Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen Sanitetsforening

Organisasjonens hovedsatsingsområder er kvinnehelse og omsorgsberedskap.

Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker å delta aktivt i samfunnsdebatten, men er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. N.K.S. mottar ikke statstøtte.

Norske Kvinners Sanitetsforenings motto:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Leiar: Maren Ansnes

Nestleiar: Kari Kvendset

Kasserar: Ragnhild Ansnes Moe

Sekretær: Steffi Bohle

Styremedlemer: Ingrid Pedersen og Åse V Redalen

Varamedlemer: Arndis Søyset og Solveig Glærum

Husstyret: Anne Helene Halset og Synnøve Hole Talgø.

Ta kontakt med Anne Helene Halset på telefon 918 16 615 om du ønsker å leige Sanitetshuset for møte, barnedåp, konfirmasjon, bryllup, gravferd eller ei anna anledning.

Først publisert: 19. november 2009, 16:10 - Sist oppdatert: 9. juni 2020, 22:00

Nyheter knytta til Todalen Sanitetsforening

Kjøp sanitetslodd!

Kjøp sanitetslodd!

Jon Olav Ørsal Laurdag 24. september 2011

Laurdag var Saniteten i full aksjon med førehandssalg av lodd til Sanitetsbasaren i sanitetshuset 2. oktober. I kaffekroken på ICA Todalen var Åshild Halle på plass med loddbøker og pengekasse, og kunne rapportere om godt salg til folk som var på laurdagshandel og andre som berre stakk innom kaffekroken. Som sagt blir det trekkjing i Sanitetshuset […]


Natursti og kveldsmat

Natursti og kveldsmat

Elinor Bolme Tysdag 20. september 2011

I kveldinga gjekk den planlagte Løfta-turen av stabelen. Sanitetsforeninga hadde laga i stand natursti langs heile ruta, med spørsmål om laust og fast. Attmed nokre av postane var det også oppskore frukt og grønsaker. Denne turen er ein del av den nasjonale satsingsområdet til Norske Kvinners Sanitetsforening har kvar haust; Sanitetens veke. I år som i fjor er temaet trim og kosthald. Så då passa det no godt å bevege seg og ete litt sunt på turen.

Les heile saka

Løfta tur

Løfta tur

Elinor Bolme Måndag 19. september 2011

Tirsdag ettermiddag arrangerer Todalen Sanitetsforening sin årlege Løfta tur. Det blir oppstart i Sanitetshuset kl 18, og turen går som før runden om trimposten Løfta og ned om Sissigrenda på yttersida. I fjor la dei inn natursti på turen, og etter suksessen med den, drar dei til att med det i år òg. Etterpå blir […]

Les heile saka

Oppstart strikkekaffe

Oppstart strikkekaffe

Elinor Bolme Onsdag 14. september 2011

Laurdag 17. september blir det igjen oppstart av strikkekaffe. Det er Todalen Sanitetsforening som har regien på denne, men dei melder om at ein hverken treng vera medlem i foreninga eller ha med seg handarbeid for å delta. Derfor har dei like så godt døypt den om til å kallast «Fredrikkekaffen» etter grunnleggaren til NKS; Frderikke Marie Qvam. Litt av bakgrunnen for namneendringa er at det ikkje skal væra noko krav om handarbeide eller liknande kunstferdige sysslar, men det skal vera gleda over å treffast og trivast i lag som skal vera drivkrafta.

Les heile saka

Fotterapi over helga

Fotterapi over helga

Elinor Bolme Onsdag 31. august 2011

Då melder Todalen Sanitetsforening om at det vil bli moglegheiter for å bestille time for fotterapi med fotterapeut Olaug Aspill igjen. Ho tek turen til Sanitetshuset 6., 8. og 9. september. For bestilling av time er det berre å ta kontakt med Marit Sanden Søyset på mobilnummer 980 36 391.

Les heile saka

Bli med i Saniteten….

Bli med i Saniteten….

