Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Beredskapskurs

Beredskapskurs

Elinor Bolme Fredag 20. mai 2011

Torsdag kveld hadde Omsorgsberedskaps gruppa i Todalen Sanitetsforening kursing i sorg og sorgreaksjonar ved krisesituasjonar. I den anledning hadde leiar i Omsorgsberedskapsgruppa Kari Kvendset invitert psykolog Grete Bøe Snoen til å halde foredrag. Bøe Snoen har lang erfaring inna dette området i si stilling i PP-tenesta i Surnadal kommune. Ho tok for seg ulike reaksjonar ved sorg og traumesituasjonar, både for den berørte og for dei som skal fungere som omsorgspersonell.

Todalen Sanitetsforening har som tidlegare nemt underskrive eigen avtale med Surnadal Kommune i forbindelse med sitt omsorgsberedskaps arbeid. Dette i forbindelse med at Norske Kvinners Sanitetsforening har omsorgsberedskap som eitt av sine satsningsområde i sin strategiske plan. Også Rindal Sanitetsforening har ein slik avtale med sin kommune, og var i den anledning invitert til Sanitetshuset på kursing.

For å lese meir om Sanitetens omsorgsarbeid kan du gå hit.

Først publisert: 20. mai 2011, 05:25 - Sist oppdatert: 19. mai 2011, 21:46