Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Søya og Todalen Skytterlag

Styret i 2019:

Leiar: Håvard Halset
Nestleiar: Odd Magne Haugen
Kasserar: Tove Talgø Brøndbo
Sekretær: Trond Stenberg
Styremedlemer: Erling Talgø og Ståle Ansnes

Først publisert: 19. november 2009, 16:18 - Sist oppdatert: 15. november 2018, 23:49

Nyheter knytta til Søya og Todalen Skytterlag

Side 2 av 3123

No begynner det å haste med skyteprøve…

Jon Olav Ørsal Laurdag 13. august 2016

Har du fått gjort unna skyteprøven før hustjakta startar? Det er no 3 måndagskveldar att med skyteprøve på skytebanen i Ranheimsvingen. To av dei kveldane er du nødd til å møte på skytebanen for å skyte 3o treningsskott før skyteprøven kan gjennomførast. Det blir arrangert skyteprøve dei 3 måndagskveldane som er att i august – […]


Oppskytinga starter komande måndag

Jon Olav Ørsal Onsdag 15. juni 2016

Det er tid for å førebu seg på jaktsesongen i gjen – alt komande måndag startar Søya og Todalen skyttarlag med skyteprøver på lagets skytebane i Ranheimsvingen. Her blir det skyting på måndagskveldar alle måndagskveldar fram til utgangen av august – unnateken måndag 4. juli. Skytinga skjer i tidsromm 18.00 – 20.00


Håvard Halset ny leiar i skyttarlaget

Jon Olav Ørsal Fredag 25. mars 2016

Forleden hadde Søya og Todalen Skytterlag årsmøte på Gammelfabrikken. Der vart Håvard Halset valt til ny leiar i laget, medan resten av styret fortsett, melder styret i laget.  Søya og Todalen Skytterlag er ei samanslutning av dei to laga Todalen skyttarlag og Søya skytterlag, og dei har sitt baneanlegg i Ranheimssvingen på Kvanne. Det nye […]


Storviltjakta 2015

Elinor Bolme Tysdag 22. mars 2016

Lurar du på korleis storviltjakta gikk i 2015? No treng du ikkje det lenger. Her finn du absolutt alt du kunne tenkt å vite – og langt meir med. På Surnadal kommune si heimeside finn vi nemleg ein fyldig rapport laga av Tore Gjul i forbindelse med viltmøtet den 22. februar.


Innkalling til årsmøte i Søya og Todalen skytterlag

Jon Olav Ørsal Måndag 22. februar 2016

Torsdag 17. mars kl 19.30 blir det årsmøte på Gammelfabrikken i Brusetmarka. På dagsorden står vanlege årsmøtesaker og enkel servering. Eventuelle saker til behandling på årsmøtet må være leiar Håvard Halset i hende seinast 12. mars.  


Jaktdag på Felleskjøpet

Elinor Bolme Sundag 6. september 2015

Jakta på hjort er godt i gang, og den 10. september er det også klart for årets elgjakt. I den anledning ønsker Felleskjøpet å innvitere til jaktdag førstkommande tirsdag. Dei lover gode tilbud, enkel servering og utveksling av erfaring.


Mot skivene 5 skott – ild!

Jon Olav Ørsal Måndag 17. august 2015

Vi tok en tur til skytebanen i Ranheimsvingen måndag kveld – der rekna vi med å treffe ein kø lenger enn lang – som venta på å få ta skyterprøven til storviltjakta. Men, nei da, det var ein avslappa gjeng som tok seg god tid til skytinga, og 2-3 veteranar på venterommet som hadde mange gode jakt- og skytehistorier å fortelje. Det er rundt hundre jegrar som tek skyteprøven kvart år på banen i Ranheimsvingen – og det store fleirtalet hadde alt sikra seg dei obligatoriske 30 prøveskotta og etterpå 5 skott med 5 treff innafor sirkelen på dyrefiguren.


Skyteprøve i Ranheimsvingen – er du klar for jakt?

Jon Olav Ørsal Måndag 17. august 2015

Søya og Todalen skytterlag har i heile sommar drive med skyteprøve på måndagskveldar – no er det 3 måndagskveldar att, så dersom du ikkje er kome i gang så hastar det litt. Skytinga går føre seg på skytebanen i Ranheimsvingen mellom kl 18.00 og 20.00


No startar oppskytinga til jakta!

Jon Olav Ørsal Onsdag 17. juni 2015

No startar oppskytinga til jakta, melder Søya & Todalen skyttarlag. Skytinga går føre seg på skytebanen i Ranheimsvingen på Kvanne, og det blir arrangert skyteprøve til saman 10 måndagskveldar mellom 22. juni og den siste kvelden 31. augst.


Mot skivene – fem skot – eld!

Jon Olav Ørsal Måndag 28. juli 2014

Søya og Todalen skyttarlag er forlengst komne i gang med skyteprøve til årets storviltjakt. Det er berre ein stor månad til storviltjakta startar og i Ranheimsvingen er det full aktivitet med skyting kvar måndagskveld. Jaktaskyttarane må på skytebanen minst 2 gong for å avlegge skyteprøven. Det må først skytes 30 prøveskot, og så er det 5 skot mot dyrefigur, der alle 5 skota må være treff innafor ein sirkel med diameter på 30 cm.


Skyteprøver – måndag er det start

Jon Olav Ørsal Fredag 20. juni 2014

Måndag 23. juni startar Søya og Todalen skyttarlag sesongen med skyteprøver på lagets anlegg i Ranheimsvingen på Kvanne, melder styret. Det er sett opp 9 måndagar utover sommaren og hausten til skyteprøve og oppskyting til storviltjakta. Alle kveldar er det skyting frå kl 18.00 til kl 20.00


Årsmøte – Søya og Todalen skytterlag

Jon Olav Ørsal Tysdag 12. november 2013

Søya og Todalen skytterlag minner om årsmøtet hos HammerStuene på Surnadalsøra tysdag 26. november kl 19.00. På saklista står vanlege årsmøtesaker, står det i ei melding frå styret.


Side 2 av 3123