Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Satsar vidare – investerer på Talgø MøreTre i Surnadal

Jon Olav Ørsal Onsdag 19. august 2020

Tysdag rulla asfalteringsutstyr inn på plassen på Talgø MøreTre i Surnadal.  Hallvard brusethaug, som er dagleg leiar på Møretre, fortel at det no skal asfalterast knappe 11.000 m2 ute på plassen mellom eiendommen til Trollheim Industri og elva – lengst ut på Møretre-tomta.  Til saman er det no mellom 80.000 og 90.000 m2 av tomta som er lagt under asfalt  til lagerplass. 

Travle tider for Hallvard Brusethaug som bygger ut anlegget på felire frontar. Foto: Jon Olav Ørsal

Eit liknande areal vart også asfaltert i fjor og det pågår enno opparbeiding av lagerplass for å dekkje behovet for plass til lagring av både trelast som råvarer og ferdigvarer – royalbehandla ferdigvarer som terrrassebord og kledning. Brusethaug fortel at det pågår fleire byggeprosjekt på anlegget, der Royal3 får auka kapasitet med ca 20.000 m3 frå nyttår. Dermed får vi kapasitet til å royalbehandle ca 100.000 m3 neste sesong.  I tillegg bygges det nytt og moderne høvleri som vi gje oss nok kapasitet i overskueleg framtid. På begge disse anlegga vil monteringsarbeidet pågå utover hausten og skal være i drift før jul. 

Elles pågår det opprusting av fleire paraplylager, der masse blir skifta ut for å etablere stabile grunntilhøve til å tåle trafikken med tunge gaffeltrucker som brukes i dag.  Det skal også lages meir utelager – her foregår det opparbeiding av ny lagerplass, der det vil bli behov for asfaltering neste år. 

I disse dager blir det rundt 11.000 m2 med ny lagerplass som legges under asfalt. Samtidig er enda meir under opparbeiding. Foto: Jon Olav Ørsal

Det er Veidekke som sørger for asfaltlegging – dei rekar med å være ferdig på fredag. EM Ranes maskin har opparbeidet og retta opp tomta som no blir asfaltert. Frå venstre Alf Hanekamhaug og Tomas Haugen frå veidekke og Erik Magne Ranes frå EM Ranes maskin. Foto: Jon Olav Ørsal

Paraplytaka blir renovert til å tåle tunglast – i gravemaskina Anders Magne Snekvik frå MøreTre – gravemaskina er leid ut frå Dalsegg Transport. Foto: Jon Olav Ørsal

Vi tenker både sikkerhet og effektivitet ved at vi setter anlegget i god stand, seier konsernsjef Terje Talgø som følger med på utbygginga på MøreTretomta. 3-4 dager trengs for å asfaltere dei knappe 11.000 m2 på møretre-tomta Foto: Jon Olav Ørsal

 

Publisert: 19. august 2020, 18:04