudstenesta. – Her blir det høve til å treffe og bli kjent med Kristin. P17-koret deltek også i gudstenesta denne dagen, og vil være med og gjøre stas på nypresten. Under gudstenesta blir det takkoffer til misjonsprosjektet.


Side 3 av 2012345...Siste »