Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Søya og Todalen Skytterlag

Styret i 2019:

Leiar: Håvard Halset
Nestleiar: Odd Magne Haugen
Kasserar: Tove Talgø Brøndbo
Sekretær: Trond Stenberg
Styremedlemer: Erling Talgø og Ståle Ansnes

Først publisert: 19. november 2009, 16:18 - Sist oppdatert: 15. november 2018, 23:49

Nyheter knytta til Søya og Todalen Skytterlag

No begynner det å haste med skyteprøve

Jon Olav Ørsal Måndag 13. august 2018

No er det høgsesong for oppskyting – alle som skal på storviltjakt må kvart å ta skyteprøven som er 5 skot på hjortviltfigur på 100 meteren. – Og alle skotta må treffe innafor sirkelen på 30 cm. Men før du får ta skyteprøven, så må du ta 30 prøveskot med jaktammunisjon. Det er Søyå og Todalen skytterlag som arrangerer skyteprøven her lokalt, og det skjer i Ranheimsvingen.


Skyteprøve – start i kveld i Ranheimsvingen

Jon Olav Ørsal Måndag 25. juni 2018

Søya  og Todalen skytterlag melder at de no er i gang med skyteprøve til storviltjakta.  Første kveld med skyteprøve er i kveld, måndag 25. juni frå kl 18-20 på skytebanen i Ranheimsvingen.  neste måndag den 2. juli er det ikkje skyting, men frå måndag den 9. juli blir det skyting kvar måndag fram til og […]


Årsmøtetid – Søya og Todalen skytterlag

Jon Olav Ørsal Tysdag 7. november 2017

Måndag 27. november kl 20 inviterer Søya og Todalen  skytterlag til årsmøte på Talgøfabikken på Kvennset. Vanlege årsmøtesaker står på saklista, og laget byr på enkel servering under møtet. Eventuelle saker til årsmøtet må være leiar Håvard Halset i hende innan 20. november.  


Gamle børser bommer mest….

Jon Olav Ørsal Måndag 24. juli 2017

Ja, det får være Øystein Sundes ord, for på skytebanen i Ranheimsvingen der er det treffsikre skyttarar på standplassen. Da vi stakk innom hadde dei aller fleste gjort unna skytinga og med god resultat.  Søya og Todalen skytterlag er iallfall i full gang med skyteprøver til storviltjakta – no blir det skyting kvar måndagskveld frå kl 18 til kl 20 heilt til utangen av august.


Ny jaktsesong: – Klart for oppskyting

Jon Olav Ørsal Laurdag 10. juni 2017

Søya og Todalen skytterlag startar oppskyting til jakta – første skytekveld er måndag 19. juni på skytebanen i Ranheimsvingen. Der er det open bane frå kl 18 til kl 20.


Skytterlaget: Endrar dato for årsmøte til 25. oktober

Jon Olav Ørsal Torsdag 13. oktober 2016

Tillyst årsmøte for Søya og Todalen Skytterlag måndag 24. oktober blir flytta til tysdag 25. oktober, melder leiar Håvard Halset til Todalen.no. Det er kollisjon med andre årsmøter som er årsak til denne endringa.


Søya og Todalen skyttarlag – tid for årsmøte

Jon Olav Ørsal Onsdag 28. september 2016

Måndag 17. oktober arrangerer Søya og Todalen skytterlag sitt årsmøte. Det skjer i klubbhuset på Vang skistadion og startar kl 19.30, melder styret.


Godt oppmøte til skyteprøve

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. august 2016

Førebuingane til storviltjakta er i god gang, og på skytebanen til Søya og Todalen skytterlag i Ranheimsvingen var det i kveld stor aktivitet. Når det obligatoriske prøveskotta var unnagjort, var det berre å prøve seg på sjølv skyteprøven som er 5 skott på dyrefiguren og alle må treffe innafor ein sirkel på 30 cm i […]


No begynner det å haste med skyteprøve…

Jon Olav Ørsal Laurdag 13. august 2016

Har du fått gjort unna skyteprøven før hustjakta startar? Det er no 3 måndagskveldar att med skyteprøve på skytebanen i Ranheimsvingen. To av dei kveldane er du nødd til å møte på skytebanen for å skyte 3o treningsskott før skyteprøven kan gjennomførast. Det blir arrangert skyteprøve dei 3 måndagskveldane som er att i august – […]


Oppskytinga starter komande måndag

Jon Olav Ørsal Onsdag 15. juni 2016

Det er tid for å førebu seg på jaktsesongen i gjen – alt komande måndag startar Søya og Todalen skyttarlag med skyteprøver på lagets skytebane i Ranheimsvingen. Her blir det skyting på måndagskveldar alle måndagskveldar fram til utgangen av august – unnateken måndag 4. juli. Skytinga skjer i tidsromm 18.00 – 20.00


Håvard Halset ny leiar i skyttarlaget

Jon Olav Ørsal Fredag 25. mars 2016

Forleden hadde Søya og Todalen Skytterlag årsmøte på Gammelfabrikken. Der vart Håvard Halset valt til ny leiar i laget, medan resten av styret fortsett, melder styret i laget.  Søya og Todalen Skytterlag er ei samanslutning av dei to laga Todalen skyttarlag og Søya skytterlag, og dei har sitt baneanlegg i Ranheimssvingen på Kvanne. Det nye […]


Storviltjakta 2015

Elinor Bolme Tysdag 22. mars 2016

Lurar du på korleis storviltjakta gikk i 2015? No treng du ikkje det lenger. Her finn du absolutt alt du kunne tenkt å vite – og langt meir med. På Surnadal kommune si heimeside finn vi nemleg ein fyldig rapport laga av Tore Gjul i forbindelse med viltmøtet den 22. februar.