Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Stangvik historielag med årsmøte

Sverre Kjølstad Fredag 28. februar 2014

Stangvik Historielag avviklet sitt årsmøte på Stangvik skole onsdag 26. februar.  Historielaget har hatt stor aktivitet i årets som er gått, med både nytt årsskrift, restaureringsarbeid og andre aktiviteter. Etterpå sørget Eistein Bæverfjord for underholdning med filmen «Finnguten».

Turen til Ålvundfjorden  vart avslutta med kaffe og sjokoladekake i puben ved Fugelvågen Camping.

Turen til Ålvundfjorden vart avslutta med kaffe og sjokoladekake i puben ved Fugelvågen Camping. foto: Marit Haugen

Etter at årsmelding og regnskap ble godkjent var det klart for valg. Valget gikk greit, og det nye styret fikk følgende  sammensetningen:

Leder:                            Einar Grønnes
Nestleder:                     Marit Haugen
Kasserer:                       Rolv Lysø
Sekretær:                      Anna Ingeborg Nordvik
Styremedlem:              Lars Steinar Ansnes
Varamedlemmer:        Martinus Ranheim
Arild Solenes

Revisorer:                     Oddvar Kvande
Anders Nordvik

Valgkomité:                  Nils Magne Røen
Hallvard Kvande
Anne Nes

Deretter ble forslag for aktivitetsplan for 2014 framlagt:
* Styremøte i løpet av mars
* Sette opp møteplan på første styremøte
* Registrering av gamle fangst- og fisketradisjoner
* Fortsett og intervjue folk om gamle dager
* Få flere til å bidra med stoff til årsskriftet
* Samle alt vi har av protokoller, gamle papir, og få det lagret på et trygt sted
* Arrangere kulturell vandring på Årnes
* Arrangere tur til Sagelva Vasskraftsenter
* Arrangere temakveld med Bjørn Austigard
* Arbeide seriøst for å verve flere medlemmer

Når det gjelder turen til Sagelva Vasskraftsenter blir det satt opp buss, og Todalen Historielag vil bli kontaktet for å fylle opp bussen. Vasskraftsenteret ligger i Lesja kommune, på grensa til Rauma kommune. Stedet har historie tilbake til 1700-tallet. Da var det oppgangssag og kvern ved fossen. Rundt 1845 ble det bygd ei vademelsstampe. Nå er det gamle anlegget restaurert og har blitt et vasskraftsenter.
Restaureringsarbeidet startet i 1999. Over 17 000 dugnadstimer ligger bak gjenoppbyggingen av oppgangssag, sirkelsag, kvern og vademelsstampe. Det er også bygd et moderne kraftverk på stedet.
Sagelva Vasskraftsenter forteller historien om hvordan vasskraften har blitt utnyttet i over 300 år. Anlegget viser tre ulike typer vasshjul. Kreftene i vannet og metodene for å utnytte kraften imponerer de besøkende.

Eistein Bæverfjord var invitert for å vise film, og etter kaffen fikk vi se Finngutten og historietime ved Bæverfjord Oppvekstsenter. Dette falt tydelig i smak blant forsamlingen.

Kulturvandring: På tur utover den nye skogsbilvegen i Stangvikliene. Målet er Storsetra.

Kulturvandring: På tur utover den nye skogsbilvegen i Stangvikliene. Målet er Storsetra. Foto: Marit Haugen

Matpause oppi det nyrestaurerte fjøset på Storsetra.

Matpause oppi det nyrestaurerte fjøset på Storsetra. Foto: Marit Haugen

Publisert: 28. februar 2014, 13:38