Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Søya og Todalen Skytterlag

Styret i 2019:

Leiar: Håvard Halset
Nestleiar: Odd Magne Haugen
Kasserar: Tove Talgø Brøndbo
Sekretær: Trond Stenberg
Styremedlemer: Erling Talgø og Ståle Ansnes

Først publisert: 19. november 2009, 16:18 - Sist oppdatert: 15. november 2018, 23:49

Nyheter knytta til Søya og Todalen Skytterlag

Søya og Todalen skyttarlag – tid for årsmøte

Jon Olav Ørsal Onsdag 28. september 2016

Måndag 17. oktober arrangerer Søya og Todalen skytterlag sitt årsmøte. Det skjer i klubbhuset på Vang skistadion og startar kl 19.30, melder styret.


Godt oppmøte til skyteprøve

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. august 2016

Førebuingane til storviltjakta er i god gang, og på skytebanen til Søya og Todalen skytterlag i Ranheimsvingen var det i kveld stor aktivitet. Når det obligatoriske prøveskotta var unnagjort, var det berre å prøve seg på sjølv skyteprøven som er 5 skott på dyrefiguren og alle må treffe innafor ein sirkel på 30 cm i […]


No begynner det å haste med skyteprøve…

Jon Olav Ørsal Laurdag 13. august 2016

Har du fått gjort unna skyteprøven før hustjakta startar? Det er no 3 måndagskveldar att med skyteprøve på skytebanen i Ranheimsvingen. To av dei kveldane er du nødd til å møte på skytebanen for å skyte 3o treningsskott før skyteprøven kan gjennomførast. Det blir arrangert skyteprøve dei 3 måndagskveldane som er att i august – […]


Oppskytinga starter komande måndag

Jon Olav Ørsal Onsdag 15. juni 2016

Det er tid for å førebu seg på jaktsesongen i gjen – alt komande måndag startar Søya og Todalen skyttarlag med skyteprøver på lagets skytebane i Ranheimsvingen. Her blir det skyting på måndagskveldar alle måndagskveldar fram til utgangen av august – unnateken måndag 4. juli. Skytinga skjer i tidsromm 18.00 – 20.00


Håvard Halset ny leiar i skyttarlaget

Jon Olav Ørsal Fredag 25. mars 2016

Forleden hadde Søya og Todalen Skytterlag årsmøte på Gammelfabrikken. Der vart Håvard Halset valt til ny leiar i laget, medan resten av styret fortsett, melder styret i laget.  Søya og Todalen Skytterlag er ei samanslutning av dei to laga Todalen skyttarlag og Søya skytterlag, og dei har sitt baneanlegg i Ranheimssvingen på Kvanne. Det nye […]


Storviltjakta 2015

Elinor Bolme Tysdag 22. mars 2016

Lurar du på korleis storviltjakta gikk i 2015? No treng du ikkje det lenger. Her finn du absolutt alt du kunne tenkt å vite – og langt meir med. På Surnadal kommune si heimeside finn vi nemleg ein fyldig rapport laga av Tore Gjul i forbindelse med viltmøtet den 22. februar.


Innkalling til årsmøte i Søya og Todalen skytterlag

Jon Olav Ørsal Måndag 22. februar 2016

Torsdag 17. mars kl 19.30 blir det årsmøte på Gammelfabrikken i Brusetmarka. På dagsorden står vanlege årsmøtesaker og enkel servering. Eventuelle saker til behandling på årsmøtet må være leiar Håvard Halset i hende seinast 12. mars.  


Jaktdag på Felleskjøpet

Elinor Bolme Sundag 6. september 2015

Jakta på hjort er godt i gang, og den 10. september er det også klart for årets elgjakt. I den anledning ønsker Felleskjøpet å innvitere til jaktdag førstkommande tirsdag. Dei lover gode tilbud, enkel servering og utveksling av erfaring.


Mot skivene 5 skott – ild!

Jon Olav Ørsal Måndag 17. august 2015

Vi tok en tur til skytebanen i Ranheimsvingen måndag kveld – der rekna vi med å treffe ein kø lenger enn lang – som venta på å få ta skyterprøven til storviltjakta. Men, nei da, det var ein avslappa gjeng som tok seg god tid til skytinga, og 2-3 veteranar på venterommet som hadde mange gode jakt- og skytehistorier å fortelje. Det er rundt hundre jegrar som tek skyteprøven kvart år på banen i Ranheimsvingen – og det store fleirtalet hadde alt sikra seg dei obligatoriske 30 prøveskotta og etterpå 5 skott med 5 treff innafor sirkelen på dyrefiguren.


Skyteprøve i Ranheimsvingen – er du klar for jakt?

Jon Olav Ørsal Måndag 17. august 2015

Søya og Todalen skytterlag har i heile sommar drive med skyteprøve på måndagskveldar – no er det 3 måndagskveldar att, så dersom du ikkje er kome i gang så hastar det litt. Skytinga går føre seg på skytebanen i Ranheimsvingen mellom kl 18.00 og 20.00


No startar oppskytinga til jakta!

Jon Olav Ørsal Onsdag 17. juni 2015

No startar oppskytinga til jakta, melder Søya & Todalen skyttarlag. Skytinga går føre seg på skytebanen i Ranheimsvingen på Kvanne, og det blir arrangert skyteprøve til saman 10 måndagskveldar mellom 22. juni og den siste kvelden 31. augst.


Mot skivene – fem skot – eld!

Jon Olav Ørsal Måndag 28. juli 2014

Søya og Todalen skyttarlag er forlengst komne i gang med skyteprøve til årets storviltjakt. Det er berre ein stor månad til storviltjakta startar og i Ranheimsvingen er det full aktivitet med skyting kvar måndagskveld. Jaktaskyttarane må på skytebanen minst 2 gong for å avlegge skyteprøven. Det må først skytes 30 prøveskot, og så er det 5 skot mot dyrefigur, der alle 5 skota må være treff innafor ein sirkel med diameter på 30 cm.