Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Skulstuå i Todalen

Foreininga Venner av Skulstuå i Todalen er ei støtteforeining for stiftinga Skulstuå i Todalen.
Foreininga skal arbeide for at Skulstua i Todalen skal:

 • vere eit kulturminne og ein samlingsstad for alle
 • vera ein open møteplass for lokal-, regional-, nasjonal- og internasjonal kulturutveksling
 • huse møteplass for lag, foreiningar og organisasjonar
 • syna bygda si lange skule- og kulturhistorie, frå første fastskule i 1860-åra (Skulstuå) og fram
  til i dag
 • synleggjera at dette er barndomsheimen til forfattaren og folkemusikar Leif Halse
Publisert: 13. desember 2011, 12:55

Nyheter knytta til Skulstuå i Todalen

Side 5 av 512345
Gammelskulen som samlingslokale?

Gammelskulen som samlingslokale?

Ole Petter Talgø Laurdag 11. desember 2010

Laurdag ettermiddag hadde prosjektgruppa som arbeider for «Gammelskulen lokalhistoriske og fleirkulturelle senter» åpen dag i gammelskulen, og det var innom eit tjuetalls personar for å diskutere og høyre kva huset eventuelt kan brukast til i framtida.

Les heile saka

Velkomne til Gammelskulen

Velkomne til Gammelskulen

Ragna Kvendset Torsdag 9. desember 2010

Laurdag 11.desember frå kl 12.00 – 15.00 ynskjer prosjektgruppa for «Gammelskulen lokalhistoriske og fleirkulturelle senter», alle interesserte til orientering om muligheiter for framtidig bruk av Gammelskulen.

Les heile saka

Stiftinga Gammelskulen lokalhistorisk- og fleirkulturelt senter

Stiftinga Gammelskulen lokalhistorisk- og fleirkulturelt senter

Jon Olav Ørsal Onsdag 13. oktober 2010

Ei prosjektgruppe som arbeider med planer for å bevare Gammelskulen og utvikle den til eit lokalhistorisk og fleirkulturelt senter, ynskjer å invitere alle som er interesserte til å ta del i prosjektet som tek sikte på å:
· Ta vare på og vise den rike bygdekulturen vi har
· Ta vare på og vise det fleirkulturelle mangfaldet vi har i kommunen

Les heile saka

Side 5 av 512345