Jon Olav Ørsal Sundag 28. august 2011

Todalen Sanitetsforening ligg i startgropa for ny sesong, og går no ut for å få med fleire til å delta i foreininga. Dei er i dag omlag 20 aktive medlemar, men vil gjerne bli fleire. Saniteten har laga ein foldar som dei har putta i postkassane over heile bygda. Der informerer dei om arbeidet dei driv, og ønskjer deg velkomen som medlem i eit godt og sosialt miljø.

Les heile saka

God beredskap i Saniteten

God beredskap i Saniteten

Jon Olav Ørsal Laurdag 16. juli 2011

«Kom til Sanitetshuset så snart du har anledning». Det var telefonbeskjed medlemane i beredskapgruppa i Todalen Sanitetsforening fikk da ledaren i beredskapsgruppa Kari Kvendset starta ringerunden laurdag formiddag kl 10.42. Temmeleg nøyaktig 5 minutt etterpå stod Åse Redalen i døra på Sanitetshuset som den første, og i minutta etterpå kom medleman i gruppa i tur og orden. Sjølvsagt er det ferietid og tilsaman 4-5 personar var bortreist på ferie eller anna ærend. Men i løpet av eit kvarters tid var 8 personar møtt opp og klare til å gjere ein innsats.

Les heile saka

Berre øving…

Berre øving…

Elinor Bolme Laurdag 28. mai 2011

Surnadal Brannvesen hadde i dag brannøving på Bøvra i Surnadal. Der hadde dei «fått» seg eit gamalt hus av Olav Øye til å kjøyre ein øvelse på. Dette innebar at vårt lokale brannmannskap her i Todalen også deltok i lag med brannmannskapet frå Kvanne og Halsa Brannvesen, pluss ambulansepersonell. I tillegg vart Omsorgsberedskapsgruppa i Todalen Sanitetsforening inviterte til å oververa øvinga, samt å organisere bevertninga for dei innvolverte brannmennene.

Les heile saka

Beredskapskurs

Beredskapskurs

Elinor Bolme Fredag 20. mai 2011

Torsdag kveld hadde Omsorgsberedskaps gruppa i Todalen Sanitetsforening kursing i sorg og sorgreaksjonar ved krisesituasjonar. I den anledning hadde leiar i Omsorgsberedskapsgruppa Kari Kvendset invitert psykolog Grete Bøe Snoen til å halde foredrag. Bøe Snoen har lang erfaring inna dette området i si stilling i PP-tenesta i Surnadal kommune. Ho tok for seg ulike reaksjonar ved sorg og traumesituasjonar, både for den berørte og for dei som skal fungere som omsorgspersonell.

Les heile saka

Fullasta drosjebil

Fullasta drosjebil

Elinor Bolme Laurdag 9. april 2011

Også i år var det stor oppslutning rundt Todalen Sanitetsforening sin innsamling til Estland. Folk set tydeleg pris på å kunne gi bort klede og anna utstyr til folk som kanskje treng det meir enn oss her til lands. Frå Kvanne kom det til og med ein fullasta drosje. Her var det Anna Svorken som hadde ordna skyss innover til seg og «ryddelasset». Og drosjesjåfør Dag Arne Nordvik bar behjelpeleg inn. Det skal også nemnast at same Anna strikka 50 ullsokkar som Todalen Sanitetsforening fekk for å lage julegåver som og skulle sendast til Estland.

Les heile saka

Innsamlig til Estland

Innsamlig til Estland

Elinor Bolme Måndag 4. april 2011

Todalen Sanitetsforening vil også i år arrangere klesinnsaamling til Estland. Datoen for dette har no vorte satt til laurdag 9. april frå klokka 10 og utover. I år er det 4. året saniteten arrangerer dette, og vil som før gå i samarbeid med Estlandsforeninga.

Les heile saka

Blåmåndag

Blåmåndag

Elinor Bolme Måndag 7. mars 2011

I helga har det vore fastelavn, ei feiring så mange kanskje ikkje held så hardt som før. Sler ein opp i wikipedia, får ein grundig forklart korleis dette heng saman:

Fastelavn kjem av det middelnedertyske ordet vastel-avent, og vart tidligere bruka om aftenen før fasta. Fasta vart innleia oskeonsdag som er onsdagen 6,5 uker før påskedag.

Seinere vart søndagen fleskesøndag

Les heile saka