Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Leige av gymsalen ser ut til å ordne seg

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 4. november 2021

Under dagens møte i Surnadal kommunestyre, fremma Lars Inge Kvande (Sp), på vegne av Senterpartiet, eit oversendingsforslag til administrasjonen, der administrasjonen, i samband med budsjettet, blir bedt om å legge fram ei sak om at Todalen Idrettslag skal få leige gymsalen, ved Todalen skule, gratis i 2-3 dagar i veka fram til endeleg etterbruk av skulebygningane er bestemt. 

Oversendingsforslaget vart samrøystes vedteke, og betyr i praksis at Todalen Idrettslag får leige gymsalen ved skulen på heilt andre vilkår enn det som vart skissert i første svarbrevet frå kommunen 2. november i år. I vilkåra som var skissert i dette brevet, ville leige av gymsalen ha kosta idrettslaget rundt 70.000 kroner i perioden oktober til og med april 2022. 

Sidan dette var eit oversendelsesvedtak, så må kommunestyret på sitt budsjettmøte i desember gjere endeleg vedtak i saka, men sidan oversendelsesforslaget var samrøystes er det liten grunn til å tru at kommunestyret skal gjere eit anna vedtak i desember. 

Da ser det ut til at saka løyser seg på ein god måte og at det kan bli ulike fysiske aktivitetar innandørs, for både små og store todalingar, også denne vinteren. 

Publisert: 4. november 2021, 16:23