Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Nytt på todalen.no

Elinor Bolme Sundag 17. juni 2018

Som eit ledd i økt synleggjering av bygda vår, har todalen.no no oppdatert menyen sin med ny underside «Bo i Todalen». Her vil alle saker som no etter kvart vil bli publisert som gjeld utleie og slag av boligar bli liggande lett tilgjengeleg for dei som ønsker å finne informasjon om dette. 

Etter kvart som kartleggingsgruppa etter idedugnadaen får inn henvedelsar frå dei som kan ha noko i tilby på boligmarknaden i bygda vil vi legge dette ut.

Ta derfor kontakt med kartleggingsgruppa om du:

  • Har hus til leie
  • Har hus til salgs
  • Har byggeklare tomter
  • Ønsker å bidra til at det skal bli byggeklare tomter
  • Ønsker å bosettje deg i bygda
Først publisert: 17. juni 2018, 05:00 - Sist oppdatert: 16. juni 2018, 13:15