Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Idrettslag

Styret i Todalen I.L. – 2024
Leiar: Elinor Bolme
Nestleiar: Andreas Brøndbo
Kasserer: Jenny Stensby
Sekretær: Turid Sæter

Leiar Økonomigruppa: Bjørn Gunnar Ansnes

Leiar Trimgruppa: Sissel H. Storslett

Barne- og ungdomsleiar: Endre Talgø

Bygg- og anleggsleiar: Lars Stensby

Driftsleiar Bordholmen: Lars Stensby

Driftsleiar ungdomshuset: John Moe

Driftsleiar Toåa tursti: Elinor Bolme

Driftsleiar Hett & Svett: Anders Mo

Driftsleiar Tjønnmyra: Gunnar Nordvik

Driftsleiar skihytta og løypekøyring fjell: Terje Nordvik

Kontrollutval: Leiar: Sondre Halset, medlem: Kristen J. Ørsal og vara: Carina Talgø

Valnemnd: Leiar: Laila K. Bergli, medlem for 2 år: Ingrunn J. Torvik og medlem for 3 år: Hallvard L. Kvendset

 

Først publisert: 19. november 2009, 16:09 - Sist oppdatert: 20. mars 2024, 07:47

Nyheter knytta til Todalen Idrettslag

Asketre frå Talgø gård blir leikeapparat på Tjønnmyra

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 18. april 2024

I fjor vart asketrea, som i mange år hadde stått i alleen ved Talgø gård hogde ned. Det har etter dette vore spekulert i kva ein skulle bruke dei til, og forskjellege idear har vore diskutert. Til slutt kom Gunnar Nordvik med ideen om at det var mogleg å lage leikeapparat i lysløypa på Tjønnmyra av dei store trea.


Fysioterapeutar med rettleiing til trimmarane

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 15. april 2024

Sist tysdag hadde «dametrimmen» besøk av fysioterapeutane Martin Berg Hansen og Marit Nordvik Betten, og i dag var det «kaffekrokens venner» sin tur til å få besøk med rettleiing frå fysioterapeutane. 


Nærmiljøanlegget på Bordholmen stadion tek form

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 11. april 2024

På årsmøtet i Todalen Idrettslag i mars 2022, vedtok årsmøtet å bygge eit nærmiljøanlegg bak det austre målet på Bordholmen stadion. Anlegget er kostnadsrekna til litt over ein halv million, og vil bli finansiert med offentlege tilskot, eigenkapital og dugnadsarbeid. Turid Sæther Todalshaug vart vinnar av «Kjerringdilten» 2024

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 29. mars 2024

I dag inviterte driftsstyret for Todalen Idrettslag si skihytte til den tradisjonelle «Kjerringdilten» på skihytta. og det kom bra med folk opp til skihytta. 45 av dei frammøtte starta årets utgåve av «Kjerringdilten». Da resultatlista var klar, viste den at Turid Sæther Todalshaug sikra seg eitt napp i vandrepokalen og ein eigen pokal til odel og eige. Det var ikkje så mykje sol å skryte av, men det var fin temperatur og opphaldsvêr, så det var fine forhold for ein skitur. 


Kjempefin dag – Gunnøydilten samla meir enn 200

Jon Olav Ørsal Torsdag 28. mars 2024

Arrangøren trur det var godt og vel 200 deltakarar på Gunnøydilten i år.  Det var Todalen IL Trimgruppa som stod som arrangør, og det var stor suksess både publikummessig og sosialt. Påska samlar forlk frå fjern og nær, og det gjorde jammen Gunnøydilten og.  Det var mykje tilreisane med både utflytta todalingar og folk frå både Kvanne, Surnadal og andre plassar. 


Skjærtorsdag arrangerer TILs trimgruppe Gunnøydilten – oppdatert

Jon Olav Ørsal Tysdag 26. mars 2024

Gunnøydilten har vore stor suksess kvar gong – skjærtorsdag 28. mars er det igjen klart for eit nytt og fint arrangement – Gunnøydilten går etter Toåa tursti, og har sin base rundt gapahuken i Båthølen.  Der er det TILs trimgruppe har tilhald, og som vanleg har dei litt av kvart å by på.  Trimgruppas kanelsnurrar er viden kjent – langt utover Nordmøre.


«Kjerringdilten» på langfredag

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 24. mars 2024

Fredag 29. mars (langfredag) klokka 13:00 inviterer driftsstyret for skihytta til den tradisjonelle «Kjerringdilten» på skihytta til Todalen Idrettslag. Vinnaren av «Kjerringdilten» får eit napp i vandrepokalen og ein eigen pokal til odel og eige. Veidekke har bidrege økonomisk til innkjøp av heilt nye startnummer, som vil bli brukt for første gong under «Kjerringdilten» langfredag. Har ikkje gløymt gamle kunster – lagar bord & benkar

Jon Olav Ørsal Onsdag 13. mars 2024

Dei 5 Talgø-pensjonistane har ikkje gløymt gamle kunster.  Onsdag hadde dei «okkupert» PU-avdelinga på Talgø, og var i full gang med å montere bord & benkar som skal brukast rundt omkring i bygda.  Her var det serieproduksjon, med boring og skruing og «vegvesenbenkane» kom ut på løpande band.  Eit tjuetal benkar stod på produksjonsplana, og dei var kappa og lagt på pall ein dag tidlegare, og no hadde dei vore ein tur til Surnadal for å bli royalbehandla.  Dermed får dei vel mesta evig liv  – iallfall blir det nok 25 års råtegaranti, kommenterer snekkarane.  


Campingplass ved Bordholmen også i 2024

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 12. mars 2024

I kveld var det møte mellom arbeidsutvalet, supplert med bygg- og anleggsleiar i Todalen Idrettslag og styret i Todalen Elveeigarlag, for å drøfte ny leigeavtale for drift av campingplassen ved Bordholmen stadion. Bakgrunnen for møtet var at leigeavtalen som elveeigarlaget har hatt med idrettslaget gjekk ut i oktober i fjor, og at elveeigarlaget hadde teke kontakt med idrettslaget for å få ei eittårig forlenging av denne, slik at det kunne bli campingdrift ved Bordholmen også komande sesong. 


Årsmøte i Todalen IL – fort unnagjort

Jon Olav Ørsal Torsdag 7. mars 2024

Årsmøtet til Todalen I.L. var unnagjort på halvanna time  – godt førebudde saker gjorde at møteleiar Elinor Bolme fikk sakene fort unna.  Årsmeldingar både frå hovedlaget og gruppene, samt rekneskapen vart godkjent nærast på direkten.   Todalen I.L. har i dag 308 registrerte medlemar, og det er faktisk fleire enn vi har innbyggarar i Todalen.